English

Ledningsgrupp

Mats Grahn, VD

Mats Grahn har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Lunds universitet. Mats Grahn har mer än 25 års erfarenhet av ledande positioner inom Life Science- och diagnostikbranschen samt omfattande kunskaper inom affärsutveckling, strategisk utveckling, marknadsföring, produkthantering, produktutveckling och marknadsåtkomst. Mats Grahn har lett internationella och kommersiella verksamhetsorganisationer, omstrukturerat marknadsföringsorganisationer, integrerat uppköpta företag, samt drivit nystartade företag. En stor del av Mats Grahns erfarenheter kommer från ledarskap i multinationella ledningsteam och organisationer i Skandinavien, Europa, USA och Asien. Tidigare befattningar omfattar: CVP Marketing Dako A/S, VP Product Management GE Healtcare, VP Marketing Amersham Biosciences, VP Laboratory Separations Pharmacia Biotech och VP Prevas Bioinformatics.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande och VD i Gusmo AB. Styrelsesuppleant i Utas Glassmakeri AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande i Alligator Bioscience AB, Atlas Therapeutics AB och Bmatrix AB. Ledande befattning i Spiber Technologies AB och Biocrine AB.

Rolf Ehrnström, Chief Scientific Officer

Rolf Ehrnström har en civilingenjörsexamen i biokemi och bioteknologi från Kungliga Tekniska Högskolan. Rolf Ehrnström är ägare av Reomics AB och independent partner på Ventac Partners. Han har lång erfarenhet av att leda forskning och har bland annat varit Vice President R&D och forskningschef på Dako/Agilent samt Gyros AB. Rolf Ehrnström har även erfarenhet som Science Director på Amersham Pharmacia Biotech.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Reomics AB samt Fluimedix A/S Danmark. Ledamot i valberedning i Idogen AB

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot i Biomonitor A/S.

Hans Liljenborg, Chief Financial Officer

Hans Liljenborg har en ämneslärarexamen i företagsekonomi och matematik från Lunds universitet. Hans Liljenborg har lång erfarenhet som ekonomiansvarig för växande, globala medicintekniska bolag och har varit Finance Director på Physio Control Inc/Jolife AB samt Finance Manager på Vivoline Medical AB, som noterats på Nasdaq First North i mars 2015. Hans Liljenborg driver även en egen redovisningsbyrå.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i ADAYS AB. Styrelsesuppleant i Entreprenörskompetens i Lund AB, Gantus Training AB och IES Interactive Executive Search AB. Revisor i Personalkooperativet Byns Förskola Ekonomisk förening. Innehavare i Prosperus.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Ledande befattning i E-vård MinDoktor.se Sverige AB, Jolife AB, QuickCool AB och Vivoline Medical AB. Revisor i Bostadsrättsföreningen Långgårdsgatan 17 och Solbacka Trading.

Laura Chirica, Chief Commercial Officer

Laura Chirica har en Master of Science i biokemi från Umeå universitet samt doktorsexamen i biokemi från Umeå universitet. Med mer än 15 års erfarenhet av ledande affärsbefattningar inom Life Science och diagnostikbranschen bidrar Laura Chirica med omfattande kunskaper inom affärs-, organisations- och strategisk utveckling, samt försäljning, taktisk marknadsföring, produkthantering och produktsupport. Laura Chirica har lett och omstrukturerat internationella försäljnings- och marknadsföringsorganisationer, drivit verksamhetsutveckling, integrering av uppköpta företag, samt utvecklat varumärken och marknadskommunikations-plattformar. En stor del av Laura Chiricas erfarenheter kommer från ledarskap i multinationella ledningsteam och organisationer i Skandinavien, Europa, USA och Asien. Tidigare befattningar omfattar: VP Sales and Marketing Euro Diagnostica AB, Director Purification Technologies Europe Sartorius Stedim, Global Marketing Director Dako A/S samt Global Marketing Program Manager GE Healthcare.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i SenzaGen AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Ledande befattning i Euro-Diagnostica AB.

Henrik Winther, SVP Business Development

Henrik Winther har en DVM och doktorsexamen i cellbiologi och histologi från Köpenhamns Universitet. Henrik har varit i framkant inom companion diagnostics i över tio år och bidrar med erfarenhet inom forskning och utveckling, affärsutveckling, regulatoriska frågor, tillverkning och kommersialisering av IVD-produkter. Från och med 2006 var Henrik forsknings- och utvecklingschef på Dako A/S och hade designansvaret för HercepTest CDx-analysen. Henrik Winther blev senare chef för Dako Business Development samt var inblandad i förvärvet av Dako av Agilent Technologies. Tidigare anställningar har innefattat bland annat Vice President och General Manager på Agilent Technologies i Santa Barbara, CA, USA, samt chef för FoU-funktionen inom Companion Diagnostics Divisionen. Henrik Winther har tidigare arbetat som docent inom cellbiologi men har under de senaste 17 åren fokuserat på cancerdiagnostik.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Saga Diagnostics AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Ledande befattning i Agilent Technologies och Dako A/S.

Linda Mellby, VP Research & Development

Linda Mellby har en magisterexamen i kemiteknik samt en doktorsexamen i immunteknologi från Institutionen för immunteknologi från Lunds universitet. Linda Mellby har mer än femton års erfarenhet av Immunovias plattform, mikroarrayteknik för rekombinanta antikroppar samt djupgående kunskaper om plattformens egenskaper, teknologiutveckling samt kliniska applikationer inom onkoproteomik och autoimmunitet. Linda Mellby har varit en av de viktigaste forskarna som hanterat utvecklingen av Immunovias mikroarrayplattform för sjukdomsproteomik och har utfört omfattande arbete med processoptimering, standardisering samt kliniska studier.

Pågående uppdrag: Inga.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Inga.

Lotta Blomgren, Operations Director

Lotta Blomgren har en MSc i Chemical Engineering från Lunds tekniska högskola och har mer än 30 års erfarenhet inom life science- och diagnostikindustrin, varav 15 år i ledande roller. Lotta Blomgren bidrar med omfattande erfarenhet som ledare av produktions-, kvalitetskontroll- och logistikteam samt projektledning för överföring av nya produkter från utveckling till produktionsskala. Lotta Blomgrens erfarenhet omfattar även ledning av personal samt projektportföljer i strategiska omorganisationer av internationella produktionsnätverk, due diligence för eventuella uppköp av nya företag samt kontraktstillverkning (CMO). Tidigare anställningar inkluderar VP Technical Operations Euro Diagnostica AB, Head of Supply Chain Bioglan AB, Director Product & Technology Support Ferring A/S, Head of Process Development Ferring AB, multifunktionella roller inom processutveckling och projektledning hos Astra AB, Kabi Pharmacia AB och ACO AB.

Pågående uppdrag: Inga.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Ledande befattning i Bioglan AB och EuroDiagnostica AB.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter