English
MENUMENU

Styrelsen

Carl Borrebaeck (1948), Ordförande

Professor Carl Borrebaeck är en framgångsrik entreprenör och grundare av Immunovia och som därutöver varit med och grundat bland annat Senzagen AB (publ) (SENZA; Nasdaq First North), BioIn­vent International AB (publ) (BINV; Nasdaq Stockholm), samt Alligator BioScience AB (publ) (ATORX; Nasdaq Stockholm). 2009 tilldelades professor Borrebaeck AkzoNobels Vetenskapspris och 2012 fick han motta Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins guldmedalj för sin banbrytande forskning om biomarkörer, samt blev 2017 utsedd till årets Biotech Builder för sitt entreprenörskap. Professor Borrebaeck är permanent medlem i IVA (Ingenjörsve­tenskapsakademin), Director för CREATE Health – strategiskt centrum för translationell cancerforskning, samt tidigare vice rektor vid Lunds universitet (ansvarig för dess innovationssystem samt industrisamarbete) och prefekt på Institutionen för immunteknologi. Carl Borrebaeck är också Founding Mentor för NOME (Nordic Mentor Network for Entrepreneurship).

Immunovia har ingått ett avtal med CB Ocean Capital AB avseende tjänster som ska utföras av Carl Borrebaeck. Carl Borrebaeck ska tillhandahålla Bolaget tjänster inriktade på att ge vetenskapligt och strategiskt stöd till Bolaget, till exempel vid vetenskapliga presentationer och konferenser. Tjänsterna som tillhandahålls omfattar inte uppgifter som hör till styrelseuppdrag. Enligt avtalet så ska CB Ocean Capital AB erhålla ersättning om 31 500 SEK per kvartal, exklusive tillkommande sociala avgifter och mervärdesskatt, för arbete som Carl Borrebaeck utför åt Bolaget. Avtalet löper från och med 1 januari 2018 tills vidare med tre månaders ömsesidig uppsägningstid.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i SenzaGen AB och CB Ocean Capital AB. Styrelseledamot i Alligator Bioscience AB, Clinical Laserthermia Systems AB och Scandion A/S. Bolagsman i Immunova Handelsbolag.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande i LU Innovation System AB. Styrelseledamot i Atlas Therapeutics AB, BioInvent International Aktiebolag, LU Holding AB, Medicon Village Fastighets AB och Wn­tresearch AB. Styrelsesuppleant i Endo Medical AB.

Ann-Christine Sundell (1964)

Ann-Christine Sundell har en magisterexamen i biokemi och har över 30 års erfarenhet från globala kommersiella positioner inom diagnostikbranschen. Under tio års tid var Ann-Christine Sundell chef över Genetic Screening på PerkinElmer, ett av världens största företag i Life Science-sektorn med ansvar för ett av de fem strategiska affärsområden som bolaget hade, med över 1500 anställda globalt. Ann-Christine Sundell har gedigen strategisk och operationell erfarenhet inom alla väsentliga områden för Immunovia såsom Sales & Marketing, R&D, produktion, quality och regulatoriska frågor.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Medix Biochemica Group Oy, Serres Oy, BluePrint Genetics Oy, Ledil Group Oy, Ledil Oy, Raisio Oyj och Revenio Group Oyj. Delegationsmedlem i Raisio Oyj:s forskningsstiftelse och innehavare i AConsult.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande i Oy Medix Biochemica Ab. Styrelseledamot i Miner­vastiftelsen, Oy Medix Ab, Vanadis Ab och Zymonostics ApS.

Hans Johansson (1954)

Hans Johansson är civilingenjör i kemiteknik och har lång erfarenhet och ett brett kon­taktnät från tidigare roller inom Life Science- och Diagnostikindustrin, senast som Vice President, ansvarig för ”Companion Diagnostics”, inom ThermoFishers Speciality Diagnostics Group. Dessförinnan har Hans Johansson bland annat varit global marknadschef och ansvarig för Marketing och kommersiell utveckling inom ThermoFish­ers ImmunoDiagnostik Division samt ansvarig för Laboratorieaffärsområdet inom Pharmacia Biotechnology AB. Hans Johansson har även varit verksam som VD, styrelsemedlem och entreprenör i diverse startup-bolag i sektorn. Sammantaget har Hans Johansson över 30 års erfarenhet av global affärsutveckling och kommersialisering av biotekniska och diagnostiska innovationer.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Doloradix AB och Myrtila AB. Styrelseledamot i Single Technologies AB och Uppsala Innovation Centre AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelsesuppleant i Duvbo affärskonsult AB.

Åsa Hedin (1962)

Åsa Hedin är civilingenjör i biofysik från University of Minnesota samt har en kandidat­examen i fysik från Gustavus Adolphus College. Åsa Hedin har även ett Diploma Pro Board work, M Berglund Board value.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i CellaVision AB, C-Rad AB, E. Öhman J:or Fonder AB, Fingerprint Cards AB, HerMed Group Holding AB, Nolato Aktiebolag och Tobii AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande i Elekta Oy. Styrelseledamot i Sensavis AB och Svenska rymdaktiebolaget. Styrelseledamot och VD i Elekta Instrument AB.

Ann-Christin Malmborg Hager (1965)

Anki Malmborg Hager är civilingenjör i kemiteknik och har en PhD i immunteknologi från Lunds tekniska högskola. Anki Malmborg Hager är verkställande direktör för Senzagen AB som noterades på Nasdaq First North i september 2017. Anki Malmborg Hager har tidigare varit verkställande direktör i flera start-up bolag, bland annat Cantargia, Diaprost, XImmune samt Investment Director. Utöver detta har Anki Malmborg Hager erfarenhet av Business Development från bland annat Alligator Bioscience AB.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Avena Partners AB, Diaprost AB och Hager Consulting AB. VD i SenzaGen AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot i bulb Intelligence AB och Cantargia AB. VD i Sista versen 26366 AB.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter