English
18 december, 2017

Immunovia påbörjar världens mest omfattande studie av diabetespatienter i en prospektiv bukspottkörtelcancerstudie stödd av SWElife

LUND – Immunovia AB annonserar idag starten av PanDIA-1, världens mest omfattande prospektiva studie av riskgruppen med nydiagnosticerade diabetespatienter (new onset diabetes, ”NOD”) för bukspottkörtelcancer, genom ett konsortium som inkluderar Lund och Uppsala Universitet, Lund University Diabetes Center, Region Skåne och Region Uppsala. Konsortiet kommer att få ett stödbidrag om 7,6 MSEK från SWElife, Svenska regeringens strategiska innovationsprogram, för projektet ”Förbättrad diagnostik och behandling av diabetesrelaterade comorbiditeter”.

Immunovia kommer genom detta projekt att få tillgång av upp till 6 000 diabetespatienter, över 50 års ålder, för prospektiva test med IMMray™ PanCan-d biomarkörsignaturs analys.

Sverige avser att bli det första landet med ett nationellt screeningprogram som ger evidens för adressering av diabetisk comorbiditet och programmet sponsrat av SWElifebygger vidare på världens hittills största biobank av nyligen diagnosticerade diabetespatienter, 17 000 diabetespatienter, från två svenska regioner via ANDIS (All New Diabetics in Skane) och ANDIU (All New Diabetics in Uppsala)-studierna.

Diabetespatienter över 50 års ålder ses alltmer som en nyckelriskgrupp för bukspottkörtelcancer. Diabetes är den snabbast ökande sjukdomen världen över och ett av de största hoten mot mänsklig hälsa. Kardiovaskulär- och njurkomplikationer är välkända comorbiditeter, men bukspottkörtelcancer håller också på att bli erkänd som en signifikant risk. Bukspottkörtelcancer har en av de lägsta överlevnadnivåerna av någon större cancertyp och har en mortalitet överstigande den för bröstcancer. Nyckeln till förbättrad prognos ligger i tidig upptäckt. Immunovia har, baserat på flertalet retrospektiva kliniska försök, utvecklat det första blodsbaserade biomarkör-signaturtestet, IMMray™ PanCan-d, som nu håller på att valideras genom prospektiva studier hos kända & ärftliga högriskindivider (Se http://immunovia.com/sv/nyheter/?id=15119).

”Denna ytterligare prospektiva kliniska validering av IMMray™ PanCan-d av upp till 6 000 diabetespatienter överstigande 50 års ålder, PanDIA-1, utgör en stabil grund för Immunovias kommersiella strategi för testbetalning och representerar en viktig milstolpe för tidig diagnos av bukspottkörtelcancer inte bara i Sverige, utan även globalt. Vi för dessutom redan diskussioner med flertalet andra internationella hälsovårdsorganisationer för att utöka PanDIA-1-studien ytterligare för riskgruppen diabetespatienter över 50.

Grunden till detta är färska rapporter som visar att så många som 3,2 miljoner personer diagnosticeras med NOD i USA och Europa varje år och deras risk att utveckla bukspottkörtelcancer är upp till tio gånger högre än normalt. Tidig upptäckt av denna högriskgrupp är nyckeln till ökad överlevnad vid denna förödande sjukdom och representerar en enorm möjlighet för Immunovia,” kommenterade Mats Grahn, VD för Immunovia.

For mer information, vänligen kontakta: 

Mats Grahn

VD, Immunovia

Tel.: +46-70-5320230

Email: mats.grahn@immunovia.com

Om Swelife

Swelife är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova och av programmets deltagande parter inom akademin, hälso- och sjukvården och näringslivet. Målet är att stärka life science-Sverige och förbättra folkhälsan.

Genom att utmana hinder och stimulera nya nationella lösningar för innovation bidrar Swelife till att

1) hälso- och sjukvården utvecklar, använder och utvärderar innovationer samt arbetar individ- och värdebaserat

2) life science i Sverige är attraktiv och internationellt konkurrenskraftig.

(www.swelife.se)

Om Immunovia

Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray™, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray™ PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray™ SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com)

Denna information är sådan som Immunovia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande på datum och tid enligt ovan.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterad på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

Ladda hem som PDF

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter