Boston An independent LDT provider
Immunovia

Advancing early detection of pancreatic cancer

Immunovia fokuserar på att revolutionera blodbaserad diagnos och förbättra överlevnadsgraden för patienter med komplexa sjukdomar.

Immunovia, Inc.

IMMray® PanCan-d erbjuds exklusivt av Immunovia, Inc.

IMMray® PanCan-d är det första blodbaserade testet för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer. Testet erbjuds exklusivt av Immunovia, Inc., Marlborough, USA som ett laboratoriumutvecklat test (LDT).

Om oss

Om Immunovia

Immunovia AB är ett diagnostikföretag som utvecklar och kommersialiserar blodtest med hög precision baserade på Immunovias egenutvecklade testplattform IMMray®, som erbjuder antikroppsbaserad mikroarrayanalys för tidig upptäckt av cancer och autoimmuna sjukdomar.

År 2017 grundades Immunovia, Inc. i Marlborough, Massachusetts. IMMray® PanCan-d, det första blodbaserade testet för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer, erbjuds som laboratorieutvecklat test (LDT) exklusivt av Immunovia, Inc. För mer information, vänligen besök www.immunoviainc.com. Lanseringsplanen för Europa kommer att meddelas under andra halvåret 2021.

Sedan 2016 har Immunovia bedrivit ett antal omfattande prospektiva valideringsstudier inriktade mot de huvudsakliga riskgrupperna för bukspottkörtelcancer, som involverar 30 olika sjukhus och över 10 000 patienter i USA och Europa.

Läs mer om Immunovia

Decorative image
Presentation

Immunovia Q2 2021 Presentation

Immunovia Q2 Rapport 2021 presentation från 19:e augusti, 2021 med CEO Patrik Dahlen; Medical Director Dr. Thomas King samt Sr. Marketing Director USA Cindy Callahan

Se presentationen