English

VD Mats Grahn presenterar Immunovia

Immunovia grundades på hypotesen att vårt blod innehåller tillräckligt med information för att upptäcka vilken sjukdom som helst – inte minst i sina tidiga skeden. Men också i insikten att det krävdes ny teknologi och en helt ny systematisk metod baserad på avancerad bioinformatik och maskininlärning, för att omvandla denna vision till kliniskt användbara verktyg.

I en värld präglad av osäkerhet mitt i en global pandemi med oförutsägbara marknadsförhållanden och fortsatta nedstängningar och begränsningar i USA, började vi andra kvartalet väl förberedda för att lansera IMMray® PanCan-d.

Under det andra kvartalet har vi därefter framgångsrikt hanterat COVID-19-utmaningarna som låg utanför vår kontroll, stärkt företagets ekonomiska ställning, börjat expansionen av försäljnings-, marknadsförings- och kundtjänstorganisationerna och siktar nu, trots COVID-19-pandemin, på lansering av det första testet någonsin för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer under Q4 2020.

Under hela kvartalet tillhandahöll vi löpande uppdateringar av våra fokuserade åtgärder för att minimera påverkan av COVID-19-pandemin på våra anställda, på företaget och på våra kommersialiseringsinsatser. Som vi tillkännagav i maj tvingades vi att revidera företagets tidslinje och försäljningsstartdatum för IMMray® PanCan-d till Q4 2020, på grund av nedstängningen av delstaten Massachusetts vilken direkt påverkade de viktiga aktiviteterna i vårt laboratorium i Marlborough, MA. Vi kunde öppna Marlborough-laboratoriet igen den 25 maj 2020 och vi har därefter kunnat arbeta vidare med högsta möjliga hastighet, energi och entusiasm.

Den 4 juni säkrade vi framgångsrikt en av de största kapitalanskaffningarna för ett icke-USA-baserat diagnostikföretag någonsin. Immunovia tillkännagav en riktad nyemission på cirka 400 MSEK. Kapitalet från denna riktade nyemission används nu för kommersialiseringsaktiviteterna i samband med lanseringen av IMMray® PanCan-d, vår främsta prioritet. Dessa aktiviteter inkluderar att anställa fler kvalificerade medarbetare till företagets försäljnings-, marknadsförings- och kundsupportteam. Dessutom, och minst lika viktigt, kommer dessa medel att användas för att öka Immunovias aktiviteter för att uppnå kostnadsersättning, ”reimbursement” från försäkringssystemen runt om i världen för vår produkt.

Kapitalanskaffningen gör det möjligt för Immunovia att ta nästa steg mot att etablera sig som världsledande inom tidig upptäckt av komplexa sjukdomar som cancer och autoimmunitet. Den gör även företaget mer motståndskraftigt mot eventuell volatilitet på finansmarknaderna och säkerställer att vi kan driva lanseringsförberedelser samt kommersialisering med full kraft. Det var mycket tillfredställande att kunna välkomna nya inhemska och internationella investerare som stödjer Immunovias långsiktiga värdeskapande. Vi avslutade kvartalet med vår första virtuella investeringsdag som innehöll presentationer av Immunovias ordförande, Carl Borrebaeck; VD, Mats Grahn; Chief Commercial Officer, Laura Chirica; Senior VP Sales Nordamerika, Michael Pettigrew; och Dr. Thomas King, Medical Director och inkluderade en omfattande och interaktiv frågestund med Immunovias intressenter. En höjdpunkt från evenemanget var en virtuell rundvandring i vårt Marlborough-laboratorium. En inspelning av evenemanget hittas på vår webbplats.

Anställningar pågår löpande och marknadsföringsaktiviteter har påbörjats enligt plan. Efter kvartalets slut gav Immunovias Dr. Thomas King och Laura Chirica en virtuell uppdatering av IMMray® PanCan-d -testet till European Pancreatic Club:s årliga möte för ledande kliniker, en av de allra viktigaste konferenserna i bukspottkörtelsammanhang. Dessutom lanserade vi Immunovia Walk Around the World för att öka medvetenheten om cancer i bukspottkörteln och deltagandet hittills har varit stort. Även allmänheten kan delta i detta evenemang via vår webbplats.

Vi är oerhört stolta över vad vi har uppnått, inte bara under andra kvartalet i år utan för hur Immunovia har vuxit från allra första början. Från första akademiska forskningen, genom utvecklingsfasen till marknadsföring har vi skapat IMMray® PanCan-d, ett avancerat och noggrant diagnostiskt test för tidig diagnos av cancer i bukspottkörteln och samtidigt industrialiserat IMMray® -plattformen och byggt en komplett infrastruktur och en diagnostikorganisation i världsklass på rekordtid. Det finns väldigt få företag som kan göra anspråk på att ha åstadkommit detta.

Jag är helt övertygad att vi kommer att uppfylla vårt mål att bli den dominerande marknadsledaren för blodbaserad diagnos av cancer i bukspottkörteln. Som vi meddelade i slutet av kvartalet syftar Immunovia till en långsiktig marknadspenetration på 30 procent efter att kostnadsersättning har erhållits från försäkringssystemen på våra stora marknader. Den adresserbara marknaden för IMMray® PanCan-d beräknas överstiga 4 miljarder USD i EU och USA för de tre riskgrupper som företaget riktar sig till: ärftliga / familjära, tidiga symptom och nyligen diagnostiserad diabetes efter 50 års ålder. Vi ser fram emot att fortsätta arbeta med hälsovårdsorganisationer runt om i världen för att förbättra situationen för de drabbade patientgrupperna.

På styrelsens och hela Immunovia-teamets vägnar tackar vi för Ert fortsatta stöd i Immunovias strävan att förbättra livet för dem som riskerar att drabbas av bukspottkörtelcancer.

Under fjärde kvartalet i år lanserar vi IMMray® PanCan-d!

Augusti 2020
Mats Grahn
VD, Immunovia AB

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter