English
19 oktober, 2016

Immunovia offentliggör utfall i företrädesemissionen om 28,7 miljoner kronor, utöver den tidigare riktade emissionen om 189,9 miljoner kronor

285 072 nya aktier, motsvarande 86,5% av nyemissionen om sammanlagt 329 451 nya aktier, tecknades med stöd av teckningsrätter. Efterfrågan på ytterligare aktier från innehavare av teckningsrätter uppgick till 184 969 nya aktier, där sammanlagt 44 379 kunde tilldelas. Den sammanlagda efterfrågan i erbjudandet uppgick till cirka 40,9 miljoner kronor, motsvarande en överteckningsgrad om sammanlagt 43%.

Det sammanlagda beloppet från emissionerna, som innebär rekord för ett diagnostikbolag på NASDAQ First North Stockholm, kommer i första hand användas för att inleda studier på diabetespatienter som framstående ny forskning visar löper hög risk för cancer i bukspottskörteln. I studien kommer Immunovias blodbaserade biomarkör-test IMMrayTMPanCan-d att användas.

Pankreascancer fortsätter att ha en av de lägsta överlevnadsgraderna bland de stora cancerformerna. Idag är det tydligt att den huvudsakliga målsättningen bör vara tidig upptäckt av de första två stegen i bukspottkörtelcancer, i syfte att förbättra chanserna till överlevnad. Omkring 10% av pankreas-cancerfallen har genetiska och ärftliga orsaker, och personer i denna riskgrupp kan identifieras för regelbunden övervakning.

I de allra flesta fall (90%) av pankreascancer finns inte ärftliga kopplingar och eftersom hela befolkningen inte kan undersökas regelbundet, måste ett första urval göras.

”Ny forskning visar att patienter över 50 år som lider av diabetes också löper upp till 8 gånger högre risk än normalt att utveckla cancer i bukspottskörteln. Det finns en växande insikt kring att storleken på denna grupp gör det till ett logiskt mål för övervakning. Detta har gett upphov till att både myndigheter och hälsoinstitut i flera länder har inlett forskningsprogram för att identifiera och utvärdera de bästa sätten att minska dödligheten genom tidig upptäckt av cancer i bukspottskörteln hos diabetesriskgruppen. Vi är säkra på att PanCan-d är ett optimalt diagnostisk- och övervakningsverktyg och vi är redan i aktiva förhandlingar för att föra samman de olika forskningsprojekten till ett internationellt konsortium”, kommenterar Immunovias VD Mats Grahn.

Den riktade nyemissionen attraherade flera svenska och institutionella investerare inklusive Handelsbanken Fonder, Ålandsbanken Fondbolag (som har varit investerare i bolaget sedan bolagets börsintroduktion i december 2015), E. Öhman J: or Fonder och Banque Internationale á Luxembourg.

”Vi ser dessa framgångsrika emissioner både som en indikation på förtroende för vår teknik och vår kommersialiseringsstrategi”, fortsätter Grahn.

”Utöver diabetesprogrammet kommer vi lägga resurser på att utöka de geografiska marknaderna i kommersialiseringen av IMMrayTMPanCan-d för högriskindivider. En mindre del kommer att användas för att utveckla tester på vår IMMrayTM-plattform för andra cancerformer och den autoimmuna sjukdomen Lupus (SLE). ”

För ytterligare information, kontakta:
Mats Grahn, VD Immunovia AB
Telefon: +46 (0)70-532 02 30
E-post: mats.grahn@immunovia.com

Om Immunovia 

Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray™, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray™ PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray™ SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com) 

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterad på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com 

###

Ladda hem som PDF

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter