English
30 september, 2019

Nytt aktiekapital och antal aktier i Immunovia

LUND, SVERIGE ― Aktiekapitalet och antalet aktier i Immunovia AB (publ) har ändrats till följd av att teckningsoptioner i bolaget utnyttjats. 

  • Aktiekapitalet har ökat med 6 175,00 SEK till 982 742,65 SEK. 
  • Antalet aktier och röster har ökat med 123 500 till 19 654 853 aktier och röster. 
  • Utspädningen är därmed 0,6 procent. 

De teckningsoptioner som har utnyttjats utgör en del av Immunovias incitamentsprogram till ledande befattningshavare enligt beslut på årsstämman 2016 och utgivna år 2016.  

För mer information, vänligen kontakta:

Julie Silber

Investor Relations Director, Immunovia

Tel: +46-79-3486277

E-mail: julie.silber@immunovia.com

Denna information är sådan information som Immunovia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2019 kl. 08:30 CET. 

Om Immunovia
Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray®, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray® PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. (Källa:www.immunovia.com)

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

###

Ladda hem som PDF

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter