English
28 september, 2018

Inbjudan till telefonkonferens den 8 oktober 2018 angående Immunovias strategi för autoimmuna sjukdomar

LUND – Immunovia presenterade nyligen i ett pressmeddelande studieresultat som bekräftar att ett nytt blodtest baserat på IMMray®-plattformen framgångsrikt kan hantera en av de största utmaningarna vid testning för autoimmuna sjukdomar. 

IMMray® biomarkörssignatur kan diagnostisera CCP-negativa patienter med reumatoid artrit med en noggrannhet på över 90%, vilket är ett betydande genombrott. Dessa goda resultat, tillsammans med resultaten från två tidigare rapporterade studier som gav mycket hög noggrannhet vid differentialdiagnos av de fyra viktigaste autoimmuna sjukdomarna – reumatoid artrit, systemisk lupus erythematosus, Sjögrens syndrom och systemisk vaskulit (pressmeddelande 7 mars 2017 och pressmeddelande 12 januari 2017) ligger till grund för Immunovias strategiska fokus på reumatoid artrit. 

Immunovia har sedan publiceringen av dessa resultat arbetat intensivt med att utforma studier i samarbete med företagets Key Opinion Leader-nätverk för att ytterligare verifiera och validera dessa resultat samt för att påbörja utvecklingen av ett kommersiellt test som ska svara på detta betydelsefulla diagnostiska behov. 

Telefonkonferensen kommer att behandla Immunovias strategi inom autoimmuna sjukdomar, presenterad av Mats Grahn, VD Immunovia och Laura Chirica, CCO Immunovia. Telefonkonferensen avslutas med en frågestund. 

För att delta, vänligen ring in på ett av följande nummer: 

Telefonnummer för deltagare:

SE: +46856642662
BE: +3224040635
CH: +41225675548
DE: +4969222229046
DK: +4535445579
FR: +33170750712
UK: +442030089801
NL: +207168416
NO: +4723500254
US: +18557532235

För frågor samt för tidsbokning av intervjuer:
ir@immunovia.com

På Immunovias hemsida under Investerare/Ljudinspelningar (https://immunovia.com/sv/investerare/ljudinspelningar/) kommer det att finnas en MP3 fil för den som vill lyssna av telefonkonferensen i efterhand, filen är tillgänglig inom två timmar efter telefonkonferensens slut.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Grahn
VD, Immunovia
Tel.: +46-70-5320230
Email: mats.grahn@immunovia.com

Om Immunovia
Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray
®, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray® PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. (Källa: www.immunovia.com)  

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com. 

Om reumatoid artrit (RA)
Reumatoid artrit är ett utdraget sjukdomstillstånd som orsakar smärta, svullnad och stelhet i lederna. Symtomen brukar påverka händer, fötter och handleder. Det kan komma perioder då symtomen blir värre, kända som ”flare-ups” eller ”flares”. En flare kan vara svår att förutse, men med behandling är det möjligt att minska antalet flares och minimera eller förhindra långvarig skada på lederna. Vissa personer med reumatoid artrit upplever även problem i andra delar av kroppen, eller mer generella symtom som trötthet och viktminskning.

I USA och Europa lever uppskattningsvis 5-7 miljoner patienter med RA, och mer än 250.000 nya patienter diagnostiseras varje år. Långt fler än de som diagnostiseras med RA behöver dock testas eftersom symptom för tidigt stadium av RA kan bero på andra orsaker. På grund av stor patientpopulation innebär RA betydande kostnader för både enskilda patienter och för sjukvårdssystem som en följd av symtom, produktivitetsförlust, långtidssjukskrivningar och sjukhusvistelse. Den årliga ekonomiska bördan för RA i USA överstiger 19 miljarder dollar, baserad på direkta kostnader som sjukhusvistelse, behandling och produktivitetsförlust. 

Tidigare studier visade att så många som 51% av patienterna med misstänkta autoimmuna eller immunförsvars-sjukdomar initialt feldiagnostiseras, delvis på grund av tvetydiga laboratorietestresultat. Kliniker varnar för att feldiagnos av systemiska autoimmuna sjukdomar kan få allvarliga konsekvenser. För närvarande rekommenderas det att testa för anti-cyklisk citrullinerad peptid (anti-CCP), en autoantikropp som uppkommer hos 70-75% av patienter med reumatoid artrit.  

Den globala marknaden för RA-testning växer kraftigt och uppskattas uppgå till 2,5 miljarder euro år 2024. 

### 

Ladda hem som PDF

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter