English
13 juni, 2017

Immunovias biomarkör-signatur för diagnos av pankreascancer nu patenterad i Japan

Immunovias VD, Mats Grahn kommenterar: “Att vi erhåller det här japanska patentet är en framgång som ger upphov till ett starkt patentskydd för vårt IMMray™ PanCan-d-test på en viktig kommersiell marknad. Immunovia är fast beslutna om att ta det här testet för tidig diagnos av pankreascancer till marknaden. Effektivt patentskydd är centralt för att säkerställa Immunovias FoU-investeringar i diagnostiktesten och vårt nya japanska patent är ett värdefullt tillägg till vår patentportfölj”.


För ytterligare information, kontakta:

Mats Grahn,

VD Immunovia AB

Telefon: +46 (0)70-532 02 30

E-post: mats.grahn@immunovia.com


Om Immunovia

Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray™, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray™ PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray™ SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com)

Denna information är sådan information som Immunovia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterad på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

### 

Ladda hem som PDF

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter