English

VD presenterar Immunovia

Den viktigaste händelsen under tredje kvartalet var att vi annonserade positiva resultat från verifieringsstudien för IMMray® PanCan-d. Analysen från verifieringsstudien visade resultat i linje med den tidigare modellstudien för det kommersiella testet (CTMS) och blev inledningen på den sista etappen mot CLIA-CAP-ackreditering i USA, den slutliga blinda valideringsstudien.

Det tredje kvartalet startade med en virtuell presentation av Immunovias Thomas King, MD, Ph.D. och Laura Chirica, Ph.D., vid årsmötet i International Association of Pancreatology (IAP) på European Pancreatic Club (EPC) den 2 juli 2020, en av de viktigaste händelserna på bukspottkörtelcancersområdet i världen. Immunovias representanter var inbjudna att presentera en uppdatering om testet IMMray® PanCan-d som besöktes av specialistläkare, vilket fick ett mycket gott mottagande av våra data för tidig diagnostik.

I juli lanserade vi också “Immunovia Walk Around the World to Raise Awareness for Pancreatic Cancer”, ett initiativ för att öka medvetenheten om bukspottkörtelcancer. Deltagandet i detta evenemang har varit oerhört glädjande och det har varit väldigt tillfredställande att se och höra alla fotografier och filmer som deltagarna har delat hittills. Vi fortsätter att promenera runt om i världen fram till ”World Pancreatic Cancer Day” som i år infaller den 19 november 2020. Vid utgången av kvartalet hade vi gått ungefär 25 000 kilometer och över 1 500 personer hade besökt registreringssidan från över 25 länder runt om i världen.

I början av september genomfördes det andra webinariet i serien om IMMray® PanCan-d med Linda Mellby, Ph.D; Thomas King, MD, Ph.D. och Laura Chirica, Ph.D., som gav en mer detaljerad presentation av resultaten från ”Commercial Test Model Study” (CTMS) samt en uppdatering av alla våra lanseringsaktiviteter. En inspelning av webbinariet finns på vår webbplats.

Under kvartalet rekryterade vi nya krafter till Immunovias team som en förberedelse inför vår säljstart. Våra marknadsföringsaktiviteter har också intensifierats.

På grund av effekten av COVID-19 i USA, Storbritannien, Tyskland och Spanien, minskade patientflödet vid provtagningscentralerna signifikant i november vilket påverkade den tidigare överenskomna provtagningshastigheten och insamlingen av de ytterligare prover som behövs för att slutföra valideringsstudien i enlighet med tidigare kommunicerad tidslinje för Q4 2020. Baserat på den nuvarande inverkan av COVID-19 på provtagningen, siktar företaget på en försäljningsstart i slutet av Q1 med efterföljande kommersiell testning under andra kvartalet.

Vi tillkännagav att Patrik Dahlen har utsetts till ny VD och börjar den 1 november 2020, och att Mats Grahn fortsätter som styrelseledamot vilket beslutades vid Immunovias extra bolagsstämma som hölls den 23 september 2020.

När jag nu börjar i min nya roll som styrelseledamot för Immunovia vill jag uttrycka hur oerhört stolt jag är över vad vi har åstadkommit, inte bara under tredje kvartalet i år, utan från Immunovias allra första början fram till nu.

Det känns mycket bra att lämna över stafettpinnen till Patrik Dahlen, som jag har känt länge och som är en av de mest erfarna ledarna i den internationella diagnostikbranschen. Patrik är inte bara en mycket respekterad företagsledare med en bred internationell erfarenhet och kunskaper om den internationella diagnostikbranschen, utan han känner också Immunovia väl från grunden, eftersom han var en av styrelseledamöterna under de första initiala åren.

Mats Grahn,
avgående VD och nuvarande styrelseledamot för Immunovia AB

 

Patrik Dahlen fortsätter, jag är hedrad över att få komma till Immunovia just nu under denna avgörande och spännande tid i bolagets historia. Jag anser att Immunovia är i en position att kunna utvecklas till en dominerande marknadsledare för blodbaserad diagnos av bukspottkörtelcancer och jag ser fram emot den spännande vidareutvecklingen av bolaget.

Jag vill understryka att Immunovias fortsätta målsättning är en långsiktig marknadspenetration på 30 procent efter kostnadsersättning uppnåtts med omfattande geografisk täckning. Den nuvarande storleken på den adresserbara marknaden för IMMray® PanCan-d beräknas överstiga 4 miljarder USD i EU och USA, över de tre riskgrupper som företaget riktar sig mot: ärftlig / familjär, differential diagnos av tidiga symtom och nyligen diagnostiserad diabetes hos individer över 50 år. Vi ser fram emot att fortsätta arbeta med vårdgivare runt om i världen.

Å styrelsens och hela Immunovia-teamets vägnar tackar jag er för ert fortsatta stöd till Immunovias strävan att få bidra till en positiv påverkan på livet för de som riskerar att drabbas av bukspottkörtelcancer.

Patrik Dahlen, VD för Immunovia AB

November 2020

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter