Boston An independent LDT provider

Verkställande direktör, Philipp Mathieu, köper Immunovia teckningsoptioner

november 16, 2022

LUND (SWEDEN)Immunovia AB (Nasdaq: IMMNOV) meddelar idag att Philipp Mathieu, verkställande direktör i Immunovia, har köpt 150 000 teckningsoptioner av serie 2022/2026 för cirka 297 kSEK.

 

Hans totala innehav uppgår nu till 2108 aktier och 250 000 optioner i Immunovia. Teckningsoptionerna har en inlösenkurs per aktie på 88,69kr. Övriga ledningsgruppen har tecknat 100 000 teckningsoptioner av samma serie.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Almqvist Liwendahl
CFO
kain.almqvist.liwendahl@immunovia.com
+46 70 911 56 08

 

Om Immunovia
Immunovia AB är ett diagnostikföretag med visionen att revolutionera den blodbaserade diagnostiken och öka överlevnadsfrekvensen för patienter med cancer.

Vår första produkt, IMMray® PanCan-d, är det enda blodtest som för närvarande är tillgängligt på marknaden för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln. Testet har oöverträffad klinisk prestanda. Kommersialiseringen av IMMray® PanCan-d startade i augusti 2021 i USA där IMMray® PanCan-d erbjuds som ett laboratorieutvecklat test (LDT) exklusivt av Immunovia, Inc. För mer information, se: www.immunoviainc.com.

Immunovia samarbetar och engagerar sig med vårdgivare, ledande experter och patientgrupper globalt för att göra detta test tillgängligt för alla högriskgrupper för bukspottkörtelcancer.
 
USA, den första marknaden där IMMray® PanCan-d är kommersiellt tillgängligt, är världens största marknad för upptäckt av cancer i bukspottkörteln med ett uppskattat värde på mer än 4 miljarder USD årligen.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.immunovia.com.

                                

                                                                                        ###

Pressmeddelande (PDF)