English
22 maj, 2018

Universitetssjukhuset i Linköping blir den andra svenska kliniken i den största prospektiva kliniska studien av tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer

LUND och LINKÖPING, SVERIGE― Immunovia AB offentliggör idag att Universitetssjukhuset i Linköping kommer att medverka i PanFAM-1, den största prospektiva studien någonsin för tidig upptäckt hos riskgruppen med ärftlig risk för bukspottkörtelcancer (FPC). Studiens syfte är att validera Immunovias blodbaserade test, IMMray® PanCan-d, och studien kommer att analysera mer än tusen individer under tre år på flera orter i Sverige, USA och Europa som redan idag erbjuder screening av personer med ärftlig risk för bukspottkörtelcancer.

Det övergripande syftet är att förbättra utfallet för cancerpatienter och att påvisa hälsoekonomiska fördelar med att testa personer med ärftlig risk för bukspottkörtelcancer. Parallellt med detta bedriver Immunovia en studie för en annan nyligen identifierad högriskgrupp, patienter över 50 år som nyligen diagnostiserats med diabetes.

”Vi vet från världsomfattande erfarenhet att kirurgisk behandling som utförs tidigt har en hög grad av framgång,” säger Associate Professor Thomas Gasslander som är kirurg på Universitetssjukhuset i Linköping. ”Familjemedlemmar med arv för cancer i bukspottkörteln har en ökad risk att utveckla bukspottkörtelcancer, men hittills har vi saknat tillförlitliga, icke-invasiva metoder för att ställa diagnos. Ett test som IMMray® PanCan-d kan ha stor betydelse för övervakningen av denna grupp och vi är därför glada för att kunna medverka i PanFAM-1-studien tillsammans med andra kollegor i Sverige, USA, Storbritannien och Spanien.”

”Att Universitetssjukhuset i Linköping nu går med i PanFAM-1 är ett viktigt steg i vår ambition att etablera ett nationellt program för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer i de största högriskgrupperna här i Sverige,” kommenterar Mats Grahn, VD i Immunovia. ”Det förstärker också studiens räckvidd över Europa och USA. Vi ligger i fas med vår plan att kunna presentera delresultat under 2019.”

Övriga partners i PanFAM-1-studien är hittills: Mount Sinai, New YorkKnight Cancer Institute vid Oregon Health and Sciences University, Portland, OR; The University of Pittsburgh Medical Center Pittsburgh, PAThe Massachusetts General Hospital, Boston, MA; NYU School of Medicine, New York; The University of Liverpool, EnglandRamon y Cajal Institute for Health Research Madrid, Spanien; University Hospital of Santiago de Compostela, Spanien, Clínica Universidad de Navarra, Spanien samt Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Långtgånde diskussioner förs fortsatt med ett antal kliniker med högriskprogram i Europa och USA kring deras eventuella medverkan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Grahn  

VD, Immunovia 

Tel.: +46-70-5320230 

Email: mats.grahn@immunovia.com 

Om Immunovia

Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray®, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray® PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray® SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com)

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

Om bukspottkörtelcancer

Bukspottkörtelcancer är en av de mest dödliga och svårupptäckta cancertyperna då tecken och symptom är diffusa och liknande de hos andra sjukdomar. I enbart USA dör över 40,000 och fler än 50,000 nya fall diagnosticeras årligen och överlevnad på fem års sikt är för närvarande 5-8%. Prognosen säger att cancertypen kommer att vara den näst dödligaste 2020. Eftersom resektion är mer framgångsrikt i stadium I/II kan dock tidig diagnos avsevärt förbättra cancerpatienters överlevnad på fem års sikt potentiellt från 5-8% upp till 49%.

### 

Ladda hem som PDF

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter