Boston An independent LDT provider

USA-baserade Pancreatic Cancer Action Network informerar sina medlemmar om Immunovias blodtest IMMray® PanCan-d

september 14, 2021

LUND, SVERIGE – Immunovia AB (publ) (“Immunovia”), ett diagnostikföretag som utvecklar och säljer mycket noggranna tester för tidig upptäckt av cancer, offentliggör idag att USAs största patientorganisation för bukspottkörtelcancer Pancreatic Cancer Action Network (PanCAN) informerat sina medlemmar om Immunovia Inc’s blodtest IMMray® PanCan-d på sin hemsida, i sociala medier och via direkt mejlutskick.

PanCAN understryker att IMMray® PanCan-d är det första blodtestet specifikt avsett för bukspottkörtelcancer tillgängligt för personer som har hög risk för sjukdomen på grund av familjehistorik eller genetiska förändringar. PanCAN beskriver att testet beställs via ens läkare, som också är den som kommer att mottaga testresultatet från Immunovia, Inc. Den som vill kan också ta kontakt med PanCANs patientrådgivare som ger kostnadsfri information och svarar på frågor om IMMray® PanCan-d.

”Bukspottkörtelcancer är en svår sjukdom. Det finns inget test för tidig upptäckt för den allmänna befolkningen, och det finns väldigt få behandlingsalternativ, så det är spännande att se att framsteg görs. Immunovias IMMray® PanCan-d test är ett viktigt steg för vissa patienter för att få en diagnos tidigare, ha fler behandlingsalternativ och leva längre”, säger Julie Fleshman, JD, MBA, Pancreatic Cancer Action Networks (PanCANs) VD.

”Det är enormt värdefullt att PanCAN hjälper till att sprida kännedom om Immunovia, Inc.’s blodtest IMMray® PanCan-d i USA. PanCAN har en mycket stor räckvidd och talar direkt med personer i högriskgruppen familjär/ärftlig bukspottkörtelcancer vilka behöver få möjlighet att testa sig för sjukdomen”, säger Patrik Dahlen, VD för Immunovia.

IMMray® PanCan-d lanserades av Immunovia, Inc. i USA i augusti och finns nu tillgängligt i alla delstater i USA förutom fem – New York, Kalifornien, Maryland, Pennsylvania och Rhode Island.

 
För mer information, vänligen kontakta:

Patrik Dahlen, VD Immunovia
Email: patrik.dahlen@immunovia.com
Tel: +46 73 376 76 64

 
Om Immunovia

Immunovia AB är ett diagnostikföretag som utvecklar och kommersialiserar blodtest med hög säkerhet för tidig upptäckt av cancer och autoimmuna sjukdomar baserade på Immunovias egenutvecklade testplattform IMMray®. Testen baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar med hjälp av avancerad maskininlärning och bioinformatik för att skilja ut en uppsättning relevanta biomarkörer som indikerar en viss sjukdom. På så sätt uppstår en unik ”biomarkörsignatur för sjukdomen”.

Företaget grundades 2007 och bygger på cancerstudier och banbrytande forskning vid Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health cancercentrum i Sverige.

Den första produkten, IMMray® PanCan-d, genomgår för närvarande klinisk utvärdering i några av världens största kliniska studier för högriskgrupper i bukspottkörtelcancer, PanFAM-1, PanSYM-1 och PanDIA-1.

År 2017 grundades Immunovia, Inc. i Marlborough, Massachusetts. IMMray® PanCan-d, det första blodtestet avsett för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer på marknaden, är ett laboratorieutvecklat test (LDT) som erbjuds exklusivt av Immunovia, Inc. För mer information, se www.immunoviainc.com. En europeisk lanseringsplan kommer att meddelas under andra halvåret 2021.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

Pressmeddelande (PDF)