English

Media

Under menyn Media kan du navigera till pressmeddelanden, generella nyheter, presentationer samt till ljud- och videofiler som vi producerat hittills. I denna meny finner du även publikationer med flera kliniska applikationer för Immunovias plattform IMMray® samt våra logotyper för nedladdning.

Vänligen skicka eventuella förfrågningar till info@immunovia.com.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter