Bolagsstämma

Bolagsstämman är Immunovias högsta beslutsfattande organ. Där tas centrala beslut som fastställande av resultat- och balansräkning, val av styrelse och styrelseordförande, ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och VD, ändringar av bolagsordningen, utnämning av revisor och fastställande av arvoden till företagets högsta chefer. Bolagsstämmans form regleras huvudsakligen av bolagsordningen.

 

Immunovia Årsstämma, 25 april 2017:
Kallelse till Immunovias Årsstämma 2017
Handlingar inför Immunovias Årsstämma 2017
Fullmaktsformulär Immunovias Årsstämma 2017
Immunovia Stämmokommuniké

 

ARKIV

Extra bolagsstämma, December 9 2016:
Kallelse till extra bolagsstämma 9 december 2016
Handlingar inför extra bolagsstämma 9 december 2016
Fullmaktsformulär extra bolagsstämma
Bolagsstämmoprotokoll

 

Immunovia Årsstämma, 30 maj 2016:
Kallelse till Immunovias Årsstämma 2016
Handlingar inför Immunovias Årsstämma 2016
Fullmaktsformulär Immunovias Årsstämma 2016

 

Extra bolagsstämma, 28 september 2015:
Kallelse till extra bolagsstämma 2015
Handlingar inför extra bolagsstämma 2015
Bolagsstämmoprotokoll