English
30 oktober, 2017

Immunovia tilldelas 4,9 MSEK från Swelifes acceleratorutlysning

LUND ― Immunovia offentliggör att Bolaget fått ett uppföljningsbidrag om 4,9 MSEK från Swelifes acceleratorutlysning för att stödja de sista utvecklingsstudierna för IMMray™ PanCan-d – det första blodbaserade testet för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer. Dessa studier utförs i nära samarbete med CREATE Health Transitional Cancer Center, vid Lunds Universitet.

Bukspottkörtelcancer, den tredje mest dödliga formen av cancer, fortsätter att ha den lägsta överlevnadsgraden på mindre än 2% om den förblir oupptäckt. För närvarande erbjuder tidiga kirurgiska ingrepp den bästa chansen för överlevnad, men diagnos försvåras av sena symtom och brist på lämpliga diagnostiska test. För att erbjuda en snabb, robust och noggrann lösning på detta problem använder IMMray™ PanCan-d en ny antikroppsteknologi med mikroarrayer och en unik biomarkörsignaturpanel.

“Vi är glada över att få detta bidrag då vi närmar oss ett spännande stadie i utvecklingen av IMMray™ PanCan-d,” kommenterar Mats Grahn, VD på Immunovia. ”För att demonstrera användbarheten av IMMray™ gällande ärftliga och familjära cancerriskgrupper har vi framgångsrikt etablerat det största multicenterförsöket någonsin med ledande center i USA och Europa. Vi känner oss nu bekväma med att påskynda våra aktiviteter med att gå vidare i kommersialiseringsprogrammet med nydiagnostiserade diabetespatienter samt riskgrupper med tidiga symtom vilket detta bidrag kommer att stödja.”

Swelifes acceleratorutlysning är designat att stödja svenska små- och medelstora bolag och Immunovia är ett av 8 svenska bolag som har blivit utvalt för att få bidrag. Swelife är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av den svenska regeringen via Sveriges innovationsmyndighet, VINNOVA, och samarbetspartners inom vård, akademi och industri. Mer än 100 sådana organisationer stödjer för närvarande Swelife (swelife.se).

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Grahn

VD, Immunovia
Tel.: +46-70-5320230
Email: mats.grahn@immunovia.com

CREATE Health

CREATE HEALTH är ett strategiskt center för överbryggande cancerforskning. Initiativet grundades för att möte behovet av överbryggande forskning och medicinisk precision som grundades 2006. Grundläggande upptäckter tar ofta lång tid, är dyra, krävande då det kräver multidisciplinära samarbeten, som involverar allt från kliniker, patologer, patienter, regulatoriska myndigheter. Att hantera cancer i klinik är också en av de stora utmaningarna.  CREATE HEALTH fokuserar på att adressera problem med den senaste teknologin för att möte kliniska behov. Det har en multidisciplinär inriktning med forskare och kliniker, ingenjörer, medicin, naturvetenskap och samhällsvetenskap.   Källa: (www.createhealth.lth.se)

Om Immunovia

Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray™, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray™ PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray™ SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com)

Denna information är sådan som Immunovia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande på datum och tid enligt ovan.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterad på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

Ladda hem som PDF

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter