English

Pressmeddelanden

30 juni, 2021 16:42

Immunovia, Inc. erhåller lagstadgat registreringsbevis – licensieringen av laboratoriet pågår fortfarande

28 maj, 2021 12:30

Verkställande direktör Patrik Dahlen köper aktier i Immunovia

27 maj, 2021 16:25

Immunovia bjuder in till key opinion leader event om den kliniska användningen av IMMray® PanCan-d

12 maj, 2021 09:00

Styrelseledamot i Immunovia köper aktier i bolaget

6 maj, 2021 16:10

R Kommuniké från årsstämma i Immunovia AB

4 maj, 2021 16:40

Styrelseledamöter i Immunovia köper aktier i bolaget

28 april, 2021 16:00

R Immunovia publicerar delårsrapport januari – mars 2021

22 april, 2021 09:40

Immunovias process för att uppnå kostnadsersättning för IMMray[®] PanCan-d

21 april, 2021 22:10

R Immunovia presenterar uppdatering av marknadens storlek i USA för IMMray® PanCan-d i den familjära/ärftliga riskgruppen

21 april, 2021 10:25

Inbjudan till presentation av Immunovias delårsrapport januari – mars 2021

16 april, 2021 14:45

IMMray[®] PanCan-d uppmärksammades i möte arrangerat av Pancreatic Cancer Action Network

31 mars, 2021 08:00

R KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IMMUNOVIA AB

29 mars, 2021 21:20

R Immunovia rapporterar positiva resultat för IMMray ® PanCan-d blodbaserade test i blindad klinisk valideringsstudie utförd i USA

29 mars, 2021 21:20

R Immunovia rapporterar förbättrad testprestanda för IMMray ® PanCan-d för upptäckt av bukspottkörtelcancer i tidigt stadium hos högriskpatienter med symptom

12 mars, 2021 16:00

R Immunovia publicerar årsredovisningen för räkenskapsåret 2020

26 februari, 2021 16:05

Immunovia publicerar datan från Optimeringsstudien och Commercial Test Model Study

17 februari, 2021 16:00

R Immunovia Bokslutskommuniké 2020

15 februari, 2021 15:05

Immunovias PanFAM-1 prospektiva studie samlar över 3000 prover från patienter med risk för familjär/ärftlig bukspottkörtelcancer för analys under andra halvåret 2021

11 februari, 2021 10:35

Inbjudan till presentation av Immunovia’s bokslutskommuniké 2020 den 17 februari 2021

LUND (SVERIGE) – Immunovia bjuder in till telefonkonferens med webbpresentation för investerare, analytiker och media onsdagen den 17 februari 2021, klockan 16:30. Immunovia publicerar sin bokslutskommuniké för 2020 onsdagen den 17 februari 2021, klockan 16:00.

10 februari, 2021 09:55

Immunovia på väg mot försäljningsstart av IMMray ® PanCan-d under första kvartalet, 2021

LUND, SVERIGE – Immunovia AB (publ) ("Immunovia") presenterar idag en uppdatering om status för bolagets verksamhet och som tidigare rapporterats (Webinar den 17 december, 2020 (https://immunovia.com/sv/investerare/presentationer-for-investerare/)) kommer Immunovia att initiera försäljningsstart av bolagets första test, IMMray® PanCan-d under Q1 2021. Testet är framtaget för tidig upptäckt av cancer i bukspottskörteln.

19 januari, 2021 15:10

Verkställande direktör Patrik Dahlen köper Immunovia teckningsoptioner

7 januari, 2021 12:35

Proteomdata baserade på Immunovias IMMray® -plattform möjliggör differentialdiagnos av svårbedömda autoimmuna sjukdomar

LUND, SVERIGE – Immunovia AB, ("Immunovia") ett diagnostikföretag som utvecklar mycket noggranna, blodbaserade tester för tidig upptäckt av cancer och autoimmuna sjukdomar, rapporterar idag resultat från en studie från deras utvecklingspipeline. Studien, som är publicerad i peer review tidskriften Journal of Proteome Research, presenterar för första gången proteomdata som gör det möjligt att särskilja fyra olika inflammatoriska reumatiska sjukdomar (IRD).

14 december, 2020 16:00

Immunovia publicerar länk till Webbinarium nr 3 om IMMray® PanCan-d: Verifieringsstudie och klinisk användning

11 december, 2020 12:40

Immunovia arrangerar ett tredje webbinarium i serien om IMMray® PanCan-d: Verifieringsstudie och klinisk användning

7 december, 2020 17:15

Immunovia tillkännager förändringar inom Investor Relations

3 december, 2020 15:55

Styrelseledamöter i Immunovia köper aktier i bolaget

2 december, 2020 16:50

R Inbjudan till telefonkonferens med anledning av artikel i Dagens Industri den 1 december

LUND, SVERIGE – Immunovia inbjuder investerare, analytiker och media till en telefonkonferens med VD Patrik Dahlen imorgon torsdag den 3 december kl 10:00 med anledning av artikeln Experter skeptiska till Immunovias blodtest: ”Skulle inte satsa på detta” som publicerades på di.se den 1 december.

17 november, 2020 17:34

R Verkställande Direktör Patrik Dahlen köper Immunovia-aktier

12 november, 2020 16:00

R Immunovia rapporterar delårsrapport för tredje kvartalet januari – september 2020

11 november, 2020 14:30

Korrigerad version: Valberedning utsedd inför årsstämma 2021 i Immunovia AB (Publ)

10 november, 2020 20:00

Valberedning utsedd inför årsstämma 2021 i Immunovia AB (Publ)

6 november, 2020 08:30

Inbjudan till presentation av Immunovias delårsrapport januari – september 2020 den 12 november 2020

2 november, 2020 19:50

R Immunovia presenterar kompletterande information om IMMray® PanCan-d Verifieringsstudien

30 oktober, 2020 09:00

R Förändring av antal aktier och röster i Immunovia AB (publ)

28 oktober, 2020 08:30

Immunovia håller ett webinar för att presentera ny VD, Patrik Dahlen

27 oktober, 2020 15:50

Immunovia tillhandahåller kompletterande information om IMMray [® ]PanCan-d-verifierings- och valideringsstudier

26 oktober, 2020 16:00

R Immunovia meddelar att analysen av verifieringsstudien för IMMray [® ]PanCan-d har slutförts

29 september, 2020 08:30

R Immunovia meddelar positiva resultat från verifieringsstudien för IMMray[®] PanCan-d

23 september, 2020 16:30

Stämmokommuniké från Immunovias extra bolagsstämma

2 september, 2020 08:30

R Immunovia meddelar förändringar i ledningsgruppen

31 augusti, 2020 08:30

R KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMMUNOVIA AB

28 augusti, 2020 09:00

Registreringsdetaljer till Immunovias andra online-presentation om IMMray® PanCan-d: Commercial Test Model Study & uppdatering av lanseringsaktiviteter

26 augusti, 2020 08:30

R Immunovia annonserar VD succession: Utser Patrik Dahlen till ny VD

20 augusti, 2020 16:00

R Immunovia rapporterar delårsrapport för andra kvartalet januari - juni 2020

18 augusti, 2020 09:00

Immunovia håller en andra online-presentation om IMMray® PanCan-d: Commercial Test Model Study & uppdatering av lanseringsaktiviteter

13 augusti, 2020 08:00

Inbjudan till presentation av Immunovias delårsrapport januari - juni 2020 den 20 augusti 2020

30 juni, 2020 09:00

R Förändring av antal aktier och röster i Immunovia AB (publ)

30 juni, 2020 08:45

R Immunovia sätter mål för långsiktig marknadspenetration på 30 procent för IMMray® PanCan-d

29 juni, 2020 17:00

Immunovia presenterar på ett satellitsymposium vid European Pancreatic Club (EPC) - International Association of Pancreatology (IAP) Årsmöte den 2 juli 2020

26 juni, 2020 15:00

Registreringsinformation för Immunovias Virtuella Investerardag på tisdag den 30 juni 2020

26 juni, 2020 09:00

R Immunovia utökar sitt lungcancerprogram baserat på l ovande resultat från den aktuella forskningsstudien

15 juni, 2020 17:30

Immunovia håller en Virtuell Investerardag på tisdag, 30 juni 2020

10 juni, 2020 09:00

R Korrigerad version: Immunovia tillfördes cirka 400 MSEK för att ytterligare påskynda marknadsintroduktionen av det första testet för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer, IMMray[®] PanCan-d

9 juni, 2020 18:00

R Immunovia tillfördes cirka 400 MSEK för att ytterligare påskynda marknadsintroduktionen av det första testet för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer, IMMray[®] PanCan-d

4 juni, 2020 08:51

R Immunovia har genomfört en riktad nyemission av aktier och tillförs härigenom cirka 400 MSEK

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

3 juni, 2020 17:36

R Immunovia offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission av aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

27 maj, 2020 16:00

R Immunovia lämnar en fjärde uppdatering under covid-19-pandemin

25 maj, 2020 17:30

Inbjudan till Immunovias uppdatering nr 4 om företagets svar på COVID-19

13 maj, 2020 16:00

R Immunovia lämnar en tredje uppdatering under covid-19-pandemin

12 maj, 2020 18:00

Inbjudan till Immunovias uppdatering nr 3 om företagets svar på COVID-19

8 maj, 2020 12:10

R Immunovia Stämmokommuniké

28 april, 2020 16:00

R Immunovia rapporterar delårsrapport för första kvartalet januari - mars 2020

22 april, 2020 17:30

Inbjudan till presentation av Immunovias delårsrapport januari - mars 2020 den 28 april 2020

8 april, 2020 08:45

R Immunovia och globalt läkemedelsbolag överens om förtida avslut på lungcancersamarbete

3 april, 2020 08:00

R Kallelse till Årsstämma i Immunovia AB

1 april, 2020 16:00

R Immunovia vidtar åtgärder under COVID-19-pandemin och behåller fokus på lanseringen av IMMray® PanCan-d

30 mars, 2020 13:30

Inbjudan till en uppdatering om bolagets COVID-19-status

26 mars, 2020 14:00

R Styrelseledamot Hans Johansson köper Immunovia aktier

20 mars, 2020 08:30

R Immunovia publicerar årsredovisningen för räkenskapsåret 2019

14 februari, 2020 08:00

R Immunovia Bokslutskommuniké 2019

”Jag är otroligt stolt över de framsteg vi har gjort under 2019, i synnerhet när det gäller att uppnå den viktiga milstolpen i december 2019 där vi visade 95 procents noggrannhet för den blivande kommersiella IMMray® PanCan-d vid diagnostisering avbukspottkörtelcancer i stadiet då den fortfarande går att operera. Detta resultat öppnar för en avsevärd förbättring i vården och en förhöjd överlevnad för patienter som lider av den här dödliga sjukdomen.  Vi på Immunovia behåller fokus på att introducera vårt blodprovsbaserade test på marknaden till tredje kvartalet 2020.

10 februari, 2020 17:31

Inbjudan till presentation av Immunovias bokslutskommuniké för 2019

30 januari, 2020 20:08

Kronprinsessan och prins Daniel besökte Immunovia i Lund idag

13 januari, 2020 08:30

R Immunovia förstärker management med ny Senior VP Sales North America inför lanseringen av IMMray ® PanCan-d

19 december, 2019 11:21

R Immunovia uppnår viktig milstolpe genom framgångsrikt slutförande av IMMray® PanCan-d Commercial Test Model Study med hög noggrannhet

5 december, 2019 15:00

R Immunovia stärker ledningsteamet inför sin kommersiella lansering av IMMray® PanCan-d

29 november, 2019 14:00

R Immunovia fortsätter med nästa fas i lungcancerprojektet tillsammans med global läkemedelspartner

8 november, 2019 18:52

R Korrigerad version: Immunovia delårsrapport januari-september 2019

(Den föregående utgåvan skickades klockan 14:00 CET och har uppdaterats med delårsrapporten bifogad. Ingenting annat skiljer sig från det föregående släppet.)

8 november, 2019 14:00

R Immunovia delårsrapport januari-september 2019

4 november, 2019 16:30

R Valberedning utsedd inför årsstämma 2020 i Immunovia AB (Publ)

31 oktober, 2019 13:10

Inbjudan till presentation av Immunovias delårsrapport januari-september 2019 den 8 november 2019

22 oktober, 2019 14:15

R Uppdatering från Immunovia om dess pipelineprojekt inom reumatoid artrit samt meddelande om nytt samarbete

LUND – Immunovia AB (publ) (”Immunovia”) ger en uppdatering om sitt pipelineprojekt inom reumatoid artrit (RA, även kallat ledgångsreumatism). Immunovias IMMray® visar en noggrannhet på över 90 procent vid diagnostisering av patienter med reumatoid artrit som är CCP-negativa, jämfört med friska kontrollpersoner (länk till pressmeddelande (https://immunovia.com/sv/investerare/pressmeddelanden/?id=3777)).

2 oktober, 2019 08:30

R Immunovia lämnar uppdatering om sina pågående lungcancerprojekt

30 september, 2019 15:30

R Immunovia meddelar att Commercial Test Model Study fortskrider enligt plan

30 september, 2019 08:30

R Nytt aktiekapital och antal aktier i Immunovia

24 september, 2019 09:00

Vissa personer i ledningsgruppen har sålt aktier för att möjliggöra finansiering av aktier via Immunovias optionsprogram

LUND, SVERIGE - Hans Liljenborg, CFO och Lotta Blomgren, Operations Director, som ingår i ledningsgruppen för Immunovia AB (publ) (”Immunovia” eller ”Bolaget”) har idag sålt aktier i Immunovia för att möjliggöra finansiering av aktier via Bolagets optionsprogram. Därtill har Rolf Ehrnström, CSO, i samma transaktion sålt aktier och meddelat att det avser finansiering av en privat fastighet.  Försäljningen av aktierna genomfördes inom ramen för samma transaktion om totalt 65 000 aktier till ett pris om 145,0 kronor per aktie. Köparen av aktierna är en svensk institutionell investerare.

12 september, 2019 14:57

R Immunovia och universitetssjukhus i världsklass slutför avtal om insamling av blodprov i bukspottkörtelcancer för IMMray® PanCan-d

9 september, 2019 09:54

Immunovia tillkännager agendan för dagens Webinar

LUND, SVERIGE - Immunovia meddelar idag agendan till företagets första webinar i Immunovia’s IMMray® PanCan-d Webinar Series (på engelska), Differentiating Pancreatic Ductal Adenocarcinoma (PDAC) from individuals with symptoms suggestive of PDAC, including type II diabetes, with ROC AUC values above 0.95. Webinarieserien kommer att omfatta alla större utvecklingssteg för IMMray® PanCan-d, samt Immunovias aktiviteter under och efter lanseringen, däribland resultat och utvärderingar från den prospektiva studien.

3 september, 2019 10:00

Immunovia håller en webinarserie om IMMray® PanCan-d

LUND, SVERIGE – Immunovia meddelar idag att företaget kommer att hålla en webinarserie om IMMray® PanCan-d med en direktsänd frågestund, som på engelska kallas ”Immunovia’s IMMray® PanCan-d Webinar Series”. Webinarieserien kommer att omfatta alla större utvecklingssteg för IMMray® PanCan-d, samt Immunovias aktiviteter under och efter lanseringen, däribland resultat och utvärderingar från den prospektiva studien.

23 augusti, 2019 15:14

R Immunovia delårsrapport januari-juni 2019

19 augusti, 2019 15:08

Inbjudan till presentation av Immunovias delårsrapport april-juni 2019 den 23 augusti 2019

Immunovia bjuder in till telekonferens (på engelska) för investerare, analytiker och media den 23 augusti 2019 klockan 16:00 CET. Immunovia publicerar bolagets delårsrapport för perioden april-juni 2019, fredagen den 23 augusti 2019, klockan 15:00 (CET).

17 juli, 2019 08:00

R Erlangens universitetssjukhus och Immunovia ingår samarbetsavtal om insamling av blodprov vid bukspottkörtelcancer för de sista stegen i IMMray® PanCan-d utvecklingen

11 juli, 2019 15:50

R Resultat från optimeringsstudien IMMray™ PanCan-d presenteras på PancreasFest 2019

Resultaten visade ROC AUC-värden på 0,97, 0,98 respektive 0,96  vid differentiering av  personer med bukspottkörtelcancer (PDAC) som har sjukdomen från personer med PDAC-liknande symptom som inte har sjukdomen, friska kontrollpersoner respektive personer med typ 2-diabetes. Resultaten för patienter med PDAC-liknande symptom samt patienter med diabetes är unika och har inte redovisats tidigare inom bukspottkörtelcancerområdet.

19 juni, 2019 16:42

R Immunovias VD Mats Grahn säljer 48 000 Immunovia-aktier till en svensk institutionell investerare

3 juni, 2019 15:00

R Immunovia meddelar utmärkta resultat för samtliga symptomatiska riskgrupper från optimeringsarbetet med IMMray® PanCan-d

Blodbaserade testet IMMray® PanCan-d för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer mot säljstart Q3 2020

16 maj, 2019 08:30

Immunovias PanFAM-1: Den största studien för ärftlig bukspottkörtel-cancerrisk, tar fart i USA

15 maj, 2019 14:00

Immunovia presenterar på Jefferies 2019 Global Healthcare Conference i New York City, 4-7 juni 2019

29 april, 2019 14:00

R Immunovia meddelar att optimeringsarbetet fortskrider i tid och enligt plan

26 april, 2019 17:30

R Immunovia Stämmokommuniké

24 april, 2019 16:37

R Korrigerad version: Immunovia kvartalsrapport januari-mars 2019

(Det förra pressmeddelandet skickades ut 10.23 CET och har blivit uppdaterat med de riktiga datumen i nyckeltalen. De rätta datumen avser år 2018 och 2019. Ingenting annat är annorlunda mot det förra pressmeddelandet.)

24 april, 2019 10:23

R Immunovia kvartalsrapport januari-mars 2019

12 april, 2019 08:00

Immunovia ökar strategiskt samarbete med primärvårdsläkare i USA för att skapa medvetenhet om betydelsen av tidigt upptäckt av bukspottkörtelcancer

10 april, 2019 08:00

Korrigerad version: Immunovia och University College of London tecknar avtal om att utvidga valideringsstudierna av IMMray® PanCan-d för tidiga tecken och symptom

8 april, 2019 15:00

R Immunovia och University College of London tecknar avtal om att utöka valideringsstudierna av IMMray® PanCan-d för tidiga tecken och symptom

20 mars, 2019 08:00

R KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IMMUNOVIA AB

Styrelsen i Immunovia AB (publ), org nr 556730-4299, kallar härmed till årsstämma fredagen den 26 april 2019, kl. 16.00 i Gamla Gästmatsalen, Inspira, Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund.

4 mars, 2019 09:00

R Immunovia offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2018

LUND, SVERIGE - Immunovia har idag publicerat årsredovisningen för 2018 på bolagets hemsida.

Mats Grahn, VD, kommenterar: "Vi gick in i 2018 med den fortsatta målsättningen att utveckla och validera Immunovias blodbaserade diagnostiska tester, och inledde det spännande arbetet med kommersialiseringsaktiviteter. Vi slutförde utbyggnaden av Immunovias produktionsanläggning och kliniska laboratorium, IMMray® Dx Laboratories, vid huvudkontoret i Lund. Vi fördjupade våra viktiga kliniska samarbeten och ingick nya med ett flertal kliniker och samarbetspartners. Immunovias aktier flyttades till Nasdaq Stockholms huvudlista och vi inledde ett nytt och inspirerande initiativ i form av samarbeten med ett flertal patientorganisationer för att sponsra välgörenhetsmanifestationer för att ökad medvetenhet om IMMray® PanCan-d-testet, och för att sprida kunskap om riskfaktorer och symptom för bukspottkörtelcancer.”

4 mars, 2019 08:00

R Immunovia tillhandahåller uppdatering av optimeringsarbetet för att uppnå förväntad prestanda för kommersialisering av IMMray® PanCan-d

Immunovia har också säkrat blodprover som bäst överensstämmer med verkliga och kommersiella förhållanden vilka ligger till grunden för den kommersiella testmodellstudien.

14 februari, 2019 17:05

R Immunovia bokslutskommuniké januari-december 2018

Under 2018 fortsatte vi att utveckla och validera Immunovias blodbaserade diagnostiska tester som kan ha väsentlig inverkan på vården i hela världen. Under året inleddes de spännande kommersialiseringsaktiviteterna för vår första produkt IMMray® PanCan-d.

Som del av förberedelserna för kommersialisering har vi expanderat såväl vår produktionsanläggning som vårt kliniska laboratorium, IMMray® Dx Laboratories, i Lund. Tillsammans med vårt kliniska laboratorium i Marlborough, MA, USA, ger dessa investeringar oss erforderlig förmåga och kapacitet att både producera och genomföra kommersiell testning i nivå med förutsedda volymbehov. Därutöver ger det oss möjligheter att parallellt genomföra den testning som behövs för de prospektiva studierna.

Vi arbetade intensivt för att etablera och utöka världens mest omfattande prospektiva kliniska studieprogram inom detektion av pankreascancer för IMMray® PanCan-d. Studieprogrammet består av tre större studier, PanSYM-1, PanFAM-1 och PanDIA-1.

Vi identifierade även ytterligare två strategiska fokusområden för vårt fortsatta utvecklingsarbete av produktportföljen under 2018 – icke småcellig lungcancer (NSLC) och Reumatoid Artrit (RA). Båda fokusområden har mycket stora kliniska behov ur ett globalt hälsovårdsperspektiv, och representerar därmed potentiellt stora kommersiella möjligheter för Immunovia. Detta läggs till vårt fortsatta huvudfokus på detektion av bukspottkörtelcancer.

Immunovia som företag annonserade första kvartalet 2018 en viktig milstolpe: Immunovias ansökan om att flytta bolagets aktier till huvudlistan, Mid Cap-segmentet, på Nasdaq Stockholm godkändes. Handel av Immunovias aktier på huvudlistan inleddes den 3 april 2018. Detta viktiga steg visar inte bara att vi har mognat som företag utan stärker även vårt varumärke och ökar kännedomen om vårt arbete när vi närmar oss inledningen av kommersiella aktiviteter.

Mats Grahn, VD Immunovia AB

14 februari, 2019 15:55

Immunovia deltar i kommande investerarkonferenser i mars

LUND, SVERIGE ― Immunovia AB tillkännagav idag att Mats Grahn, VD, kommer att delta och vara värd för one-to-one-investerarmöten vid följande kommande investerarkonferenser:

12 februari, 2019 15:00

Inbjudan till presentation av Immunovias bokslutskommuniké för 2018

Immunovia bjuder in till telekonferens (på engelska) för investerare, analytiker och media den 14 februari 2019 klockan 17:30 - 18:30 CET. Immunovia publicerar bolagets bokslutskommuniké 2018, för perioden januari – december 2018, torsdagen den 14 februari 2018, klockan 17:05 (CET).

12 februari, 2019 13:57

Immunovia AB utser Julie Silber till Senior Director of Investor Relations

LUND, SVERIGE - (Nasdaq Stockholm: IMMNOV) Immunovia har anlitat Julie Silber som Director of Investor Relations i syfte att stärka bolagets IR- och aktieägarkommunikation. Julie har tidigare arbetat som rådgivare för små och medelstora publika bolag som både Investor Relations Officer och CFO. Hon har över 18 års erfarenhet inom investerarrelationer, strategisk kommunikation, rådgivning och ekonomiskt ledarskap. Hon har erfarenhet av IR-funktionens alla aspekter och kommer att bidra med djupgående kunskap inom institutionella investeringar och affärsrådgivning. Hon är för närvarande Senior IR Advisor vid Wildeco i Stockholm.

11 februari, 2019 16:35

Nya europeiska kliniker till Immunovias PanFAM-1, den största prospektiva kliniska multicenterstudien någonsin för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer

Nya kliniker i Sverige och Spanien ökar studiens etniska mångfald i arbetet med att validera IMMray® PanCan-d, det första blodbaserade testet för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer.

13 november, 2018 14:32

Immunovia har bjudits in att presentera vid Jefferies 2018 London Healthcare Conference

LUND, Sverige - Immunovia (Nasdaq Stockholm: IMMNOV), kan idag meddela att bolaget har bjudits in att hålla en presentation vid Jefferies 2018 London Healthcare Conference den 14 november klockan 14:00 lokal tid (GMT). VD Mats Grahn kommer att presentera bolagets pipeline och kommersialiseringsstrategier avseende IMMray® antikropps biomarkörsplattform.

13 november, 2018 11:55

McGill, Yale och universiteten i Pennsylvania och Massachusetts deltar i PanFAM-1, den största prospektiva kliniska multicenterstudien någonsin för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer

De nya centren ger studien PanFAM-1 i stort sett fullständig täckning bland nordamerikanska kliniker inriktade på ärftlig bukspottkörtelcancer i arbetet med att validera IMMray® PanCan-d, det första blodbaserade testet för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer

7 november, 2018 08:30

R Immunovia Delårsrapport, januari-september 2018

Immunovias IMMray® plattform för blodbaserade biomarkörssignaturer erbjuder nya spännande möjligheter att utveckla noggranna diagnostiska tester som kan upptäcka sjukdomar i tidiga skeden. Under perioden presenterade vi nya resultat och identifierade inte mindre än två nya strategiska fokusområden för vårt fortsatta utvecklingsarbete – icke småcellig lungcancer och Reumatoid Artrit (RA).

I augusti presenterade vi resultaten från en samarbetsstudie med ett globalt topp-10 läkemedelsföretag, som visade att Immunovias blodbaserade IMMray® biomarkörsarray gav mycket hög noggrannhet vid diagnos av icke-småcellig lungcancer. Senare i augusti presenterade vi resultaten från den senaste av tre genomförda studier inom autoimmun testning. Studien innebär ett stort genombrott och visar att IMMray® även kan ha en signifikant betydelse inom diagnos av autoimmuna reumatiska sjukdomar. Som en konsekvens av studiens exceptionellt goda resultat har vi beslutat att göra Reumatoid Artrit (RA) till bolagets strategiska fokusområde inom autoimmunitet.

Dessa resultat i nya applikationer visar tydligt på IMMray® plattformens breda användbarhet för att adressera en stor mängd olösta problem inom cancer, autoimmunitet samt andra komplexa sjukdomar vilket öppnar för IMMray® att bli en betydande plattform i framtidens globala diagnostik.

Som rapporterades i början av kvartalet framkom nya data som visar att det krävs optimering av IMMray® PanCan-d före produktens marknadsintroduktion, vilket försenar säljstarten till senare delen av 2019. Arbetet med IMMray® PanCan-d har under kvartalet fortsatt med oförminskad intensitet med dessa nya förutsättningar.

Immunovias finansiella mål uppdaterades inför den förra kvartalsrapporten och kvarstår. 

– Mats Grahn, VD Immunovia AB

6 november, 2018 19:58

Immunovia sponsrar symposium inom primärvårdsutbildning på Fenway Park tillägnat World Pancreatic Cancer Day

MARLBOROUGH, MASSACHUSETTS – Den 15 november 2018 sponsrar Immunovia ett unikt pedagogiskt symposium för primärvårdskliniker för att uppmärksamma World Pancreatic Cancer Day. Programmet kommer att lyfta fram den viktiga roll som primärvårdskliniker kan ha för att upptäcka tidiga stadier av pankreatisk adenokarcinom hos patienter. På World Pancreatic Cancer Day omvandlas Fenway Park till en fotbollsplan som en förberedelse inför en historisk match mellan rivalerna Harvard University och Yale University. Till dagens ära kommer symposiet att presenteras av Dr. James Farrell, Director of the Yale Center for Pancreatic Diseases at Yale New Haven Hospital and Professor of Medicine at Yale School of Medicine, samt A. James Moser, Co-Director of the Pancreas & Liver Institute at the Beth Israel Deaconess Medical Center and Associate Professor of Surgery at Harvard Medical School.

5 november, 2018 16:47

Inbjudan till presentation av Immunovias delårsrapport januari-september 2018 den 7 november 2018

Lund (Sverige) - Immunovia publicerar bolagets delårsrapport för perioden januari-september 2018, onsdagen den 7 november 2018, klockan 08:30 (CET). 

26 oktober, 2018 11:26

R Valberedning utsedd inför årsstämma 2019 i Immunovia AB (Publ)

Enligt den instruktion för valberedning i Immunovia AB (Publ) som antogs på årsstämman den 3 maj 2018 ska valberedningen bestå av fyra ledamöter. 

8 oktober, 2018 13:41

R Immunovia annonserar strategiskt fokus på IMMray® blodbaserade biomarkörssignaturer för Reumatoid artrit inom autoimmuna sjukdomar

LUND, Sverige - Som en konsekvens av de lovande resultaten från tidigare rapporterade discoverystudier, kommer Immunovias främsta fokus inom området autoimmunitet att vara framtagandet av IMMray®blodbaserade biomarkörsignaturer för Reumatoid artrit.

4 oktober, 2018 13:52

Immunovias kliniska studie PanFAM-1 finns nu i ClinicalTrials.gov, världens största databas för kliniska studier

LUND, SVERIGE ― Immunovia har utvecklat en blodbaserad biomarkörssignatur för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer med namnet IMMray® PanCan-d. För att validera IMMray® PanCan-d inledde Immunovia PanFAM-1 (https://immunovia.com/immray-pancan-d/prospective-studies-and-next-step/panfam-1/), den hittills största kliniska studien för tidig upptäckt av ärftlig bukspottkörtelcancer hos högriskgrupper, i samarbete med ett flertal bukspottkörtelcancercentra i Europa och USA. För att göra information om den kliniska PanFAM-1-studien tillgänglig för patienter, anhöriga, vårdpersonal och allmänheten registrerade Immunovia studien på ClinicalTrials.gov (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03693378?term=PANFAM&rank=1), ett webbaserat register för kliniska studier. ClinicalTrials.gov drivs av United States National Library of Medicine vid National Institute of Health, och är den största databasen för kliniska studier i världen. För närvarande innehåller databasen registreringar från över 230 000 studier, utförda i 204 länder i hela världen.

28 september, 2018 12:41

Inbjudan till telefonkonferens den 8 oktober 2018 angående Immunovias strategi för autoimmuna sjukdomar

Immunovia bjuder in till telekonferens (på engelska) för investerare, analytiker och media den 8 oktober 2018 klockan 15:00 - 16:00 CET.

28 september, 2018 08:30

R Nytt aktiekapital och antal aktier i Immunovia

Aktiekapitalet och antalet aktier i Immunovia AB (publ) har ändrats till följd av att teckningsoptioner i bolaget utnyttjats. 

24 augusti, 2018 08:30

R Immunovia delårsrapport, januari-juni 2018

”Den tredje april inleddes handeln av Immunovias aktie på NASDAQ Stockholms huvudlista där vi placerade oss i Mid Cap-segmentet och under andra kvartalet genomfördes en riktad nyemission om cirka 324 MSEK till ansedda institutioner i Sverige och internationellt.

Mycket spännande resultat har uppnåtts i två stora användningsområden, lungcancer och reumatoid artrit, vilket visar att IMMray®-plattformens generella användbarhet öppnar stora möjligheter för Immunovia.

Under våren och sommaren genomfördes en lungcancerstudie med mycket gott resultat i vårt första samarbete med ett globalt topp 10 läkemedelsbolag för att bedöma IMMray®-plattformens tekniska prestanda inom lungcancer.

Inom det autoimmuna området gjordes betydande framsteg inom reumatoid artrit där vi i augusti kunde påvisa resultat som gör att vi nu satsar vidare för en produkt för svårdiagnosticerade patienter inom detta område.

Huvudfokus var som vanligt på IMMray® PanCan-d där arbetet rullade på som planerat under andra kvartalet. Under augusti har dock nya data framkommit som visar att den provinsamlingsrutin som blir gällande kommersiellt och för våra avslutande valideringsstudier påverkar vår produkts algoritmer och vi har därför beslutat att ett nödvändigt steg är att optimera IMMray® PanCan-d för att säkerställa testsvarens kvalitet innan release, vilket försenar säljstarten till senare delen av 2019.”

23 augusti, 2018 09:35

Inbjudan till presentation av Immunovias delårsrapport januari-juni 2018 samt kommentarer kring tidigare publicerade studieresultat inom autoimmunitet

Lund (Sverige) - Immunovia publicerar bolagets delårsrapport för perioden januari-juni 2018, fredagen den 24 augusti 2018, klockan 08:30 (CET).

22 augusti, 2018 14:23

R Genombrott inom autoimmun testning - en IMMray ™-baserad biomarkörssignatur identifierar patienter med anti-CCP-negativ reumatoid artrit

LUND, Sverige - Immunovia tillkännagav idag en ny studie som bekräftar att det blodbaserade testet IMMray ™ framgångsrikt hanterar en av de största utmaningarna vid autoimmun testning. Den nya studien, som gjordes i samarbete med Linköpings universitet, visade att IMMray ™-tekniken kan identifiera patienter med reumatoid artrit (RA), trots att dessa testat negativt för antikroppar mot cykliska citrullerade peptider (CCP). För närvarande riskerar den här viktiga patientgruppen - som representerar 25-30% av alla RA-fall – att feldiagnostiseras vid nuvarande standardanalys för att undersöka IgG-klassens anti-CCP. 

16 augusti, 2018 17:34

R Resultat från retrospektiv studie för IMMray® PanCan-d visar att Immunovia behöver utföra optimeringar för att uppfylla förväntad prestanda

Immunovia AB (publ) ("Immunovia") avslutade idag en retrospektiv studie som utförts som en del av beredningen för att certifiera och ackreditera företagets kommersiella version av testet IMMray® PanCan-d för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln. På grund av variationer i olika biobankers provtagningsprocesser måste Immunovia optimera testalgoritmerna ytterligare för att möta förväntade prestanda för den kommersiella versionen av testet. Detta optimeringsarbete kommer att fördröja säljstarten för IMMray® PanCan-d till senare delen av 2019 och innebär totalt sett en utökad kostnad på under 5 miljoner kronor. 

15 augusti, 2018 08:30

Journal of Clinical Oncology publicerar att IMMray® PanCan-d serumbiomarkörstestet upptäcker tidig bukspottkörtelcancer med 96% noggrannhet

LUND, SVERIGE ― Immunovia AB meddelade idag att den prestigefyllda Journal of Clinical Oncology (JCO) publicerar resultaten av den stora retrospektiva kliniska valideringsstudien som utförts av svenska, danska och amerikanska forskare. Studien visar att IMMray® PanCan-d serumbiomarkörs mikroarray upptäcker tidig bukspottkörtelcancer med 96% noggrannhet.

9 augusti, 2018 11:52

Immunovia inbjuder till telekonferens torsdagen den 9 augusti 2018 kl 15:00

Med anledning av dagens offentliggörande av den icke-småcelliga lungcancer-samarbetsstudien (NSCLC) med ett stort globalt läkemedelsföretag, inbjuder Immunovia till en telefonkonferens idag den 9 augusti klockan 15:00 (CET). Telefonkonferensen kommer att hållas på engelska. Efter en presentation av VD Mats Grahn erbjuds möjlighet att ställa frågor. Ring gärna in några minuter före telefonkonferensen börjar.

9 augusti, 2018 08:30

Immunovias blodbaserade IMMray® biomarkörsarray ger hög noggrannhet vid diagnos av icke-småcellig lungcancer i en ny samarbetsstudie

LUND, SVERIGE ― Immunovia AB meddelade idag att IMMray®, Immunovias blodbaserade teknologiplattform, kunde skilja friska prover i kontrollgrupp från prover med icke-småcellig lungcancer (NSCLC) med 95 procent noggrannhet i en ny studie som är utförd i samarbete med ett topp 10 globalt läkemedelsföretag. NSCLC är en av de tre vanligast förekommande cancertyperna, har den högsta dödligheten och står för nästan 14 procent av nya cancerfall.

3 augusti, 2018 16:56

Karolinska Institutet deltar i Immunovias PanFAM-1 prospektiva kliniska studie för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer med blodbaserat test

Utsikterna ökar för världens första nationella screeningprogram.

29 juni, 2018 08:00

R Förändring av antal aktier och röster i Immunovia AB (publ)

Antalet aktier i Immunovia AB (publ) har förändrats till följd av att styrelsen under juni månad beslutat om nyemission av 2 162 794 aktier. 

8 juni, 2018 08:30

R Immunovia har genomfört en riktad nyemission om cirka 324 miljoner kronor

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Immunovia AB (publ) (”Immunovia” eller ”Bolaget”) offentliggör idag att Bolaget framgångsrikt har genomfört en riktad nyemission som tillför Bolaget en bruttolikvid om cirka 324 miljoner kronor.

7 juni, 2018 17:31

R Immunovia offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Immunovia AB (publ) (“Immunovia” eller “Bolaget”) offentliggör idag avsikten att genomföra en riktad nyemission av aktier till svenska och internationella institutionella investerare (“Nyemissionen”). Den planerade Nyemissionen avses att genomföras med stöd av det bemyndigande som Bolaget erhöll från årsstämman den 3 maj 2018 och kan högst innebära utgivande av ett antal aktier som motsvarar högst 20 procent av antalet aktier i Bolaget per dagen för detta pressmeddelande, dvs. 3 463 611 aktier.

22 maj, 2018 15:59

Universitetssjukhuset i Linköping blir den andra svenska kliniken i den största prospektiva kliniska studien av tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer

Studiens syfte är att validera IMMray® PanCan-d, det första blodbaserade testet för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer.

4 maj, 2018 13:30

Ledande spansk klinik deltar i rekordstor studie avseende familjär bukspottkörtelcancer

PanFAM-1 är den största prospektiva multicenterstudien någonsin avseende tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer i en av de största riskgrupperna - familjer med sjukdomshistoria. Clínica Universidad de Navarra (CUN) är det senaste centret att ansluta sig till sina nordamerikanska och europeiska kolleger. I testerna används Immunovias innovativa IMMray® PanCan-d blodbaserade test som huvudverktyg. Om testet uppfyller förväntade prestanda uppskattas överlevnadsgraden kunna öka från 5-8% till 50%.

3 maj, 2018 18:38

R Immunovia Stämmokommuniké

Årsstämma i Immunovia AB (publ), 556730-4299 har hållits i Gamla Gästmatsalen på Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund den 3 maj 2018. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

27 april, 2018 08:00

R Immunovia kvartalsrapport, januari-mars 2018

”Första kvartalet har vi nått en för bolaget väldigt viktig milstolpe. Drygt två år efter noteringen av Immunovia på Nasdaq First North fick vi godkänt från Nasdaq att inleda handeln på huvudlistan.”

”Vi har också arbetat intensivt med nästa stora milstolpe nämligen att inleda försäljning under slutetav 2018.”

”Bolaget har en målsättning att nå 250-300 MSEK i omsättning år 2021 … och en total omsättning om 800-1 000 MSEK år 2023.”

Utdrag ur VD Mats Grahns kommentar till rapporten.

25 april, 2018 17:45

Inbjudan till presentation av Immunovias kvartalsrapport januari-mars 2018 den 27 april 2018

Lund (Sverige) - Immunovia publicerar bolagets kvartalsrapport för perioden januari-mars 2018, fredagen den 27 april 2018, klockan 08:00 (CET).

12 april, 2018 08:00

NYU School of Medicine ansluter sig till PanFAM-1, den prospektiva studien för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer hos familjära riskgrupper

Immunovias IMMray® PanCan-d blodbaserade test används i den största prospektiva multicenterstudien någonsin för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer, avseende de viktigaste riskgrupperna - familjer med sjukdomshistoria. NYU School of Medicine är det senaste centret att ansluta sig till skaran av deltagare, som återfinns både i Europa och Nordamerika.

3 april, 2018 08:47

R Kallelse till Årsstämma i Immunovia AB

Styrelsen i Immunovia AB (publ), org nr 556730-4299, kallar härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2018, kl. 16.00 i Gamla Gästmatsalen, Inspira, Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund.

26 mars, 2018 14:19

Immunovia offentliggör prospekt i samband med listbytet till Nasdaq Stockholm

LUND ― Nasdaq Stockholms bolagskommitté godkände tidigare idag Immunovia AB:s (publ) (”Immunovia” eller ”Bolaget”) ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på den reglerade marknaden Nasdaq Stockholm. Det prospekt som har upprättats i samband med listbytet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt publicerats på Immunovias webbplats, www.immunovia.com.

26 mars, 2018 09:28

Immunovia har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm

LUND ― Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt Immunovia AB:s (publ) (”Immunovia” eller ”Bolaget”) ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på den reglerade marknaden Nasdaq Stockholm. Godkännande är villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen.

23 mars, 2018 13:08

Immunovia lanserar idag en ny hemsida

LUND, Sverige – Välkommen att besöka vår nya webbplats - www.immunovia.com - som tagits fram för att ge Dig som besökare mer detaljerad, omfattande och aktuell information om Immunovias kärnteknologi IMMray® och vårt första test för tidig diagnos av bukspottkörtelcancer, IMMray® PanCan-d.

20 mars, 2018 14:50

R Immunovia publishes the annual report for the financial year 2017

LUND - Immunovia has today published the annual report for 2017 in Swedish. It is available on Immunovia's website.

20 mars, 2018 08:00

R Immunovia offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2017

LUND - Immunovia har idag publicerat årsredovisningen för 2017 på bolagets hemsida. 

12 mars, 2018 08:30

R Immunovia presenterar finansiella mål

LUND ― Styrelsen i Immunovia AB (publ) (”Immunovia” eller ”Bolaget”) har idag antagit finansiella mål med anledning av att Bolaget, som tidigare har kommunicerats, närmar sig försäljningsstart under andra halvåret 2018. De finansiella målen visar att Bolaget har en målsättning att nå 250-300 MSEK i omsättning år 2021 baserat på ”self-pay”-försäljning och en total omsättning om 800 MSEK - 1 000 MSEK år 2023 inkluderat self-pay och kostnadsersättning (reimbursement) i Europa och USA.

16 februari, 2018 14:32

Den spanska kliniken Santiago de Compostela går med i den största prospektiva studien någonsin avseende ärftlig risk att utveckla bukspottkörtelcancer

Internationell validering genom samarbete mellan ledande cancercentra i Europa och USA är en viktig del av Immunovias utvecklings- och kommersialiseringsstrategi för portföljen av IMMray®-test. Därför har företaget påbörjat PanFAM-1, den största prospektiva multicenterstudien för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer någonsin med användning av IMMray® PanCan-d, det första blodbaserade testet för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer. 

15 februari, 2018 08:00

R Immunovia bokslutskommuniké januari-december 2017

”Fjärde kvartalet 2017 markerar i flera avseenden en viktig brytpunkt för Immunovia. Vi avslutade vårt sista år av rent förkommersiell verksamhet, och har nu inlett vad vi planerar ska bli vårt första kommersiella verksamhetsår med säljstart under andra hälften av 2018.”

”Arbetet har gått bra och vi förväntar oss att under 2018 som planerat börja sälja IMMray® PanCan –d-testet till både privatpersoner och hälsovårdsorganisationer som betalar själva, så kallade ”self-pay”-kunder.”

”Det interna arbetet med att förbereda bolaget för notering på Nasdaq Stockholms huvudlista slutfördes under året. Ansökan är inlämnad och vi väntar oss ett beslut under första kvartalet 2018.”

12 februari, 2018 16:54

Inbjudan till presentation av Immunovias bokslutskommuniké 2017 den 15 februari 2018

Lund (Sverige) - Immunovia publicerar bolagets bokslutskommuniké 2017, för perioden januari – december 2017, torsdagen den 15 februari 2018, klockan 08:00 (CET).

8 februari, 2018 07:10

Massachusetts General Hospital går med i den prospektiva studien PanFAM-1 för tidig diagnos av bukspottkörtelcancer hos kända högriskgrupper

Att skapa samarbeten och etablera en närvaro i USA spelar en central roll i Immunovias strategi för ersättningssystem och marknadsintroduktion. Även att fortsätta expandera PanFAM-1 till den största prospektiva multicenterstudien någonsin för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer är ett viktigt steg mot dessa mål. Att det välrenommerade MassGen medverkar förstärker studien som syftar till att validera IMMrayTM PanCan-d, Immunovias blodbaserade test för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer.

11 januari, 2018 14:27

Immunovia accelererar bukspottkörtelcancerstudie av diabetespatienter genom samarbete med Dansk Center for Strategisk Forskning i Type2 Diabetes- DD2

LUND ― Immunovia AB (publ) (”Immunovia”) har idag ingått en avsiktsförklaring för ett samarbete med Dansk Center for Strategisk Forskning i Type 2 Diabetes (DD2). Avsikten är att DD2-centret ska medverka i den banbrytande prospektiva studien PanDIA-1 som undersöker typ-2 diabetiker över 50 års ålder och risken att dessa utvecklar bukspottkörtelcancer. 

22 december, 2017 14:33

R Immunovia expanderar multicenterstudien för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln genom samarbete med välrenommerade University of Pittsburgh

Samarbetet med ledande bukspottkörtelcancercenter i USA är en viktig hörnsten i Immunovias återbetalningsstrategi och marknadsintroduktion. Den nuvarande expansionen av PanFAM-1, den hittills största prospektiva multicenterstudien för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln, är ett annat viktigt steg mot dessa mål. Studien syftar till att validera IMMrayTM PanCan-d, det första blodbaserade testet för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln

20 december, 2017 14:54

R Sahlgrenska är första svenska deltagaren i hittills största prospektiva multicenterstudien för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln

Studien syftar till att validera IMMrayTM PanCan-d, det första blodbaserade testet för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln

18 december, 2017 15:02

Immunovia inbjuder till telekonferens den 20 december 2017 på engelska

Immunovia inbjuder till telefonkonferens i samband med starten av PanDIA-1, världens mest omfattande prospektiva studie av riskgruppen nydiagnostiserade diabetespatienter (new onset diabetes, NOD) för bukspottkörtelcancer. Telefonkonferensen äger rum kl. 15:00 den 20 december, 2017.

18 december, 2017 08:30

R Immunovia påbörjar världens mest omfattande studie av diabetespatienter i en prospektiv bukspottkörtelcancerstudie stödd av SWElife

Insamlingen av blodprover, som kommer att ge Immunovia tillgång av upp till 6 000 diabetespatienter, grundar sig på samarbeten mellan Sveriges två största universitet, Lund och Uppsala, Lund University Diabetic Center samt Region Skåne och Region Uppsala.

30 november, 2017 17:21

H.M. Konung Carl XVI Gustaf besökte igår Immunovia med IVA Kungliga Teknikresa

LUND ― IVA Kungliga Teknikresa med hedersgästen H.M. Konung Carl XVI Gustaf besökte igår, den 29 november 2017, CREATE Health Cancer Center och fyra av de mest innovativa företagen på Medicon Village. Delegationen bestående av framträdande politiker och industriella ledare inkluderade Skånes landshövding Anneli Hulthén såväl som VD för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, prof. Tuula Teeri. Leif Johansson, Preses för IVA, ledde delegationen.

16 november, 2017 08:30

World Pancreatic Cancer Day is today: If pancreatic cancer is found early, it saves lives

LUND, Sweden ―Today on World Pancreatic Cancer Day, pancreatic cancer remains to show one of the lowest survival rates among all major cancers. In nearly every country, pancreatic cancer is the only cancer with a single-digit five-year survival rate (2-9 percent). Every day, more than 1,000 people worldwide will be diagnosed with pancreatic cancer, and an estimated 985 will die from the disease. It is estimated that by 2020, 418,000 new cases will be diagnosed globally.

13 november, 2017 09:02

Immunovia inbjuder till telefonkonferens den 13 november 2017

Immunovia inbjuder till telefonkonferens i samband med rapportering av resultatet för tredje kvartalet 2017. Telefonkonferensen äger rum kl. 16:00 den 13 november.

10 november, 2017 08:30

R Immunovia Delårsrapport, januari-september 2017

“De viktiga prospektiva studierna för pankreastestet inom diabetesgruppen (”PANDIA-1”) samt tidiga symptomgruppen (”PANSYM-1”) har i diskussionerna med kliniska partners gjort signifikanta framsteg både för PANSYM-1 och PANDIA-1. I slutet av oktober påbörjades insamlingen av blodprover från patienter med tidiga symptom vid University College London Hospital, en mycket viktig milstolpe för PANSYM-1. Den retrospektiva diabetesriskgruppstudien som baseras på biobanken från Region Skåne är nu igång.”

7 november, 2017 14:05

R Valberedning utsedd inför årsstämma 2018 i Immunovia AB (Publ)

Enligt den instruktion för valberedning i Immunovia AB (Publ) som antogs på årsstämman den 25 april 2017 ska valberedningen bestå av tre ledamöter.  

2 november, 2017 08:43

R University College London Hospital påbörjar insamlingen av blodprov för att utvärdera Immunovias IMMray™ PanCan-d för patienter med symptom

University College London Hospital kommer att utvärdera Immunovias IMMray™ PanCan-d på 360 patienter med symptom som tyder på tidig bukspottkörtelcancer

31 oktober, 2017 17:00

R Nytt aktiekapital och antal aktier i Immunovia

Aktiekapitalet och antalet aktier i Immunovia AB (publ) har ändrats till följd av att teckningsoptioner i bolaget utnyttjats.

·         Aktiekapitalet har från med 840 902,95 SEK till 865 902,95 SEK.
·         Antalet aktier har ökat med 514 000 till 17 318 059 aktier.
·         Utspädningen är därmed 3,1 procent.

30 oktober, 2017 16:41

R Immunovia tilldelas 4,9 MSEK från Swelifes acceleratorutlysning

Bidraget stödjer slutförandet av utvecklingsstudierna av IMMray™ PanCan-d, det första blodbaserade testet för upptäckt av bukspottkörtelcancer i ett tidigt skede vilket ökar möjligheten för framgångsrik kirurgisk behandling.

23 oktober, 2017 10:34

R Immunovia inleder storskaligt samarbete med Linköpings Universitet kring upptäckten av autoimmuna biomarkörer

Målet är att utveckla nästa generations diagnostik av autoimmuna sjukdomar baserat på IMMray™, Immunovias egenutvecklade plattform för array av antikroppar.

2 oktober, 2017 11:25

Immunovia AB håller tidsplan för ansökan om notering på Nasdaq Stockholms huvudlista

Som tidigare annonserat var förberedelserna av Bolagets interna processer för kraven på Nasdaq Stockholms huvudlista beräknade att vara klara under september för initiering av Nasdaqs process. Detta mål har uppnåtts och Nasdaqs process och revision följer nu med målet att notera Bolaget på huvudlistan.

26 september, 2017 18:00

R Ledning och anställda i Immunovia tecknar nya aktier med stöd av teckningsoptioner

7 september, 2017 15:48

R Immunovia offentliggör samarbete med Lunds Universitets Diabetescentrum i arbetet för tidig upptäckt av pankreascancer hos diabetesriskgrupp

LUND, Sverige – Immunovia AB offentliggör samarbete med forskarna på Lunds Universitets Diabetescentrum (LUDC) för att validera bolagets biomarkörsignatur hos högriskgruppen 50 år eller äldre nyligen diagnosticerade typ 2-diabetespatienter (NoD). Det är åtta gånger större risk att denna grupp utvecklar pankreascancer jämfört med allmänna befolkningen.

23 augusti, 2017 08:30

R Immunovia Delårsrapport, januari-juni 2017

“Under andra kvartalet kunde vi annonsera att vi etablerar vårt amerikanska kontor i Boston. Huvudkontoret för USA inkluderar ett eget referenslaboratorium som kompletterar vårt tidigare samarbete med Knight Diagnostic Laboratories, därmed får vi leveranskapacitet i både östra och västra USA.”

”För Immunovia var en annan höjdpunkt under kvartalet de utmärkta studieresultaten för differentiering av Reumatoid Artrit (”RA”) samt Sjögrens Syndrom och Vasculitis. Resultaten kompletterar de tidigare från differentialstudien som vi redovisade för SLE under första kvartalet. Detta bekräftar ytterligare att vår plattform IMMrayTMär generellt tillämpbar på många olösta kliniska problem inom både cancer och autoimmunitet samtidigt som det specifikt stärker våra möjligheter inom autoimmunitetsområdet.”

”Vi har under kvartalet annonserat att vi tillsammans med Knight Cancer Institute vid OHSU fått ett anslag från patientorganisationen PANCAN för att stödja en retrospektiv studie på amerikanska patienter som utvecklat pankreascancer efter diabetesdiagnos.”

18 augusti, 2017 08:00

Immunovia inbjuder till telefonkonferens den 23 augusti 2017

Immunovia inbjuder till telefonkonferens i samband med rapportering av första halvåret 2017. Telefonkonferensen äger rum kl. 16:00 den 23 augusti och resultatet beräknas publiceras kl. 8:30 samma dag.

17 juli, 2017 08:43

R Global expert på bukspottkörtelcancer, professor Stephen Pereira vid University College London, utsedd till Immunovias Scientific Advisory Board

LUND, Sverige – Immunovia offentliggör att professor Stephen Pereira, en av de globalt ledande experterna inom diagnostik av tidiga symtom på bukspottkörtelcancer och initiativtagare för multidisciplinära diagnostiska center, har utsetts till Bolagets Scientific Advisory Board. Pereira är för närvarande professor i hepatologi & gastroenterologi vid UCL, University College London, och praktiserande i bukspottskörtelrelaterad medicin vid UCL Hospitals och The Royal Free Hospital.

30 juni, 2017 08:30

R Immunovia tilldelas i samarbete med Oregon Health and Science University ett av forskningsanslagen från Pancreatic Cancer Action Network 2017

LUND, Sverige - Pancreatic Cancer Action Network (PanCAN), den största patientorganisationen i USA, i samarbete med donatorer, tilldelade professor Brett Sheppard och professor Rosalie Sears från Oregon Health and Science University ett av sina forskningsanslag för 2017. Sammanlagt värde uppgår till 250 000 USD.

28 juni, 2017 08:30

R Immunovia etablerar huvudkontor för USA verksamheten och ackrediterat referenslaboratorium i Boston

LUND, Sverige ― Immunovia meddelar idag att Boston, Massachusetts USA, har valts som etableringsort för Immunovias amerikanska huvudkontor. I samband med etableringen har avtal för ändamålsenliga lokaler för verksamheten tecknats. Den amerikanska verksamheten kommer driva dels ett referenslaboratorium för att täcka östra USA och dels bidra med kommersiellt stöd för marknadsetablering, försäljning och kundsupport.

21 juni, 2017 08:30

R Immunovias IMMray™ biomarkörer särskiljer Reumatoid artrit från andra autoimmuna sjukdomar med en träffsäkerhet på 89%

LUND, Sverige – Immunovia meddelar idag att de har genomfört analysen av de tre andra autoimmuna sjukdomarna som ingår i den tidigare rapporterade retrospektiva autoimmuna sjukdomsstudien, utförd i samarbete med Immunotekniska institutionen, vid Lunds universitet. Studien bestod av 315 blodprover och omfattade de huvudsakliga autoimmuna indikationerna, såsom Systemic Lupus Erythematosus (SLE), Reumatoid artrit (RA), Sjögrens syndrom, Systemisk vaskulit. För SLE, rapporterades två uppsättningar differentialdiagnosdata tidigare 7 mars 2017.

16 juni, 2017 08:30

R Immunovia AB offentliggör tidplan för ansökan om notering på Nasdaq Stockholms huvudlista

LUND, Sverige ―Styrelsen för Immunovia AB offentliggör idag tidplan för ansökan om notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Immunovias aktier är för närvarande upptagna till handel på Nasdaq First North under kortnamnet IMMNOV.

13 juni, 2017 15:00

R Immunovias biomarkör-signatur för diagnos av pankreascancer nu patenterad i Japan

LUND, Sverige ― Immunovia meddelar att de från den japanska patentmyndigheten beviljats patent för deras biomarkör-signatur för diagnos av pankreascancer. Japanskt patent-nr JP 611501, är det första patentet som tilldelats Immunovia i Japan. Det avser IMMray™ PanCan-d-testet.

25 april, 2017 17:45

R Immunovia Stämmokommuniké

Årsstämma i Immunovia AB (publ), 556730-4299, har hållits den 25 april 2017 i Gamla Gästmatsalen på Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

20 april, 2017 08:30

R Immunovia Delårsrapport januari-mars 2017

19 april, 2017 10:00

R Immunovia inbjuder till telefonkonferens den 20 april 2017

Immunovia inbjuder till telefonkonferens i samband med rapportering av första kvartalet 2017. Telefonkonferensen äger rum kl. 16:00 den 20 april och resultatet beräknas publiceras kl. 8:30 samma dag.

24 mars, 2017 08:30

R IMMUNOVIA AB KALLAR TILL ÅRSSTÄMMA OCH PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2016

7 mars, 2017 08:30

R Slutgiltiga data från omfattande svensk studie bekräftar att IMMray™ biomarkörer särskiljer SLE från andra autoimmuna sjukdomar med 96% träffsäkerhet

LUND, Sverige: Idag offentliggör Immunovia att den omfattande studien på autoimmuna sjukdomar, som genomfördes i samband med Lunds Universitet IDEA Center, har slutförts. Studien som först presenterades i januari, innefattande 315 blodprov och var specifikt utformad för att bedöma effektiviteten hos IMMray™ blodbaserade biomarkörsignaturers förmåga att särskilja SLE från tre andra vanliga autoimmuna sjukdomar: Reumatoid Artrit, Sjögrens Syndrom och Vaskulit. Det finns ett tydligt kliniskt behov av ett sådant test, eftersom mer än 50% av SLE-patienter initialt får fel diagnos, främst på grund av tvetydiga laboratorie-testresultat.

22 februari, 2017 08:40

R Immunovia tillkännager genomförd blocktransaktion i bolagets aktier

15 februari, 2017 08:00

R Immunovia Bokslutskommuniké 2016

14 februari, 2017 10:00

R Immunovia inbjuder till telefonkonferens den 15 februari 2017

Immunovia inbjuder till telefonkonferens i samband med rapportering av helårsresultatet för 2016. Telefonkonferensen äger rum kl. 16.00 den 15 februari och resultatet beräknas
publiceras kl. 08.00 samma dag.

13 februari, 2017 11:14

R Immunovia presenterar vid Vator Securities Unicorn Summit

Vator Securities Unicorn Summit är en kapitalmarknadsdag med några av de mest intressanta svenska Life Science-bolagen. Eventet anordnas den 7 mars 2017 på IVA i Stockholm, med start klockan 11.30.

16 januari, 2017 11:45

R University of Michigan Pancreatic Cancer Center ny samarbetspartner i Immunovias globala prospektiva valideringsstudie PANFAM-1

LUND, Sverige och Ann Arbor, USA - Immunovia AB kan meddela att University of Michigan Pancreatic Cancer Center tillkommit som den senaste medlemmen i det globala nätverket av framstående cancercenter som deltar i PANFAM-1, Immunovias prospektiva kliniska studie för tidig diagnos av cancer i bukspottskörteln för högriskpatienter.

13 januari, 2017 14:45

Immunovia bjuder in till telefonkonferens tisdag 17/1 kl 16:00

Med anledning av gårdagens offentliggörande av studieresultaten där Immunovia kan påvisa att IMMray™ biomarkörsignatur kan särskilja Systemic Lupus Erythematosus (SLE) med 90 procents träffsäkerhet från andra autoimmuna sjukdomar, inbjuder Immunovia till telefonkonferens på tisdag 17 januari, kl 16:00.

12 januari, 2017 18:35

R Immunovia: Första data påvisar över 90% träffsäkerhet i att skilja systemic lupus erythematosus (SLE) från andra autoimmuna sjukdomar i ny studie

LUND, Sverige ― Immunovia meddelar idag att det huvudsakliga syftet med den retrospektiva studien, i samarbete med Lunds Universitets IDEA-center, har uppnåtts. Datat bekräftar att IMMray™ biomarkörsignatur kan särskilja Systemic Lupus Erythematosus (SLE) från tre huvudsakliga övriga autoimmuna sjukdomarna, Reumatoid Artrit, Sjögrens Sjukdom och Vaskulit, med en träffsäkerhet på över 90%. Resultaten är mycket lovande eftersom symptomen av SLE liknar andra reumatiska, autoimmuna sjukdomar varför mer än 50% av patienterna initialt feldiagnostiseras i huvudsak beroende på svårtolkade laboratorieresultat. Cirka 5 miljoner människor lider av SLE och det kan ta upp till 3 år från att symptom uppkommer till diagnos och behandling inleds.

22 december, 2016 11:30

Nyhetsbrev till aktieägarna i Immunovia Q4 2016

Bästa Aktieägare,

Vi närmar oss slutet av året och många av er ser precis som vi fram emot ett välförtjänt jul- och nyårsfirande. I det här brevet vill vi ge er en sammanfattning av höjdpunkter och milstolpar som uppnåtts under 2016, ett år som positivt överträffat våra förväntningar, samt blicka in i 2017 som redan nu ser minst lika spännande ut. För Immunovia var 2016 ett intensivt år, vi påbörjade kommersialiseringsplanen som är inriktad på målen att uppnå kostnadsersättning från olika försäkringssystem och att få nationell guideline-status på respektive marknad.

20 december, 2016 10:00

Immunovia bjuder in till telefonkonferens idag 20/12 kl 16:00

Med anledning av den för Immunovia viktiga starten av den prospektiva studien som annonserades tidigare idag och betydelsen av detta för IMMray™ PanCan–d att i förlängningen inkluderas i nationella guidelines inbjuder Immunovia till telefonkonferens idag tisdagen den 20 december, kl 16.00.

20 december, 2016 08:00

R Immunovia inleder PANFAM-1 – världens hittills största prospektiva multicenterstudie för tidig upptäckt av cancer i bukspottskörteln

Studien syftar till att validera IMMrayTM PanCan-d, det första blodbaserade testet för tidig upptäckt av cancer i bukspottskörteln.

15 december, 2016 12:30

Påminnelse: Immunovia bjuder in till telefonkonferens idag 15/12 kl 16:00

Med anledning av det för Immunovia viktiga NCI-samarbetet som annonserades nyligen och betydelsen av detta för IMMray™ PanCan–d att i förlängningen inkluderas i nationella guidelines inbjuder Immunovia till telefonkonferens idag torsdag den 15 december, 16.00.

12 december, 2016 08:55

Immunovia bjuder in till telefonkonferens torsdag 15/12 kl 16:00

9 december, 2016 11:28

R Stämmokommuniké

Extra bolagsstämma i Immunovia AB (publ), 556730-4299, har hållits i Gamla Gästmatsalen, Hus 302, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 63 Lund, den 9 december 2016. Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades.

9 december, 2016 10:40

R Immunovia inleder samarbete med NCI avseende utveckling och validering av biomarkörer för cancer i bukspottskörteln hos riskgruppen diabetespatienter

Immunovia har tecknat en avsiktsförklaring med NCI (National Cancer Institute) syftande till att utveckla och validera biomarkörer för cancer, särskilt vad gäller tidig upptäckt av cancer i bukspottskörteln hos riskgruppen nya diabetespatienter över 50 år.

9 december, 2016 08:00

R Immunovia offentliggör samarbete med det välrenommerade Ramon y Cajal Institute for Health Research (IRYCIS) i Madrid

LUND, och Madrid, Spanien - Immunovia AB är mycket nöjda att tillkännage att även det ledande spanska forskningscentret Ramon y Cajal Institue for Health Research (IRYCIS) anslutit till det globala nätverk av ledande institutioner som deltar i en prospektiv klinisk studie för tidig diagnos av cancer i bukspottskörteln avseende högriskindivider. Studien syftar till att validera Immunovias blodprov, IMMrayTMPanCan-d och kommer att pågå i tre år på cancercenter i både USA och Europa som erbjuder screeningprogram för pankreascancer-patienter i högriskgruppen. 

18 november, 2016 16:36

R Immunovia awarded 2016 Stars of Innovation Prize

Leading-edge healthcare diagnostics company making major progress in Europe.

16 november, 2016 08:30

R KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMMUNOVIA AB (publ)

15 november, 2016 15:00

WORLD PANCREATIC CANCER DAY, LUND SWEDEN, November 17, 2016 - It's About Time

Every day, more than 900 people around the world die from pancreatic cancer. Only 6 percent of the patients diagnosed with pancreatic cancer survive 5 years. According to a recent global survey, more than 60 percent of people know “almost nothing” about pancreatic cancer.

19 oktober, 2016 17:00

R Immunovia offentliggör utfall i företrädesemissionen om 28,7 miljoner kronor, utöver den tidigare riktade emissionen om 189,9 miljoner kronor

(LUND, Sverige) ― Det svenska diagnostikbolaget Immunovia offentliggör idag att man framgångsrikt har genomfört sin företrädesemission om 28,7 miljoner kronor, i vilken teckningsperioden avslutades måndagen den 17 oktober. Emissionsgaranterna som hade garanterat 52% av företrädesemissionen, kommer därmed inte tilldelas några aktier genom sin garanti.

13 oktober, 2016 13:30

R Immunovia har utsetts till ett av de tre mest innovativa bolagen i Europa 2016 i segmenten small till mid cap

”Stars of Innovation” uppmärksammar strålande utveckling sedan IPO.

7 oktober, 2016 12:00

R Immunovia: Insynspersoner överlåter teckningsrätter vederlagsfritt

LUND, Sweden ― Inom ramen för den pågående företrädesemissionen i Immunovia AB (publ) (”Bolaget”) så har Carl Borrebaeck och Christer Wingren, styrelseordförande respektive Chief Technical Officer i Bolaget på förfrågan från professionella investerare och i samråd med Bolagets finansiella rådgivare Vator Securities överlåtit samtliga teckningsrätter som de erhållit i företrädesemissionen till nämnda investerare.

26 september, 2016 13:30

R Immunovia offentliggör prospekt avseende företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, KANADA, AUSTRALIEN, SINGAPORE, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, JAPAN ELLER HONGKONG ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER.

Immunovia offentliggör prospekt avseende företrädesemission

Immunovia AB (publ) (”Immunovia” eller ”Bolaget”) offentliggör idag ett prospekt i samband med Bolagets företrädesemission (”Företrädesemissionen”).  

Offentliggörande av prospekt
Immunovias prospekt, som upprättats med anledning av den förestående Företrädesemissionen  har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet har idag också offentliggjorts och finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.immunovia.com/sv/investerare samt Bolagets huvudkontor. Nedan följer en uppdaterad tidsplan för Företrädesemissionen.

15 september, 2016 08:30

R Styrelsen i Immunovia beslutar om riktad emission och företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, KANADA, AUSTRALIEN, SINGAPORE, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, JAPAN ELLER HONGKONG ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER.

Styrelsen i Immunovia beslutar om riktad emission och företrädesemission

14 september, 2016 17:30

R Immunovia avser att genomföra riktad emission och företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, KANADA, AUSTRALIEN, SINGAPORE, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, JAPAN ELLER HONGKONG ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER.

Immunovia avser att genomföra riktad emission och företrädesemission

Sammanfattning
Immunovia AB (publ) (”Immunovia” eller ”Bolaget”) avser att genomföra en riktad nyemission av cirka 2 300 000 aktier.

Därefter avser Bolaget att genomföra en företrädesemission av aktier om upp till cirka 30 miljoner kronor.

5 september, 2016 08:30

R Immunovia i djupgående diskussioner om medverkan i stort konsortium gällande största riskgruppen för pankreascancer, nya diabetiker över 50 år

Den största möjligheten att påverka överlevnaden bland de icke ärftliga pankreascancerfallen är att fokusera på tidig detektion av de som är över 50 år och får sin första diabetesdiagnos. Enigheten om detta är nu tydlig och både myndigheter och kliniska center fokuserade på pankreascancer och diabetes initierar forskningsprogram i stor skala i ett flertal olika länder för att kunna identifiera och pröva bästa möjliga sätt att minska dödligheten genom  tidigare detektion i just diabetsriskgruppen för pankreascancer.

24 augusti, 2016 08:30

R Immunovia Halvårsrapport 2016

17 augusti, 2016 08:30

R Immunovia inbjuder till telefonkonferens den 24 augusti 2016

Immunovia inbjuder till telefonkonferens i samband med rapportering av första halvåret 2016. Telefonkonferensen äger rum kl. 10:00 den 24 augusti och resultatet beräknas publiceras kl. 8:30 samma dag.

16 augusti, 2016 08:30

R Immunovia offentliggör avsikt att ansöka om notering på Nasdaq Stockholms huvudmarknad

Styrelsen för Immunovia AB (publ) (”Immunovia” eller ”Bolaget”) offentliggör idag sin avsikt att under första halvåret 2017 ansöka om notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Immunovias aktier är för närvarande upptagna till handel på Nasdaq First North under ticker IMMNOV.

15 juli, 2016 10:00

R Professor Diane Simeone vid universitetssjukhuset i Michigan är den senaste utnämningen till Immunovias vetenskapliga Advisory Board

En omfattande expertis inom klinisk cancerbehandling och biomarkörer i cancer kommer att bidraga till att öka takten inom diagnostik av cancer i bukspottskörteln.

5 juli, 2016 08:45

R Världsledande expert i cancerdiagnostik, professor Aldo Scarpa utsedd till Immunovia Scientific Advisory Board

LUND, Sverige - I linje med Immunovia's strategi att leverera det första validerade testet för tidig diagnos av cancer i bukspottskörteln, meddelade bolaget i dag att professor Aldo Scarpa har utsetts till bolagets Scientific Advisory Board. Professor Scarpa är Director, ARC-Net Research Centre for Applied Research on Cancer samt Chair, Department of Pathology and Diagnostics vid University and Hospital Trust of Verona, Italien.

23 juni, 2016 14:00

R En ledande amerikansk expert på cancer i magtarmområdet, professor Margaret Tempero är utsedd till Immunovia’s Scientific Advisory Board

LUND, Sverige - Immunovia vars arbete stadigt framskrider mot att leverera det första validerade testet för tidig diagnos av cancer i bukspottskörteln, meddelar i dag att professor Margaret Tempero har utsetts till bolagets Scientific Advisory Board. För närvarande är professor Tempero Director vid UCSF Pancreas Center och leder där bukspottkörtelcancer programmet vid UCSF.

31 maj, 2016 09:08

R Stämmokommuniké

Årsstämma i Immunovia AB (publ), 556730-4299 har hållits lokalen BioForum, hus 406, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 63 Lund den 30 maj 2016. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

30 maj, 2016 10:30

R Dubbelt så hög chans att överleva pankreascancer år 2020

World Pancreatic Cancer Coalition (WPCC) och American Association for Cancer Research (AACR) Pancreatic Cancer Special Conference samlade den 10-15 maj 2016 patientgrupper och ledande sakkunniga i Orlando, Florida för att diskutera cancer i bukspottkörteln, en sjukdom med den lägsta överlevnadsgraden bland de större cancerformerna.

Prof Borrebaeck presenterade i sitt tal på AACR mötet hur serumbiomarkörsignaturer kan upptäcka tidiga stadier av cancer i bukspottskörteln.

30 maj, 2016 08:00

R 96 % av alla patienter i ett tidigt stadium av pankreascancer upptäcktes i en klinisk valideringsstudie

Denna andra studie validerar Immunovia's IMMray™ PanCan-d-test för tidig
upptäckt av pankreascancer.

18 maj, 2016 15:45

Inbjudan till Immunovia Informationsmöte i Stockholm den 1 juni kl 17.30 med VD Mats Grahn och Styrelseordförande Carl Borrebaeck

Aktieägare som inte har möjlighet att deltaga på Immunovias bolagsstämma den 30 maj i Lund samt övriga intresserade hälsas välkomna till ett informationsmöte där VD Mats Grahn och Styrelseordförande Carl Borrebaeck informerar om bolagets utveckling under 2015 och därefter.

9 maj, 2016 13:00

R IMMUNOVIA ANSLUTER SIG TILL FLER ÄN 40 GLOBALA ORGANISATIONER SOM SAMARBETAR MOT BUKSPOTTSKÖRTELCANCER VID INVIGNINGSMÖTE

World Pancreatic Cancer Coalition har för avsikt att öka medvetenheten, på ett sätt som aldrig tidigare skett, för en sjukdom med den lägsta överlevnadsgraden av alla större cancersjukdomar.

26 april, 2016 10:30

R Immunovia kallar till årsstämma 2016

Styrelsen i Immunovia AB (publ) har kallat  till årsstämma den 30 maj 2016. Stämman kommer att hållas kl 16.00 i samlingslokalen BioForum, hus 406, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 63 Lund.

8 april, 2016 11:35

R Immunovia utser Dr. Marco Del Chiaro från Karolinska Institutet till Scientific Advisory Board

Dr. Del Chiaro bidrar med långvarig erfarenhet från kirurgi av pankreassjukdomar och identifikation av högriskindivider för cancer i bukspottskörteln.

1 april, 2016 13:35

NOTE about Immunovia and IMMray™ technology information on newswires and social media

9 mars, 2016 12:20

R Immunovia inleder samarbete med ledande konsultföretag

Immunovia inleder samarbete med ledande konsultföretag för att stärka marknadsförings- och kostnadsersättningsprocessen för pankreascancertest i Tyskland.
*
Immunovia annonserar ett samarbetsavtal med Ehlers, Ehlers & Partner för att utveckla och driva marknadsstrategin för IMMray™ PanCan-d i Tyskland

8 mars, 2016 10:04

Immunovia lanserar hemsida på svenska

29 februari, 2016 15:55

R Immunovia inleder samarbete med multinationellt LifeScience-företag om nytt diagnostiskt test inom Systemisk Lupus Erythematosus(SLE)

Tillsammans med ett stort multinationellt Life Science-företag kommer Immunovia att utföra två studier för att utvärdera Immunovias IMMray™ SLE-d för diagnos av SLE

24 februari, 2016 14:00

R Immunovia Bokslutskommuniké 2015

 

23 februari, 2016 09:22

Immunovia inbjuder till telefonkonferens den 24 februari 2016

Immunovia inbjuder till telefonkonferens i samband med rapportering av helårsresultatet för 2015. Telefonkonferensen äger rum kl. 16.00 den 24 februari och resultatet beräknas
publiceras kl. 14.00  samma dag.

16 februari, 2016 14:06

R Immunovia presenterar vid Vator Securities Unicorn Summit

Vator Securities Unicorn Summit är en kapitalmarknadsdag med några av de mest intressanta svenska Life Science-bolagen. Eventet anordnas den 9 mars 2016 på IVA i Stockholm, med start klockan 15:00.

10 februari, 2016 08:00

R Immunovia och Lunds universitet påbörjar valideringsstudier avseende test för diagnostisering av Lupus (SLE)

Immunovia påbörjar ett nytt program fokuserat på utveckling, validering och kommersialisering av blodbaserade antikroppsarraytester för differentialdiagnos och för prediktion/monitorering av skov vid SLE, även känd som "lupus".

9 februari, 2016 09:27

R Immunovia inleder samarbete med Mount Sinai Health System för validering av blodprovstest för tidig upptäckt av pankreascancer

LUND, Sverige och New York, USA - Immunovia AB har nöjet att meddela att Mount Sinai Health System kommer att vara ett av de cancercenter som deltar i en klinisk prospektiv studie för tidig diagnos av pankreascancer. Studien ska validera Immunovias blodprovstest, IMMray™ PanCan-d, och kommer att genomföras på flera cancercenter både i USA och Europa under tre år, med start under andra halvåret 2016.

19 januari, 2016 10:07

R Immunovia och University of Liverpool inleder samarbete i prospektiv klinisk studie

LUND, Sverige, och Liverpool, Storbritannien – Immunovia och University of Liverpool inleder samarbete för att validera blodbaserat test för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer i en prospektiv klinisk studie. I linje med Immunovias strategi att leverera det första validerade testet för tidig diagnos av pankreascancer meddelar företaget att Pancreatic Biomedical Research Unit inom NIHR, det nationella institutet för hälsoforskning vid Royal Liverpool University Hospital, blir den första europeiska enheten som deltar i den prospektiva kliniska studien för tidig diagnos av bukspottkörtelcancer. Immunovias blodbaserade test, IMMray™ PanCan-d, valideras i denna studie som kommer att pågå under tre år på olika ställen i Europa och USA, med början under andra halvåret av 2016

18 december, 2015 13:45

R Ett White Paper beskriver uppskattad effekt av ny biomarkördiagnostik på överlevnad vid pankreascancer

LUND, Sverige – I ett White Paper sammanfattar Immunovia kliniska bevis från de retrospektiva studier som hittills utförts på pankreascancer med IMMray™ PanCan-d. Testet med blodbaserade biomarkörsignaturer upptäcker pankreascancer i alla stadier, framförallt i de opererbara cancerstadierna I och II, och har därmed potential att förbättra patienternas 5-års överlevnad från 4-6 % till 50-60 %.

3 december, 2015 11:15

R IMMray™ PanCan-d upptäcker 98 procent av alla fall av pankreascancer i en retrospektiv studie av 1 400 blodprov

Den största studien någonsin för diagnos av pankreascancer banar vägen för tidig intervention som kan öka överlevnaden avsevärt.

2 december, 2015 16:08

R Immunovias aktie steg 60 procent första handelsdagen på Nasdaq First North och omsatte 28,5 miljoner kronor

Aktier i Immunovia AB (IMMNOV) kunde igår för första gången handlas på Nasdaq Stockholm First North. Vid stängning hade aktiekursen stigit med 60 procent jämfört med introduktionspriset. Intresset från investerare var stort. Aktier för 28,5 miljoner kronor omsattes under dagen, vilket är rekord i förhållande till jämförbara noteringar på First North under 2015.

26 november, 2015 14:25

Immunovia godkänt för handel på Nasdaq First North från 1 december 2015

Immunovia AB (publ) har erhållit godkännande för upptagande till handel av bolagets aktier på Nasdaq First North. Första handelsdag är den 1 december 2015. Immunovia är ett svenskt forskningsbolag som har utvecklat en ny metod för att med hjälp av blodprov diagnostisera pankreascancer. Med Immunovias test kan diagnos ställas tidigare vilket ger väsentligt förbättrade möjligheter att behandla cancern. En nyemission om 60 miljoner kronor före emissionskostnader har genomförts inför introduktionen på First North.

19 november, 2015 13:39

Immunovias nyemission övertecknad fem gånger inför notering på Nasdaq First North

Nyemissionen i Immunovia AB (publ) (”Immunovia” eller ”Bolaget”) inför Bolagets notering på Nasdaq First North blev tecknad till 305 miljoner kronor, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 500 procent. Genom emissionen tillförs Bolaget därigenom 60 MSEK före emissionskostnader och får omkring 1 100 nya aktieägare. Beräknad första dag för handel med Bolagets aktie på Nasdaq First North är den 1 december 2015.

30 oktober, 2015 14:07

R Immunovia AB offentliggör prospekt avseende nyemission av aktier inför notering på Nasdaq First North

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan eller Singapore eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner.

5 oktober, 2015 14:00

Immunovia och Knight Cancer Institute gör gemensam satsning för tidig upptäckt av pankreascancer

LUND, Sverige, och PORTLAND, Oregon - Immunovia AB inleder nu ett samarbete med Knight Cancer Institute på Oregon Health & Science University (OHSU). En viktig milstolpe i den kliniska valideringen och kommersialiseringen i USA av Immunovias första test för tidig diagnos av pankreascancer.

30 september, 2015 13:10

R KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IMMUNOVIA AB

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter