English
19 juni, 2019

Immunovias VD Mats Grahn säljer 48 000 Immunovia-aktier till en svensk institutionell investerare

  •  Köparen är en institutionell investerare.
  •  Transaktionen genomfördes till priset 168 kronor per aktie.
  •  Mats Grahn har förbundit sig till nya lock up-restriktioner om 12 månader från dagens datum.

Mats Grahn, VD för Immunovia, har idag meddelat bolaget att han sålt 48 000 Immunovia-aktier, motsvarande 11,6 procent av sitt innehav i Immunovia. Aktierna har sålts till kursen 168 kronor per aktie. Köparen är en svensk institutionell investerare. Anledningen till försäljningen är privat fastighetsaffär.

I och med transaktionen tillkännager Immunovia idag en förändring i bolagets ägarstruktur. Mats Grahns ägande har reducerats från 2,11 procent till 1,87 procent i och med transaktionen.

Vidare har Mats Grahn förbundit sig till nya lock up-restriktioner om 12 månader från dagens datum.

För mer information, vänligen kontakta:

Julie Silber
Director of Investor Relations
Email: julie.silber@immunovia.com
Tel.: +46 7 93 486 277

Denna information är sådan information som Immunovia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juni 2019 kl. 16:40 CET.  

Om Immunovia
Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray®, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray® PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. (Källa:www.immunovia.com)

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.
                                                                                                 ###

Ladda hem som PDF

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter