English
9 augusti, 2018

Immunovias blodbaserade IMMray® biomarkörsarray ger hög noggrannhet vid diagnos av icke-småcellig lungcancer i en ny samarbetsstudie

Studien omfattade 100 serumprover – 50 NSCLC och 50 i kontrollgrupp, och utfördes för att bedöma den tekniska prestandan hos plattformen IMMray® vid tester för lungcancer. Som ett resultat av den höga diagnostiska noggrannheten på 95% som erhållits med IMMray® i detta projekt planerar parterna nu att genomföra större studier för att bekräfta de preliminära resultaten.

”Eftersom IMMray® tidigare har visat likartad hög noggrannhet (98 procent) vid detektering av bukspottkörtelcancer, stärker resultaten från denna studie vår tro på att IMMray® har potential att bli en central teknologiplattform för cancerdiagnos baserat på blodprover, och vi ser mycket fram emot nästa steg i detta samarbete”, säger VD Mats Grahn i ett uttalande.

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Grahn

VD, Immunovia

Tel.: +46-70-5320230

Email: mats.grahn@immunovia.com

Om Immunovia
Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray®, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray® PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray® SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com)

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

Ladda hem som PDF

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter