English

Mångfald

Vi är övertygade om att mångfald – inklusive en blandning av kön, ålder, etnisk bakgrund och trosuppfattning – på sikt bidrar till en bättre arbetsmiljö, högre kreativitet och bättre resultat. Vidare kommer vi aldrig acceptera fördomar eller diskriminering i någon form, utan sträva efter likabehandling för alla, oavsett bakgrund och individuella skillnader.

Immunovia har antagit följande principer för att säkerställa mångfald och likabehandling:

  • Främja mångfald
  • Likabehandling oavsett bakgrund eller individuella skillnader
  • Nolltolerans mot diskriminering
  • Systematiskt mångfaldsarbete
  • Årlig uppföljning av mångfaldsarbetet
  • Anpassa anläggningar avseende tillgänglighet för rörelsehindrade medarbetare

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter