English
12 april, 2018

NYU School of Medicine ansluter sig till PanFAM-1, den prospektiva studien för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer hos familjära riskgrupper

LUND, Sverige och New York, USA – Immunovia AB meddelar idag att NYU School of Medicine ska delta i PanFAM-1, den största prospektiva studien någonsin som utvärderar tidig diagnos hos högriskpersoner med familjär bukspottkörtelcancer (FPC). Studien är designad för att validera Immunovias innovativa blodtest, IMMray®PanCan-d, undersökningen kommer att analysera mer än tusen individer över tre år på olika platser i USA och Europa som redan erbjuder FPC-screeningprogram. Syftet är att bevisa de övergripande hälsovårdsfördelarna med att testa ärftlig cancer bland bukspottkörtelcancerdrabbade. Parallellt med detta, genomför Immunovia också studier för andra nyligen identifierade högriskgrupper, såsom diabetes typ-II-patienter över 50 år och individer som uppvisar tidiga symptom som tyder på bukspottkörtelcancer. Rekryteringen till detta nätverk av cancercentra expanderar enligt plan och planeras slutföras i år.

”Vi har länge insett att familjemedlemmar till cancerpatienter utgör en högriskgrupp för att drabbas av bukspottkörtelcancer, men hittills saknas exakta icke-invasiva tidiga diagnostiska verktyg. Ett test som IMMray® PanCan-d kan göra en stor skillnad, särskilt eftersom kirurgiska ingrepp i de tidiga stadierna förbättrar överlevnadsfrekvensen signifikant”, säger Diane M. Simeone, MD , NYU School of Medicine and the Laura and Isaac Perlmutter Professor of Surgery, Professor in the Department of Pathology, and Director of its Pancreatic Cancer Center. ”I vårt screeningprogram har vi ett stort antal individer som kan kvalificera sig för att inkluderas i denna studie och vi är därför väldigt intresserade av att delta i PanFAM-1-studien tillsammans med andra kollegor runt om i världen.”

”Vi är glada att Professor Simeone och hennes team har gått med i PanFAM-1. Hon är utan tvivel en av de ledande experterna inom bukspottkörtelcancer och en auktoriserad kirurg på fältet. Hennes övertygelse om värdet av tidig diagnos är mycket stärkande. Vårt nätverk av centra växer enligt plan och vi planerar att presentera delresultat under 2019”, säger Mats Grahn, VD, Immunovia.

De andra PanFAM-1-partnerna hittills är: Mount Sinai, New York; Knight Cancer Institute vid Oregon Health och Sciences University, Portland, OR; University of Pittsburgh Medical Center Pittsburgh, PA; Massachusetts General Hospital, Boston, MA; University of Liverpool, Storbritannien; Ramon y Cajal Institute for Health Research Madrid, Spanien; University Hospital Santiago de Compostela, Spanien och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Sverige. Immunovia för även långt gångna diskussioner med ett flertal andra övervakningsprogram av högriskgrupper i Europa och USA gällande deras medverkan.

För mer information, vänligen kontakta:  

Mats Grahn  

VD, Immunovia,  

Tel.: +46-70-5320230 

Email: mats.grahn@immunovia.com 

Om Immunovia
Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray®, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray® PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray® SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com)  

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com. 

Om bukspottkörtelcancer
Bukspottkörtelcancer är en av de mest dödliga och svårupptäckta cancertyperna då tecken och symptom är diffusa och liknande de hos andra sjukdomar. I enbart USA dör över 40,000 och fler än 50,000 nya fall diagnosticeras årligen och överlevnad på fem års sikt är för närvarande 5-8%. Prognosen säger att cancertypen kommer att vara den näst dödligaste 2020. Eftersom resektion är mer framgångsrikt i stadium I/II kan dock tidig diagnos avsevärt förbättra cancerpatienters överlevnad på fem års sikt potentiellt från 5-8% upp till 49%. 

### 

Ladda hem som PDF

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter