English
9 december, 2016

Stämmokommuniké

Val av styrelse
Det noterades att styrelseledamoten Patrik Dahlén samt styrelsesuppleanten Christer Wingren valt att lämna sina uppdrag i styrelsen. Christer Wingren fortsätter oförändrat i sina roller som Chief Technology Officer i Immunovias ledning och som professor inom Immunteknologi vid Lunds Universitet.

För att fylla vakansen och för att tillföra ny kompetens till styrelsen valdes Ann-Christine Sundell och Hans Johansson till nya ordinarie styrelseledamöter i bolaget.

Arvode till nyvalda styrelseledamöter
Stämman beslutade att de nyvalda styrelseledamöterna för tiden intill nästkommande årsstämma ersätts med 60 kSEK till Ann-Christin Sundell, då hon tjänstgjort som adjungerad styrelseledamot sedan augusti 2016, samt med 40 kSEK till Hans Johansson.

Besluten var enhälliga.


Immunovia AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Grahn

VD, Immunovia

Tel.: +46-70-5320230

Email: mats.grahn@immunovia.com 

Om Immunovia

Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray™, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray™ PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray™ SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com) 

Denna information är sådan information som Immunovia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg. 

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com 

### 

Ladda hem som PDF

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter