English

Om oss

Om oss

Immunovia AB grundades 2007 av forskare från institutionen för immunteknik vid Lunds Universitet och CREATE Health (strategiskt centrum för translationell cancerforskning) i Lund.

Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och överföra den till kliniskt användbara verktyg för att kunna diagnostisera komplexa sjukdomar som cancer och autoimmuna störningar betydligt tidigare och mer exakt än vad som nu är möjligt.

Immunovias centrala teknikplattform – IMMray® – är ett antikropps-baserat multiplex-test konstruerat för att generera ögonblicksbilder av immunförsvarsrespons ur informationen i en enda droppe blod.

Men IMMray® är mer än teknik. Det är ett systematiskt angreppssätt, baserat på den allra senaste bioinformatiken, som syftar till att upptäcka de kliniskt mest relevanta förändringar som kan uppstå i blodet och kombinera dessa till en biomarkörsignatur – en sorts ”sjukdoms-fingeravtryck” – som är ytterst specifik för respektive sjukdom.

År 2017 grundades Immunovia, Inc. i Marlborough, Massachusetts. IMMray® PanCan-d-testet, det första blodbaserade testet för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer, kommer att erbjudas som laboratorieutvecklat test (LDT) uteslutande genom Immunovia, Inc. under Q3 2021. Länk till blinded validation study poster USA

Immunovia har också utvecklat en pipeline av projekt som befinner sig i upptäcktsfasen. Dessa tidiga projekt riktar sig mot utvecklingen av biomarkörsignaturer för andra cancerformer som lungcancer såväl som autoimmuna sjukdomar. Immunovia har initierat ett utvecklingsprogram för autoimmuna diagnoser efter mycket goda resultat ur en differentialdiagnosstudie av SLE mot RA, Sjögrens syndrom och vaskulit.

Immunovia AB aktien finns sedan den 1 december, 2015 på Nasdaq Stockholm First North (ticker: IMMNOV) och handlas sedan den 3 april 2018 på Nasdaq Stockholm.

Företaget har sitt huvudkontor i Lund, Sverige. På samma plats kommer Immunovia Dx Laboratory att följa de lagar och regler som ställs för testtjänster på de europeiska marknaderna.

För mer information, besök www.immunovia.com.

 

References:

  1. Ingvarsson J et al.Proteomics 2008 8(11):2211-9.
  2. Wingren et al. Cancer Res. 2012 15;72(10):2481-90.
  3. Gerdtsson et al. Int Journal of Proteomics 2015;2015:587250.
  4. Gerdtsson et al. J Mol Oncol, 2016. 10, 1305-1316.
  5. Mellby et al. Serum biomarker signature-based liquid biopsy for diagnosis of early-stage pancreatic cancer. J Clin Oncol. 2018 Aug 14. doi: 10.1200/JCO.2017.77.6658. 
Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter