English

Horizon 2020

Horizon 2020 dedikerat SME instrument för innovation i små och medelstora företag

Små och medelstora företag kan delta i samarbetsprojekt och de stöds genom ett Horizon 2020 dedikerat SME instrument som utformats speciellt för innovativa mindre företag.

Stödet riktas till att överbrygga klyftan mellan forskning och marknad genom att hjälpa innovativa företag att utveckla sina tekniska genombrott till livskraftiga produkter med verklig kommersiell potential.

Stöd ges i tre olika faser som täcker hela innovationscykeln enligt följande:

  • Fas 1 genomförbarhet för bedömning av den tekniska och kommersiella potentialen i ett projekt (proof of concept).
  • Fas 2 innovation med fokus på aktiviteter såsom demonstration, test, prototyp, pilotlinjer, uppskalningsstudier, design, kontroll av prestanda etc. och marknadsintroduktion
  • Fas 3 kommersialisering med fokus på att få produkterna på marknaden

Referens:  http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/area/smes

Immunovia mottog 2015 ett Horizon 2020 SME-bidrag för klinisk validering av signaturen av serumbiomarkörer för tidig diagnos av pankreascancer (fas 2)

Över 600 små och medelstora företag ansökte 2014 om att erhålla Horizon SME 2020-bidrag. Efter en noggrann utvärdering, fick mindre än 10% stöd för sina projekt.

I mars 2015 beviljades Immunovia tvåårig finansiering från Horizon 2020 på 4,2 miljoner €. EU:s bidragsansökan godkändes för att stödja den kliniska valideringen av Immunovias biomarkörsignatur, IMMray® PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer.

Biomarkörsignaturen baseras på världens mest avancerade rekombinanta antikropps microarray plattform som kallas IMMray® och som ägs av Immunovia AB. Den underliggande tekniken är affinitets proteomik. Biomarkörsignaturen utnyttjar därmed kroppens egna detektionsnätverk för diagnos av cancer. De första retrospektiva kliniska studierna har bekräftat att biomarkörsignaturen kan med hög noggrannhet skilja patienter med pankreascancer från friska individer. Innebörden är att signaturen, som en gång godkänts av en robust metod, har en mycket stor potential att på kort sikt användas i klinisk praxis.

Den europeiska dimensionen i projektet ligger i valideringen av biomarkörsignaturen som kommer att göra det möjligt att för första gången diagnostisera pankreascancer med stor noggrannhet i ett asymtomatiskt stadie (I och II) när patienten kan opereras.

Idag är pankreascancer en av de dödligaste formerna av cancer, med en fem års överlevnad på 5-8%. Det är den näst vanligaste orsaken till cancerrelaterade dödsfall i de utvecklade länderna. Om de upptäcks tidigt kan pankreascanceröverlevnaden för 5 år förbättras avsevärt till upp till 49%. Resultaten av projektet kommer att bidra till att bygga upp bevis på att pankreascancer kan upptäckas i ett tidigt skede med IMMray® PanCan-d, och därmed lägga grunden för det framtida genomförandet av screening program för befolkningsgrupper i riskzonen.

Referens: https://ec.europa.eu/easme/en/news/sme-instrument-celebrates-its-first-ipo-immunovia-starts-floating-nasdaq

IMMPACT artikel “Pancreatic cancer test to offer life-saving early diagnosis”

Horizon Magazine artikel ”Disease-testing revolution promises dramatic reduction in cancer, heart deaths”

 

Om Horizon 2020 – EU:s ramprogram för forskning och innovation

Horizon 2020 är det största av EU:s forsknings- och innovationsprogram någonsin med nästan 80 € miljarder medel tillgängliga över 7 år (2014 till 2020) – utöver de privata investeringar som dessa pengar kommer att locka. Programmet lovar fler genombrott, upptäckter och världsnyheter genom att ta bra idéer från laboratoriet till marknaden.

Målet är att se till att Europa producerar världsledande forskning, tar bort hinder för innovation och gör det lättare för de offentliga och privata sektorerna att arbeta tillsammans när det gäller att leverera innovation.

Länk till Horizon 2020

 

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter