English
4 oktober, 2018

Immunovias kliniska studie PanFAM-1 finns nu i ClinicalTrials.gov, världens största databas för kliniska studier

PanFAM-1 är en observationsstudie som startade 2016 och kommer att användas för att samla in och analysera data från över två tusen högriskpersoner under en treårsperiod. Studien genomförs på ett antal kliniker i USA och Europa som redan erbjuder screeningsprogram för ärftlig bukspottkörtelcancer. Målet med studien är att bedöma diagnostisk noggrannhet för IMMray ™ PanCan-d i en prospektiv studie, någonting som krävs för att erhålla ersättning samt ett eventuellt godkännande från Amerikanska Food and Drug Administration (FDA).

En interimsanalys planeras mot slutet av 2019, följt av en interventionsfas som väntas färdig 2021. Den prospektiva studien PanFAM-1 är en del av Immunovias strategi för att lansera en metod för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer.

”Vad som skiljer det här projektet från tidigare blodtestbaserade studier kring tidig upptäckt är dess internationella omfattning och de goda resultaten hos patienter med tidiga stadier av bukspottkörtelcancer”, säger Lynn Matrisian, PhD, MBA och vetenskapschef på PanCAN1 som sammanfattar Immunovias senaste publikation i Journal of Clinical Oncology i sin blogg.

PanFAM-1’s samarbetspartners hittills är:

CenterPlaceringStart datum
(länk till pressmeddelande)
Starten av PanFAM-1 tillkännages2016-12-20
The University of LiverpoolStorbritannien2016-01-19
The Mount Sinai Hosiptal, New YorkNY, USA2016-02-09
Ramon y Cajal Institute for Health Research, MadridSpanien2016-12-09
University of Michigan Pancreatic Cancer CenterMI, USA2017-01-16
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, GöteborgSverige2017-12-20
The University of Pittsburgh Medical CenterPA, USA2017-12-22
The Massachusetts General Hospital, BostonMA, USA2018-02-08
University Hospital of Santiago de CompostelaSpanien2018-02-16
NYU School of Medicine, New YorkNY, USA2018-04-12
Clínica Universidad de Navarra (IRYCIS)Spanien2018-05-04
Linköpings UniversitetssjukhusSverige2018-05-22
Karolinska Institutet, StockholmSverige2018-08-03

Fortsatta diskussioner om eventuellt deltagande förs med flera andra europeiska och amerikanska centra som genomför högriskövervakningsprogram.

1PanCAN (Pancreatic Cancer Action Network) är världens största grupp för patienter och opinionsbildare dedikerade till uppgiften att förbättra patienternas utfall vid bukspottkörtelcancer genom att driva på forskning, medvetenhet, kliniska initiativ, stödjande tjänster för patienter och support. PanCAN grundades 1999 i USA.

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Grahn
VD, Immunovia
Tel.: +46-70-5320230
Email: mats.grahn@immunovia.com

Om Immunovia
Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray®, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray® PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar.
(Källa: www.immunovia.com)

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

Om ClinicalTrials.gov

ClinicalTrials.gov är en webbtjänst som ger patienter, anhöriga, vårdpersonal, forskare och allmänheten tillgång till information om offentliga och privata kliniska studier inom ett brett spektrum av sjukdomar och sjukdomstillstånd. Webbplatsen drivs av National Library of Medicine (NLM) vid National Institutes of Health (NIH). Informationen i ClinicalTrials.gov tillhandahålls och uppdateras av sponsorn eller forskningsledaren för respektive kliniska studie. Studier registreras vanligtvis vid webbplatsen när de börjar, och informationen på webbplatsen uppdateras löpande under studiens gång. I vissa fall lämnas dock resultaten av studien efter avslutad studie. Webbplatsen och databasen för kliniska studier benämns ofta som en “registrerings- och resultat-databas”. 

ClinicalTrials.gov innehåller information om medicinska studier utförda på frivilliga människor. De flesta studier registrerade på ClinicalTrials.gov är kliniska studier (även kallade interventionsstudier). En klinisk studie är en forskningsstudie där frivilliga människor utsätts för någon form av intervention (exempelvis test av en medicinsk produkt, terapi eller procedur) enligt ett protokoll eller plan för att sedan utvärdera effekter avseende biomedicin eller hälsa.

ClinicalTrials.gov innehåller även resultat från observationsstudier gällande läkemedel utanför kliniska prövningar (så kallad ”expanded access). De medicinska studier som registrerats vid ClinicalTrials.govs databas har utförts i USA:s 50 delstater och i 204 länder.

ClinicalTrials.gov innehåller inte information om alla kliniska studier som utförts i USA, då inte alla studier enligt amerikansk lag kräver registrering (exempelvis krävs inte registrering för studier som inte undersöker ett läkemedel, biologiska aspekter eller apparater). (Källa: www.ClinicalTrials.gov)

Om bukspottkörtelcancer
Bukspottkörtelcancer är en av de mest dödliga och svårupptäckta cancertyperna då tecken och symptom är diffusa och liknande de hos andra sjukdomar. I enbart USA dör över 40,000 och fler än 50,000 nya fall diagnosticeras årligen och överlevnad på fem års sikt är för närvarande 5-7%. Prognosen säger att cancertypen kommer att vara den näst dödligaste 2020. Eftersom resektion är mer framgångsrikt i stadium I/II kan dock tidig diagnos avsevärt förbättra cancerpatienters överlevnad på fem års sikt potentiellt från 5-7% till 50-60%. 

Ladda hem som PDF

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter