English

Hållbarhet

För oss är hållbarhet centralt och omfattar alla delar i värdekedjan. Vi håller integritet och etik högt i allt vi gör.

I våra terapeutiska kärnområden – cancer och autoimmuna sjukdomar – tar vi itu med några av samhällets största globala hälsoutmaningar och strävar efter att utveckla effektivare diagnosverktyg som bidrar till att förbättra behandling, livskvalitet och hälsoekonomi.

Grundlig, säker och etisk forskning utgör ytterligare en av företagets hörnstenar och säkerställer såväl patientsäkerhet i kliniska prövningar som att våra produkter är kliniskt användbara och ger positiv hälsoekonomisk effekt.

Vi investerar mycket i våra medarbetare, arbetsmiljön och organisationskulturen. Målet är att attrahera och behålla våra kvalificerade medarbetare, som delar våra mål och vår uppförandekod.

För Immunovia är hållbar utveckling nödvändigt för att kunna uppnå lönsam och långsiktig tillväxt.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter