19 november, 2015

Immunovias nyemission övertecknad fem gånger inför notering på Nasdaq First North

Immunovia har utvecklat en ny teknologi för cancerdiagnostik och kapitaltillskottet ska nu finansiera kommersialiseringen av Bolagets test för att med hjälp av blodprov diagnosticera pankreascancer. Tekniken kan bli världens första blodbaserade cancerdiagnostiska test inom detta område på marknaden. Kapitalet kommer även att användas till att vidareutveckla Immunovias kommande tester för andra cancerformer och för den autoimmuna sjukdomen lupus (SLE).

Teckningsperioden för Immunovias nyemission löpte ut den 16 november 2015. Ett antal existerande och externa investerare, däribland Ålandsbankens Fondbolag samt internationella investerare, hade före teckningsperiodens början åtagit sig att teckna aktier i nyemissionen motsvarande totalt cirka 50 MSEK eller cirka 83 procent av erbjudandet. Dessa investerare prioriterades i tilldelningshänseende. Vid beslutet om tilldelning har målet i övrigt varit att uppnå en bred spridning av aktierna bland allmänheten i Sverige för att möjliggöra en regelbunden och likvid handel med Immunovias aktier på Nasdaq First North.

Efter att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Immunovia att öka med 3 245 000 och uppgå till 14 291 216, vilket motsvarar en ökning av aktiekapitalet och antal röster med 29 procent.

Rådgivare
Vator Securities är finansiell rådgivare och Baker & McKenzie legal rådgivare till Bolaget i samband med nyemissionen och noteringen på Nasdaq First North. 

Mats Grahn
Verkställande direktör, VD, Immunovia Tel.: 46-70-5320230
Email: mats.grahn@immunovia.com

Immunovia AB
Medicon Village
Scheelevägen 2
SE-223 81 Lund

Ladda hem som PDF

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter