English

Strategi och mål

Strategi

Immunovias strategi är att med vår IMMray®-plattform och vårt angreppssätt upptäcka, utveckla och etablera mer precisa och tillförlitliga verktyg för tidig diagnos och effektivare behandling av cancer och autoimmuna sjukdomar samt därmed kontinuerligt leverera kliniskt användbara och ekonomiskt hållbara verktyg som förbättrar hälsovården globalt.

Vi kommer att uppnå detta genom att extrahera maximalt värde från IMMray®-plattformen genom:

  • Utveckling, validering och kommersialisering av nya diagnostiska test för att möta ouppfyllda behov inom cancer och autoimmunitet, fokus på tidig upptäckt, sjukdomsövervakning och patientrespons på behandling där klinisk nytta för patient och hälsovård är särskilt hög, där befintliga lösningar saknas eller är otillräckliga och där IMMray® har sina huvudsakliga konkurrensfördelar. Först ut i kommersialiseringsfasen är IMMray® PanCan-d, ett test för tidig diagnos av bukspottkörtelcancer i högriskgrupper med potential att signifikant höja överlevnadsgraden.

 

Mål

Immunovias mål är att, baserat på IMMray®-plattformen, tillhandahålla mer precisa och tillförlitliga verktyg för tidig diagnos av flera cancertyper och autoimmuna sjukdomar samt etablera verktygen som standard inom hälsovården globalt.

Vår ambition är att Immunovias test ska vara förstahandsval för specialistläkare och allmänläkare över hela världen.

Slutligen är vårt främsta mål att förse patienter och anhöriga med svar som förbättrar deras liv.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter