English

Arbetsmiljö

Immunovia har tydligt fokus på att skapa en arbetsmiljö som är säker, inspirerande och effektiv.

Det fortlöpande arbetsmiljöarbetet ska vara förebyggande, stödjande och uppmuntrande. Förebyggande genom regelbundna arbetsmiljöinspektioner, minimering av risker för olyckor/ohälsa och löpande aktivitetsuppföljning. Stödjande genom att regelbundet genomföra medarbetarenkäter om arbetsklimat, arbetsglädje och engagemang. Uppmuntrande genom att erbjuda medarbetarna utvecklingsmöjligheter och verka för öppenhet, jämlikhet och ansvarstagande. Självklart har vi nolltolerans mot och mobbning och trakasserier.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter