15 december, 2016

Påminnelse: Immunovia bjuder in till telefonkonferens idag 15/12 kl 16:00

Datum: 15 december 2016
Tid: 16:00 (CET)

Telefonnummer:
SE: +46856642662 

CH: +41225675548 

DE: +4969222229046 

UK: +44 2030089804 

Uppge ditt förnamn och efternamn samt företag om du vill lyssna på telefonkonferensen. För att ställa en fråga under Q&A tryck 01. 

För frågor samt för tidsbokning av intervjuer: 
ir@immunovia.com
 

På Immunovias hemsida under Investerare/Nyhetsarkiv/Ljud- och videoinspelningar (http://immunovia.com/sv/investerare/nyhetsarkiv/ljud-och-video-inspelningar/) kommer det att finnas en MP3-fil för den som vill lyssna av telefonkonferensen i efterhand, filen är tillgänglig inom två timmar efter telefonkonferensens slut.

Bakgrund 
Inom The National Cancer Institute i USA finns Early Detection Research Network (EDRN) som planerar att med full kraft starta program som tar sikte på pankreas-cancerkopplingen inom diabetesriskgruppen. Detta är även i linje med det det s.k Moonshoot initativet från den amerikanska regeringen där betydelsen av tidig detektion understryks.  EDRN:s ledning betraktar screening av diagnostiserade diabetespatienter som den enda verkliga möjligheten att signifikant minska den totala dödligenheten i pankreascancer. Målgruppen är enormt stor och enbart i USA och Europa tillkommer varje år mer än 3 000 000 nya diagnostiserade diabetes typ 2-patienter över 50 år som skulle behöva övervakas med ett effektivt test i tre år per patient.  Denna målgrupp är särskilt intressant eftersom de löper upp till åtta gånger förhöjd risk att få pankreascancer och det är relativt enkelt att selektera ut patienterna från resten av befolkningen med diabetesdiagnosen. Eftersom cancerincidensen hos gruppen av patienter som har diabetes är förhöjd är det samhällsekonomiskt försvarbart att övervaka denna målgrupp med ett blodbaserat test till skillnad från befolkningen i stort. Denna grupp utgör den absolut största delen av marknaden för Immunovia och omfattar vid full penetration i storleksordning 30 miljarder kronor i årlig intäktspotential. Immunovias försprång vad gäller teknologi, genomförda studier med positivt resultat med stora patientunderlag och nu samarbete med NCI ger bolaget ett fönster att sätta golden standard med bolagets plattform och bli världsledande.

Telefonkonferensen
Under telefonkonferensen kommer ordförande Professor Carl Borrebaeck och VD Mats Grahn att behandla följande punkter:  

  •  Bildandet av ett konsortium med olika deltagare och Immunovias medverkan med test för tidig detektion av cancer, IMMrayTM PanCan-d,
  •  vägledning kring studiens omfattning vad gäller patientantal,
  •  vägledning kring tidsramarna för studiestart samt,
  •  Immunovias kommersiella slutmål som är att genom medverkande i en kraftfull stor studie inom ett konsortium bestående av USA:s största och mest välrenommerade sjukhussystem skapa väsentliga data till stöd för försäkringssystemens betalningsbeslut för testet, stöd för nya nationella guidelines gällande övervakning av diabetesriskgruppen för pankreascancer, myndighetsstöd för detta samt tidig acceptans och införande i de deltagande sjukhussystemen.

Om Immunovia
Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray™, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray™ PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray™ SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa:
www.immunovia.com) 

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com 

### 

Ladda hem som PDF

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter