Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

University of Michigan Pancreatic Cancer Center ny samarbetspartner i Immunovias globala prospektiva valideringsstudie PANFAM-1

januari 16, 2017

LUND, Sverige och Ann Arbor, USA – Immunovia AB kan meddela att University of Michigan Pancreatic Cancer Center tillkommit som den senaste medlemmen i det globala nätverket av framstående cancercenter som deltar i PANFAM-1, Immunovias prospektiva kliniska studie för tidig diagnos av cancer i bukspottskörteln för högriskpatienter.

Studien ska validera Immunovias blodbaserade test IMMrayTM PanCan-d. Den kommer att pågå under tre år på olika cancercenter i både USA och Europa som är fokuserade på screening av högriskpatienter med bukspottkörtelcancer.

Cancer i bukspottskörteln har en av de lägsta överlevnadsgraderna av alla större cancertyper. Det är allmänt erkänt att det viktigaste för att förbättra prognosen är tidig upptäckt. Immunovia har utvecklat det första blodbaserade biomarkörstestet som nu ska valideras för patienter som genomgår årlig screening för tidig upptäckt av cancer i bukspottskörteln.

I nära samarbete med flera av de mest framstående auktoriteterna inom pankreascancer har Immunovia identifierat tre huvudkriterier för de cancercenter som deltar i den prospektiva studien. Michigan uppfyller alla tre: bred patienträckvidd, världskänd klinisk kompetens inom onkologi och ett särskilt dedikerat program för cancer i bukspottskörteln. University of Michigan Pancreatic Cancer Center är känt för sin unika samarbetsstrategi och har det största antalet dedicerade, tvärvetenskapliga pankreascancerforskare i USA. Centret var också det första att identifiera stamceller i bukspottskörteln som står för spridning av sjukdomen. Detta har lett till ett långvarigt intresse för tidig upptäckt och övervakning.

Enligt detta nya avtal kommer University of Michigan Pancreatic Cancer Center tillsammans med de andra medlemmarna bidra till utvecklingen av den prospektiva kliniska studien som kommer att följa upp 1000 högriskpatienter under en period av tre år.

”Som pionjärer inom familjära bukspottkörtelcancerprogram har the University of Michigan Pancreatic Cancer Center länge sett behovet av tidig diagnos och effektiv övervakning av högriskindivider. De har också varit starkt stödjande av vårt arbete hittills och vi är därför mycket glada över att välkomna dem som medlemmar i PANFAM-1 studien ”, säger Mats Grahn, VD, Immunovia.

Diane Simeone, M.D, Director University of Michigan Pancreatic Cancer Center, tillägger: ”Cancer i bukspottskörteln är en av de mest aggressiva och svåra neoplastiska sjukdomarna att diagnostisera. Genom våra övervakningsprogram, har vi visat att tidig diagnos är det enda sättet att förbättra patienternas överlevnad och patienthantering under pankreascancer. Immunovias test har den verkliga potentialen att tidigt diagnostisera cancer i bukspottskörteln och jag ser fram emot att stödja en sådan stor prospektiv valideringsstudie och att arbeta tillsammans med de andra medlemmarna för att visa dess kliniska värde. ”

Andra partners som redan ingår i PANFAM-1 är Mount Sinai i New York och Knight Cancer Institute vid Oregon Health och Sciences University, Portland, USA, IRYCIS, Madrid, Spanien och University of Liverpool, Storbritannien. Immunovia är också i diskussioner med flera andra kring program med högriskövervakning från Europa och USA för att lägga dem till deltagarlistan av PANFAM-1.

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Grahn

VD, Immunovia

Tel.: +46-70-5320230

Email: mats.grahn@immunovia.com 

Om Immunovia

Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray™, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray™ PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray™ SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com) 

Denna information är sådan information som Immunovia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg. 

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com 

### 

Release