English

Om oss

Immunovia AB grundades 2007 av forskare från institutionen för immunteknik vid Lunds Universitet och CREATE Health (strategiskt centrum för translationell cancerforskning) i Lund.

Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och överföra den till kliniskt användbara verktyg för att kunna diagnostisera komplexa sjukdomar som cancer och autoimmuna störningar betydligt tidigare och mer exakt än vad som nu är möjligt.

Immunovias centrala teknikplattform – IMMray® – är ett antikropps-baserat multiplex-test konstruerat för att generera ögonblicksbilder av immunförsvarsrespons ur informationen i en enda droppe blod.

Men IMMray® är mer än teknik. Det är ett systematiskt angreppssätt, baserat på den allra senaste bioinformatiken, som syftar till att upptäcka de kliniskt mest relevanta förändringar som kan uppstå i blodet och kombinera dessa till en biomarkörsignatur – en sorts ”sjukdoms-fingeravtryck” – som är ytterst specifik för respektive sjukdom.

Vårt första diagnostiska test, IMMray® PanCan-d, är ett unikt blodbaserat test för tidig upptäckt av pankreascancer med potential att dramatiskt höja överlevnadsgraden från 5-8% till upp till 49%. Retrospektiva studier visar att testet klarar av att upptäcka pankreascancer i stadium I och II med 96% noggrannhet. Test med den höga noggrannheten skulle ge kliniker mycket bättre förutsättningar att upptäcka cancern medan den fortfarande är opererbar. Företaget genomför nu kliniska valideringsstudier inför kommersialiseringen IMMray® PanCan-d.

I samarbete med bland andra Create HEALTH vid Lunds Universitet har vi pågående projekt i upptäcktsfasen riktad mot såväl andra cancerformer som autoimmuna sjukdomar. Immunovia har initierat ett utvecklingsprogram för autoimmuna diagnoser efter mycket goda resultat ur en differentialdiagnosstudie av SLE mot RA, Sjögrens syndrom och vaskulit. Immunovia bedriver vidare komplementära och validerande retrospektiva studier till grund för produktutvecklingsstrategi inom autoimmunitet.

Immunovia AB aktien finns sedan den 1 december, 2015 på Nasdaq Stockholm First North (ticker: IMMNOV) och handlas sedan den 3 april 2018 på Nasdaq Stockholm. Företaget har drygt 60 medarbetare, huvudkontoret i Lund och referenslaboratorier både i Lund och Boston, USA.

 

References:

  1. Pancreatic registry in Japan – 20 years of experience, 2004.
  2. Ingvarsson J et al.Proteomics 2008 8(11):2211-9.
  3. Wingren et al. Cancer Res. 2012 15;72(10):2481-90.
  4. Gerdtsson et al. Int Journal of Proteomics 2015;2015:587250.
  5. Gerdtsson et al. J Mol Oncol, 2016. 10, 1305-1316.
  6. Mellby et al. Serum biomarker signature-based liquid biopsy for diagnosis of early-stage pancreatic cancer. J Clin Oncol. 2018 Aug 14. doi: 10.1200/JCO.2017.77.6658. 
Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter