English

Historik

 

ÅrMilstolpar
2007Immunovia AB grundades 2007 av forskare från institutionen för immunteknik vid Lunds Universitet och CREATE Health (strategiskt centrum för translationell cancerforskning ) i Lund.

Syftet är att kommersialisera upptäckter och patent inom antikroppar, biomarkörer och antikroppsarrayer.

2007-2013Plattformstekniken utvecklas vidare och ett antal viktiga patentansökningar lämnas in.

Antikroppsplattformen redo för kliniska studier och multicenterstudie i Spanien avseende pankreascancerdiagnostik genomförs.

2014 -2015Immunovia genomför nyemission om cirka 43 MSEK och erhåller Horizon 2020-anslag om cirka 43 MSEK över två år.

Flera viktiga studier genomförs, bland annat studie i Kina som visar att pankreassignaturen fungerar på annan befolkning med annan genetisk bakgrund, och initialt positiva data på diagnos av stadie 1 och 2-cancerpatienter.

Bolagets aktier noteras på Nasdaq First North och i samband därmed tas cirka 60 MSEK före transaktionskostnader in.

2016Bolaget genomför företrädesemission samt riktad emis­sion om cirka 29 MSEK respektive 190 MSEK före transaktionskostnader.

Samarbetsavtal rörande prospektiv studie i PANFAM-1 ingås med olika forskningscentra, bland annat med Mount Sinai, New York, USA och Ramon y Cajal Institute for Health Research, Madrid.

Immunovia erhåller ”2016 Stars of Innovation Prize” för mest Innovativa SME i Europa.

Avsiktsförklaring med National Cancer Institute (NCI) i USA att Bolaget deltar i NCI:s program inom diabetes­riskgruppen över 50 år (”NOD”).

2017 NCI-projektet inom diabetesriskgruppen försenas på grund av budgetproblem hos NCI, som också ändrar inriktning på programmet.

Initiering av en mycket omfattande prospektiv studie av den största riskgruppen för pankreascancer; personer över 50 år som får sin första diagnos av diabetes (PANDIA-1).

Expansion av den prospektiva studien för familjär, ärftlig pankreascancer (PANFAM-1) till att totalt sett omfatta Mount Sinai in New York, Knight Cancer Institute at Oregon Health and Sciences University, Portland, USA, University of Liverpool, UK, Ramon y Cajal Institute for Health Research, Madrid, Spanien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg samt University of Pittsburgh, USA.

Studie inom autoimmunitet visar att SLE kan särskiljas från tre andra vanliga autoimmuna sjukdomar med lik­nande symptom, inklusive RA.

Ökat behov av aktiviteter inom industrialiserings- och ackrediteringsarbetet, delvis på grund av utökade krav i en uppdaterad ISO 13485-standard, vilket medför att Bolaget tvingas skjuta upp planerad säljstart till andra halvan av 2018.

Start av prospektiv provinsamling vid University Colla­ge London Hospital av patienter med tidiga symptom som kan vara pankreascancer under ledning av professor Steve Pereira, en mycket framstående expert och Key Opinion Leader inom denna riskgrupp (PANSYM-1).

Immunovia erhåller bidrag om 4,9 MSEK från SWElife för pankreascancer-studier i samarbete med CREATE Health Translational Cancer Center vid Lunds Universitet.

Utmärkta resultat från studie avseende differentialdiag­nos av autoimmuna sjukdomar omfattande SLE, RA, Vasculitis samt Sjögrens Syndrom erhålls. Samarbetsav­tal med Linköpings Universitetssjukhus med tillgång till biobanker inom SLE, RA, Vasculitis samt Sjögrens Syn­drom för uppföljande och kompletterande retrospektiva studier’

Etablering av amerikanskt kontor för dotterbolaget Immunovia Inc, med eget referenslaboratorium i Boston.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter