English
20 december, 2017

Sahlgrenska är första svenska deltagaren i hittills största prospektiva multicenterstudien för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln

LUND och Göteborg ― Immunovia AB kan idag tillkännage att Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg är det första svenska klinsika center att deltaga i PanFAM-1, en internationell multicenter prospektiv studie för att validera tidig diagnos hos patienter inom kända högriskgrupper för bukspottkörtelcancer. Studien som påbörjades för ett år sedan i Ramon y Cajal Institute for Health Research (IRYCIS) i Madrid, Spanien, och som syftar till att validera Immunovias blodbaserade test, IMMrayTM PanCan-d, kommer analysera tusen individer från kliniska center i både USA och Europa som erbjuder screening inom bukspottkörtelcancer, och öppnar upp möjligheterna till försäljning till patienter med hög risk för hereditär bukspottkörtelcancer.

Cancer i bukspottkörteln är en av de som har lägst överlevnadsgrad av alla större cancertyper. Det är allmänt erkänt att tidig upptäckt är det som skulle kunna förbättra prognos och potentiellt framgångsrik kirurgisk behandling. Efter många års forskning har Immunovia utvecklat det första testet som använder en blodbaserad biomarkör som kan valideras för patienter som genomgår en årlig screening för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln.

“Vår avdelning har i 7 år bedrivit ett övervakningsprogram för patienter inom kända högriskgrupper för bukspottkörtelcancer,” säger Svein Olav Bratlie, chef för avdelningen för bukspottkörtelkirurgi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. ”Det är uppenbart att tidig upptäckt kan leda till framgångsrik kirurgisk behandling och följaktligen bättre patienthantering. Det var av denna anledning nödvändigt med ett noggrant, tillförlitligt och ytterst känsligt blodbaserat test. Vi är glada över att påbörja den prospektiva valideringen av IMMrayTM PanCan-d i Sverige som en del av vårt övervakningsprogram av patienter inom högriskgrupper för bukspottkörtelcancer och ser fram emot resultaten.” 

“Vi är väldigt nöjda med att ingå samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset för den kliniska studien PanFAM-1. Detta samarbete kommer inte bara bidra till den kliniska prospektiva valideringen av IMMray TM PanCan-d, utan kommer även spela en kritisk roll med att tillhandahålla data och kliniska bevis för den framtida regulatoriska och ersättningsbaserade användningen av vårt test i Sverige,“ kommenterade Mats Grahn, VD, Immunovia.  

Övriga partners inom PanFAM-1 är: Mount Sinai i New York, Knight Cancer Institute vid Oregon Health and Sciences University i Portland, USA, the University of Liverpool, UK och Ramon y Cajal Institute for Health Research i Madrid, Spanien. Immunovia för även långt gångna diskussioner med flertalet andra övervakningsprogram av högriskgrupper i Europa och USA gällande deras medverkan.

För mer information, vänligen kontakta: 

Mats Grahn

VD, Immunovia,

Tel.: +46-70-5320230

Email: mats.grahn@immunovia.com

Om Immunovia

Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray™, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray™ PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray™ SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com)

Denna information är sådan som Immunovia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande på datum och tid enligt ovan.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterad på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

Ladda hem som PDF

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter