Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Användarvillkor

a. Allmänt.

Dessa användarvillkor (nedan kallade Användarvillkor) gäller för åtkomst och användning av webbplatser som tillhandahålls av Immunovia AB.

Genom att gå in på eller använda Immunovias webbplatser och och/eller använda den information som tillhandahålls på eller via webbplatserna godkänner du våra Användarvillkor enligt nedan.

Immunovia förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra dessa Användarvillkor, samt rätten att uppdatera eller ändra webbplatserna liksom att avbryta eller på annat sätt begränsa användandet av dem.

b. Personuppgiftshantering.

I vår Personuppgiftspolicy finns det information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi skyddar din integritet när du använder webbplatserna eller våra tjänster. Genom att godkänna dessa Användarvillkor accepterar du den behandling av dina personuppgifter som framgår av vår Personuppgiftspolicy.

c. Tillgänglighet.

Den information som tillhandahålls via webbplatserna är inte tillgängliga för alla personer på alla platser. Detsamma gäller för Immunovias produkter eller tjänster och som tillhandahålls på vissa markander men inte alla. Immunovia tillhandahåller inte information, produkter och tjänster till tredje part om Immunovia anser – utan att behöva visa någon orsak för detta – att tillhandahållandet kan strida mot lagstiftning eller liknande reglering.

d. Användning av information som tillhandahålls på webbplatserna.

Allt material som Immunovia har lagt ut på webbplatserna skyddas av immaterialrättslig lagstiftning. Det betyder bl.a. återgivande och mångfaldigande av material eller delar därav – utöver nedladdning för ditt privata bruk i icke – kommersiellt syfte – förutsätter skriftligt samtycke av Immunovia.

e. Länkar till och från våra webbplatser.

Immunovia ansvarar inte i något fall för länkar eller dess innehåll från någon av Immunovia webbplatser till externa webbplatser eller de externa webbplatsernas innehåll eller funktionalitet. Du bär risken för användning av sådana webbplatser och dess innehåll.

Det är tillåtet att göra förflyttade länkar, d.v.s. länkar som flyttar läsaren till Immunovia webbplatser.

Det krävs skriftligt tillstånd från Immunovia för att få göra integrerade länkar, d.v.s. länkar som hämtar och visar eller framför material från Immunovias webbplatser.

f. Begränsning av ansvar.

Innehåll och material som finns tillgängligt via Immunovias webbplatser är avsett endast som allmän information och utgör inte rådgivning eller rekommendationer. Det kan finnas en risk att informationen inte är uttömmande eller uppdaterad. Det kan också finnas en risk att informationen innehåller felskrivningar och tekniska brister. Det åligger användaren att själv bedöma riktigheten av den information som förmedlas på webbplatserna, och denne bär även hela risken för sitt eget användande gentemot denne själv eller mot tredje-part.

Immunovia gör sitt bästa, men kan inte garantera att webbplatserna är fria från virus eller är föremål för en attack eller intrång av en tredje part. Du uppmanas därför, för din egen skull, att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder och använda virusskanner före nedladdning av all slags information, programvara eller dokumentation.

Immunovia ansvarar inte i något fall för skada som direkt eller indirekt orsakats av användningen av webbplatserna.

g. Immateriella Rättigheter.

Varumärken, kännetecken eller andra upphovsrättsligt-skyddat material (t.ex. text, bild, design och det övriga material och information som görs tillgängligt för dig genom din användning av våra webbplatser) som Immunovia äger får inte användas utan uttryckligt skriftligt godkännande från Immunovia. varumärken, kännetecken eller firmanamn får inte användas på så sätt att det i en sökmotor uppkommer en ”felaktig” träff, t.ex. i s.k. meta-taggar eller annan dold text.

h. Lagval och Tvist.

Tolkning och tillämpning av dessa Användarvillkor ska ske enligt svensk lag. Om du har frågor kring Immunovia Användarvillkor är du välkommen att kontakta oss: Immunovia AB, Medicon Village, SE-223 63 Lund, email: info@immunovia.com.