5 december, 2019

Immunovia stärker ledningsteamet inför sin kommersiella lansering av IMMray® PanCan-d

LUND – Immunovia AB (publ) (”Immunovia”) ett diagnostikföretag nära kommersiell fas som utvecklar en banbrytande antikroppsbaserad multiplex microarray-teknologiplattform som går under namnet IMMray® för tidig upptäckt av cancer, meddelade i dag en förstärkning av bolagets ledningsteam med två mycket erfarna ledande befattningshavare. Hans Christian Pedersen har utnämnts till Vice President of Business Development och efterträder Henrik Winther, och Dr Peter Schultz-Knappe har utsetts till Chief Technology Officer (CTO).

Henrik Winther, Senior Vice President of Business Development, lämnar sin position för att gå vidare till en annan extern tjänst och kommer att stanna kvar i bolaget till slutet av december för att säkerställa en smidig övergång.

– Vi är mycket glada över att få välkomna Hans Christian och Peter, två mycket erfarna seniora chefer, när vi nu förbereder oss för en solid kommersiell lansering av IMMray® PanCan-d. Immunovia fortsätter att skala upp kommersialiseringen av IMMray® PanCan-d, och även öka fokus på möjligheterna i pipeline gällande autoimmunitet och lungcancer. De båda ledarnas unika kompetenser, parat med deras stora erfarenhet från ett flertal framgångsrika företag, gör mig övertygad om att vi nu har precis rätt ledningsteam på plats för att driva bolaget vidare in i nästa tillväxtfas. Jag skulle också vilja tacka Henrik Winther för hans trägna arbete för att hjälpa oss att ta Immunovia dit vi är i dag”, säger Mats Grahn, VD för Immunovia.

Hans Christian Pedersen kommer till Immunovia från Unilabs, där han var chef för affärsutveckling av Companion Diagnostics & Pharma Services. Han tar med sig över 16 års branscherfarenhet från arbete med utveckling, marknadsföring och vetenskapliga affärsfrågor inom companion diagnostics. Före tiden på Unilabs var Hans Christian Pedersen Director of Scientific Affairs, Global Marketing på Agilent Technologies. Hans Christian Pedersen har dessförinnan innehaft ett flertal tjänster på Agilent Technologies och tidigare på Dako. Han tog sin masterexamen i biologi vid Köpenhamns universitet.

Peter Schultz-Knappe kommer till Immunovia från Protagen AG, Tyskland, där han var styrelseledamot och CSO. Han tar med sig över 30 års erfarenhet av bioteknik och har lagt stort fokus i sin omfattande globala expertis på utveckling, tillverkning och kommersialisering av moderna multiplexa diagnostikverktyg. Under sin tid på Protagen omfattade hans löpande ansvar bland annat att leda Protagens FoU. Det innefattade uppbyggnaden av Protagens nätverk av viktiga opinionsledare inom kommersiell och klinisk verksamhet, med fokus på området autoimmuna sjukdomar. Dr Schultz-Knappe tog sin masterexamen och sin PhD vid Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg inom området humanmedicin.

För mer information, kontakta:
Julie Silber
Director of Investor Relations
Email:
julie.silber@immunovia.com
Tel: +46 7 93 486 277

Informationen är sådan som Immunovia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 15.00 CET den 5 december 2019.

Om Immunovia
Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray®, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray® PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar.

(Källa: www.immunovia.com)

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

                                                                                                 ###

Ladda hem som PDF

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter