English

Styrelsen

Carl Borrebaeck (1948), Ordförande

Professor Carl Borrebaeck är en framgångsrik entreprenör och grundare av Immunovia och Senzagen AB (publ) (SENZA; Nasdaq First North), BioInvent International AB (publ) (BINV; Nasdaq Stockholm), samt Alligator BioScience AB (publ) (ATORX; Nasdaq Stockholm) och PainDrainer AB. 2009 tilldelades professor Borrebaeck AkzoNobels
Vetenskapspris och 2012 fick han motta Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins guldmedalj för sin banbrytande forskning om biomarkörer, samt blev 2017 utsedd till årets Biotech Builder för sitt entreprenörskap. Professor Borrebaeck är permanent medlem i  (Ingenjörsvetenskapsakademin), Director för CREATE Health – strategiskt centrum för translationell cancerforskning, samt tidigare vice rektor vid Lunds universitet (ansvarig för dess innovationssystem samt industrisamarbete) och prefekt på Institutionen för Immunteknologi. Carl Borrebaeck är också Founding Mentor för NOME (Nordic Mentor Network for Entrepreneurship).

Immunovia har ingått ett avtal med CB Ocean Capital AB avseende tjänster som ska utföras av Carl Borrebaeck. Carl Borrebaeck ska tillhandahålla Bolaget tjänster inriktade på att ge vetenskapligt och strategiskt stöd till Bolaget, till exempel vid vetenskapliga presentationer och konferenser. Tjänsterna som tillhandahålls omfattar inte
uppgifter som hör till styrelseuppdrag. Enligt avtalet så ska CB Ocean Capital AB erhålla ersättning om 31 500 SEK per kvartal, exklusive tillkommande sociala avgifter och mervärdesskatt, för arbete som Carl Borrebaeck utför åt Bolaget. Avtalet löper från och med 1 januari 2018 tills vidare med tre månaders ömsesidig uppsägningstid.

Pågående uppdrag:Styrelseordförande i SenzaGen AB, PainDrainer AB och CB Ocean Capital AB. Styrelseledamot i Alligator Bioscience AB och Scandion A/S. Bolagsman i Immunova Handelsbolag

Avslutade uppdrag (senaste fem åren):Styrelseordförande i LU Innovation System AB. Styrelseledamot i Atlas Therapeutics AB, BioInvent International Aktiebolag, LU Holding AB, Medicon Village Fastighets AB, Wnt Research AB och Clinical Laserthermia AB. Styrelsesuppleant i Endo Medical AB.

Ann-Christine Sundell (1964)

Ann-Christine Sundell har en magisterexamen i biokemi och har över 30 års erfarenhet från globala kommersiella positioner inom diagnostikbranschen. Under tio års tid var Ann-Christine Sundell chef över Genetic Screening på PerkinElmer, ett av världens största företag i Life Science-sektorn med ansvar för ett av de fem strategiska affärsområden som bolaget hade, med över 1500 anställda globalt. Ann-Christine Sundell har gedigen strategisk och operationell erfarenhet inom alla väsentliga områden för Immunovia såsom Sales & Marketing, R&D, produktion, quality och regulatoriska frågor.

Pågående uppdrag:Styrelseledamot, ordförande i nominerings- och ersättningsutskottet samt medlem i revisionsutskottet för Revenio Group Oyj. Styrelseordförande i Medix Biochemica Group Oy . Styrelseledamot och medlem i ersättnings- och nomineringsutskottet för Biocartis NV. Vice styrelseordförande och ordförande i valberedningen för Raisio Oy. Styrelseledamot i Förlags Ab Sydvästkusten. Innehavare i AConsult.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren):Styrelseordförande i Oy Medix Biochemica Ab. Styrelseledamot i Minervastiftelsen, Oy Medix Ab, BluePrint Genetics Oy, Serres Oy, Ledil Group Oy, Ledil Oy och Zymonostics ApS.

Hans Johansson (1954)

Hans Johansson är civilingenjör i kemiteknik och har lång erfarenhet och ett brett kontaktnät från tidigare roller inom Life Science- och Diagnostikindustrin, senast som Vice President, ansvarig för ”Companion Diagnostics”, inom ThermoFishers Speciality Diagnostics Group. Dessförinnan har Hans Johansson bland annat varit global marknadschef och ansvarig för Marketing och kommersiell utveckling inom ThermoFishers ImmunoDiagnostik Division samt ansvarig för Laboratorieaffärsområdet inom Pharmacia Biotechnology AB. Hans Johansson har även varit verksam som VD, styrelsemedlem och entreprenör i diverse startup-bolag i sektorn. Sammantaget har Hans Johansson över 30 års erfarenhet av global affärsutveckling och kommersialisering av biotekniska och diagnostiska innovationer.

Pågående uppdrag:Styrelseordförande i Doloradix AB och Myrtila AB. Styrelseledamot i QLinea AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren):Styrelsesuppleant i Duvbo affärskonsult AB. Styrelseledamot i Uppsala Innovation Centre AB.

Peter Høngaard Andersen (1956)

Dr. Peter Høngaard Andersen har en B.Sc. i kemi, en M.Sc. i biokemi, är Doktor i medicin samt har en lång erfarenhet och ett brett nätverk från sina tidigare positioner inom Life Science- och bioteknikindustrin. Vidare har Dr. Høngaard Andersen lång erfarenhet av läkemedelsforskning och utveckling från Pharmaindustrin; 14 år på Novo Nordisk i CNS, neuroendokrinologi, kvinnors hälsa, typ 2-diabetes samt 15 år på Lundbeck med CNS-läkemedelsforskning och tidig utveckling. Dr. Høngaard Andersen har varit involverad i forskning och utveckling av flera läkemedel på marknaden (t.ex. Norditropine Simplex, Victoza, Trintellix / Brintellix, Cipralex).

Dr. Høngaard Andersen har grundat eller varit medgrundare till flera bioteknikföretag, t.ex. Acadia Pharmaceuticals, Zealand Pharma, Glycom, Serendex, Epitherapeutics och Prexton Pharmaceuticals. Dr. Høngaard Andersen var delaktig i Innovative Medicines Initiative (IMI) från start år 2003 och var ordförande för industrisidan av IMI mellan 2009–2014.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Scandion Oncology A/S och i Innovationsstyrelsen inom Danska Regionsförbundet samt styrelseledamot i Immunovia AB. Dessutom är Dr Høngaard Venture Partner i Ysios Capital och medlem i Advicisory Board i Eir Ventures.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Grundare och har varit verkställande direktör för Innovationsfonden Danmark, medlem av verkställande kommittén för IC Permed (the International Consortium of Personalized Medicine) och ordförande för Prexton Therapeutics.

Christofer Sjögren (1966)

Christofer Sjögren har sammantaget 15 års erfarenhet från finansbranschen som aktieanalytiker på firmor som Carnegie, Danske Bank (publ.) och Deutsche Bank (publ.) med bas i Stockholm. Christofer Sjögren har även varit verksam som Investor Relations konsult på Citigate Stockholm (tidigare del av Huntsworth plc), och är sedan tio
år Vice President på Trelleborg AB (publ), som chef för Trelleborg Investor Relations.

Pågående uppdrag: Inga

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot Trelleborg Group Treasury.

Mimmi Ekberg (1959)

Mimmi Ekberg har nästan 30 års erfarenhet från läkemedelsindustrin och mer 25 år inom sjukdomsområdet onkologi. Hon har haft olika nationella och nordiska positioner med erfarenhet av framgångsrika lanseringar av specialistläkemedel. Mimmi har omfattande strategisk och operativ erfarenhet inom Sales & Marketing för olika indikationer inom onkologiområdet. Hon har över 10 års erfarenhet som affärsområdeschef från E. Merck, Amgen och, Celgene där inriktningen var bukspottkörtelcancer. Sedan 2021 arbetar hon som konsult inom läkemedelsbranschen, just nu med fokus på solida tumörer. Mimmi är utbildad till Operationssjuksköterska med diverse
ytterligare utbildningar såsom medicinsk onkologi från Lunds Universitet, kliniska prövningar på Karolinska universitetssjukhusets onkologiavdelning samt en Executive MBA från Stockholms Universitet.

Pågående uppdrag: Konsult inom läkemedelsbranschen

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Inga

Martin Møller (1975)

Martin Møller har bred och djup erfarenhet inom den internationella healthcare-branschen i mer än 20 år på McKinsey & Company, ett globalt managementkonsultföretag, där han var ledande inom läkemedels- och medicinska produkter fram till 2021. I den rollen gav han företag råd om strategi, transformation och affärsutveckling samt produktutveckling, lansering och kommersialisering. Martin Møller har arbetat med många segment inom life science-industrin och över olika geografier. Hans erfarenhet inkluderar både att arbeta med företag i den snabba tillväxtfasen och mer etablerade företag med global verksamhet. Martin Møller lämnar McKinsey under sommaren 2021. Martins universitetsexamen är inom humaniora. Han är medborgare i Danmark och USA.

Pågående uppdrag: Senior Partner, McKinsey & Company. Styrelseledamot i Scandion Oncology A/S

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande McKinsey & Company Danmark P/S

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter