English
3 augusti, 2018

Karolinska Institutet deltar i Immunovias PanFAM-1 prospektiva kliniska studie för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer med blodbaserat test

LUND och STOCKHOLM, SVERIGE ― Immunovia AB offentliggör idag att Karolinska Institutet kommer att delta i PanFAM-1, den hittills största prospektiva studien för tidig diagnos av personer med hög risk för ärftlig bukspottkörtelcancer (FPC). Med målet att validera Immunovias innovativa blodprov, IMMray® PanCan-d, kommer undersökningen att analysera mer än tusen individer över tre år baserade i Sverige, USA och Europa som redan erbjuder FPC-screeningsprogram. Syftet är att förbättra resultatet för cancerpatienterna och att påvisa fördelarna med att testa personer med risk för ärftlig bukspottkörtelcancer. Det tidiga deltagandet av flertalet viktiga centra i Sverige ökar möjligheten att skapa ett nationellt screeningprogram. Parallellt med denna studie genomför Immunovia även en studie baserad på en nyligen identifierad högriskgrupp, nyligen diagnostiserade diabetiker över 50 år

”När det har varit möjligt att tidigt ingripa med kirurgi har vi kunnat höja överlevnadsgraden på vår klinik betydligt, vilket även har varit fallet för våra kollegor på andra platser som är involverade i PanFAM-1,” säger PI Dr Urban Arnelo från Pankreaskirurgiska sektionen, vid Enheten för kirurgi, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC) på Karolinska Institutet.

”Vi saknar emellertid noggranna, icke-invasiva, tidiga diagnostiska verktyg och är nu intresserade av att delta i studien för att se om IMMray® PanCan-d kan vara lösningen.”

”Vi är glada över att Karolinska Institutet deltar i studien PanFAM-1 av två skäl. För det första markerar detta ett stort framsteg i vår strävan att inrätta ett nationellt program för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln hos större riskgrupper här i Sverige, och för det andra på grund av Karolinska Institutets globala rykte som ett centrum för excellens inom onkologi,” säger Mats Grahn, VD, Immunovia.

De andra PanFAM-1-partnerna hittills är: Mount Sinai, New YorkKnight Cancer Institute at Oregon Health and Sciences University, Portland, OR; The University of Pittsburgh Medical Center Pittsburgh, PAThe Massachusetts General Hospital, Boston, MA; NYU School of Medicine, New York; The University of Liverpool, EnglandRamon y Cajal Institute for Health Research Madrid, SpanienUniversity Hospital of Santiago de Compostela, Spanien, Clínica Universidad de Navarra, Spanien; samt Linköping Universitetssjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Diskussioner om eventuellt deltagande fortsätter med flera andra europeiska och amerikanska institutioner som genomför program för högriskövervakning. 

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Grahn
VD, Immunovia
Tel.: +46-70-5320230
Email: mats.grahn@immunovia.com

Om Immunovia
Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray®, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray® PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray® SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com) 

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

Om bukspottkörtelcancer

Bukspottkörtelcancer är en av de mest dödliga och svårupptäckta cancertyperna då tecken och symptom är diffusa och liknande de hos andra sjukdomar. I enbart USA dör över 40,000 och fler än 50,000 nya fall diagnosticeras årligen och överlevnad på fem års sikt är för närvarande 5-8%. Prognosen säger att cancertypen kommer att vara den näst dödligaste 2020. Eftersom resektion är mer framgångsrikt i stadium I/II kan dock tidig diagnos avsevärt förbättra cancerpatienters överlevnad på fem års sikt potentiellt från 5-8% upp till 49%.

### 

Ladda hem som PDF

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter