English

Strategi och mål

Strategi

Immunovias strategi är att med vår IMMray®-plattform och vårt angreppssätt utveckla och etablera mer precisa och tillförlitliga verktyg för tidig upptäckt av cancer och autoimmuna sjukdomar. Detta leder till effektivare behandling samt kliniskt användbara och ekonomiskt hållbara verktyg som för­bättrar hälsovården globalt.

Fokus ligger på sjukdomar där tidig upptäckt och monitorering skapar stor klinisk nytta för patienter och hälsovård, och där befintliga lösningar idag saknas eller är otillräckliga.

Första produkten att lanseras är IMMray® PanCan-d, ett test för tidig diagnos av bukspottkörtelcancer i högriskgrupper, med potential att signifikant höja överlevnadsgraden.

 

Målsättning

Immunovias mål är att vara det första företaget att lansera ett blodtest för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer. Målsätt­ningen är vidare att testet ska utgöra en standard för specia­lister på bukspottkörtelcancer och diabetesläkare världen över för att upptäcka bukspottkörtelcancer i högriskgrupper i ett tidigare stadie än vad som är möjligt i dag.

Det långsiktiga målet är en marknadspenetration på 30 procent i Europa och USA.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter