English
7 mars, 2017

Slutgiltiga data från omfattande svensk studie bekräftar att IMMray™ biomarkörer särskiljer SLE från andra autoimmuna sjukdomar med 96% träffsäkerhet

I studiens första ben, detekterades SLE med en noggrannhet så hög som 95% från RA-provgruppen och 99% från de friska kontrollpersonerna. När den skulle särskiljas från Sjögrens Syndrom och Vaskulit, uppgick noggrannheten för IMMray™ biomarkör-signaturer till 84% respektive 99%. I studiens andra ben, kunde SLE särskiljas från en pool av prover av alla de tre andra autoimmuna sjukdomarna med en noggrannhet på 96%.

Professor Wingren, PI och ledare av IDEA Center på Lunds Universitet samt Immunovias Chief Technology Officer säger: ”Denna studie visar extremt höga värden för den differentiella diagnosen av SLE, som är en av de svåraste diagnoserna av alla autoimmuna sjukdomar att ställa. Stärkta av dessa resultat fortsätter vi nu i nära samarbete med flera viktiga opinionsbildare på området att utforma valideringen av IMMray™ biomarkörs-signaturer i större retrospektiva och prospektiva studier.”

Immunovia VD Mats Grahn kommenterar: ”Dessa fantastiska resultat visar inte bara den bästa träffsäkerheten för differentialdiagnos som hittills har uppmätts för SLE. De bekräftar också ytterligare de framsteg som Immunovia uppnår genom att bredda vår pipeline med områden utanför pankreascancer, områden med tydliga medicinska behov och stor marknadspotential.”

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Grahn
VD, Immunovia
Tel.: +46-70-5320230
Email:
mats.grahn@immunovia.com 

Om Immunovia
Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray™, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray™ PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray™ SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa:
www.immunovia.com

Denna information är sådan information som Immunovia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg. 

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com 

About Centre of IDEA, Lund University

Centre of Innovative Decoding of Autoimmunity, or Centre of IDEA, is a new cross-disciplinary research centre at Lund University (LU). The centre performs translational research, going from the “bed-to-bench and back again, to resolve unmet clinical needs within the field of autoimmunity. The overall objective is to perform innovative decoding of autoimmunity, delivering an extended and refined understanding of human autoimmune diseases at a molecular level, as well as setting a novel standard for diagnosis, prognosis, and classification. The centre spans three faculties at LU, including the Faculty of Engineering, Faculty of Sciences, and Faculty of Medicine. The centre, headed by Prof Wingren, is composed of six PIs, each with unique expertise within the field of autoimmunity, bioinformatics and biomarker discovery.

Om Lupus
Lupus är en autoimmun sjukdom genom vilken kroppen börjar att attackera sin egen friska vävnad och dess organ. Patienter med lupus lider av värk i leder och muskler, plötslig feber, håravfall och trötthet bland många andra diffusa symptom. I vissa fall uppkommer utslag i ansiktet, runt näsan och kinderna men det förekommer även fall utan dessa symptom. Fler kvinnor än män drabbas och det finns ingen given källa till sjukdomens uppkomst, även om forskningen pekar på att gener kan ha betydelse. Sjukdomen utlöses ofta av en infektion, något läkemedel eller till och med exponering för solen.  Det finns ingen bot även om symptomen kan lindras. Eftersom lupus symptom härmar andra reumatiska sjukdomar har det historiskt varit svårt att ställa en korrekt diagnos. Aktuella studier visar att så manga som 51% av patienterna med misstänkt autoimmunitet eller störning av immunsystemet initialt får fel diagnos, delvis beroende på mångtydiga resultat från laboratorietester. Kliniskt arbetande läkare menar att feldiagnosticering av systematiska autoimmuna sjukdomar kan medföra allvarliga konsekvenser. 

###

Ladda hem som PDF

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter