English
26 september, 2017

Ledning och anställda i Immunovia tecknar nya aktier med stöd av teckningsoptioner

Ledning och anställda i Immunovia AB (publ) (”Bolaget”) har anmält teckning av 514 000 nya aktier i Immunovia AB (publ) genom nyttjande av 504 000 st teckningsoptioner av serie 2014/2017, som emitterades under första kvartalet 2014, och 10 000 st teckningsoptioner av serie 2015/2018, som emitterades under andra kvartalet 2015. De nya aktierna innebär att Bolaget tillförs sammanlagt 4 923 000 kronor. Antalet aktier kommer att öka från 16 804 059 till 17 318 059 och aktiekapitalet kommer att öka från 840 202,95 kronor till 865 902,95 kronor efter registrering hos Bolagsverket.

För att finansiera de nytecknade aktierna har Bolagets VD Mats Grahn och CSO Rolf Ehrnström sålt 35 636 respektive 4 847 aktier i Bolaget till genomsnittskursen 98 kr per aktie. Överskjutande belopp från försäljningen finansierar vinstskatt avseende de sålda aktierna.  

”Det är väldigt roligt att få bli en ännu större aktieägare i Immunovia,” kommenterar Mats Grahn, VD, Immunovia.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Grahn
VD, Immunovia
Tel.: +46-70-5320230
Email: mats.grahn@immunovia.com
 

Om Immunovia
Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray™, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray™ PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray™ SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com)
 

Denna information är sådan som Immunovia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 september 2017 kl. 18:00 CET.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterad på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com. 

### 

Ladda hem som PDF

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter