English
MENUMENU

World Pancreatic Cancer Day

Patientföreningar för bukspottkörtelcancer samlades från hela världen 2013 för att diskutera samverkan för ökad global medvetenhet om bukspottkörtelcancer samt ömsesidiga samarbeten. Tillsammans kom man fram till att samverkan mellan föreningarna skulle ge större genomslagskraft än om var och en jobbade med sitt. Redan året efter, år 2014, genomfördes den allra första ”World Pancreatic Cancer Day”, vilken blev en global framgång. Från år till år ökar medvetenheten, engagemanget och antalet aktiviteter kring bukspottkörtelcancer världen över.

Mot bakgrund av framgången beslöt grupperingen att 2016 bilda World Pancreatic Cancer Coalition med över 40 organisationer från över 20 länder världen över. The World Pancreatic Cancer Coalition har nu över 60 medlemsorganisationer från 27 länder på sex kontinenter.

I November varje år, under ”Pancreatic Cancer Awareness Month”, förenas människor globalt på ”World Pancreatic Cancer Day” för att belysa behoven av kännedom, finansiering och forskning kring bukspottkörtelcancer. På ”World Pancreatic Cancer Day” uppmanar vi människor att agera för ökad kännedom om bukspottkörtelcancer, om symptomen och dess risker samt behovet av tidig upptäckt.

http://www.worldpancreaticcancerday.org/

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter