English

Uppförandekod

Det är vår policy att kräva högsta integritet och etik av våra medarbetare. Alla ska tillämpa gällande lagar och förordningar i sin yrkesutövning. Mot den bakgrunden har vi antagit och infört en Uppförandekod.

Uppförandekoden redogör för hur vi skapar värde för bolagets intressenter utan att göra avkall i fråga om etiskt, socialt eller miljömässigt ansvarstagande.

Uppförandekoden är tillgänglig på bolagets intranät och samtliga medarbetare ansvarar för att hålla sig uppdaterade om vad som gäller enligt den gemensamma uppförandekoden.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter