English
7 september, 2017

Immunovia offentliggör samarbete med Lunds Universitets Diabetescentrum i arbetet för tidig upptäckt av pankreascancer hos diabetesriskgrupp

Samarbetet avser en retrospektiv studie där LUDC, bestående av ett konsortium av forskagrupper vid Lunds universitet, kommer att leverera blodprov från NoD-patienter som utvecklat pankreascancer till Immunovia. Dessa prov kommer att analyseras av bolagets IMMray PanCan-d test med målet att upptäcka pankreascancer i ett tidigt stadie där tumören fortfarande är behandlingsbar.

“Pankreascancer har en av de lägsta överlevnadsgraderna hos de större cancertyperna och dödligheten är högre än för bröstcancer. All forskning pekar på att nyckeln till förbättrad prognos ligger i tidig upptäckt hos riskgrupper såsom nyligen diagnostiserade diabetiker. Då vi redan befinner oss i prospektiv validering av testet hos den ärftliga riskgruppen* spelar denna retrospektiva studie en avgörande roll för IMMrayTM PanCan-d för upptäckten av tidig pankreascancer hos nyligen diagnostiserade diabetespatienter. Tillsammans med Lunds Universitets Diabetescentrum vill vi med denna studie ta ytterligare viktiga steg mot att göra tidig upptäckt av pankreascancer tillgänglig för kliniker och patienter,” kommenterar Mats Grahn, VD, Immunovia.

“Redan 2015 fann vi en ökad risk för både lever- och pankreascancer hos typ 2-diabetespatienter i ett svenskt cancerregister. Genom vårt samarbete med Immunovia ser vi nu fram emot att forska vidare i endogena och exogena faktorer som bidrar till dessa samband mellan diabetes och cancer,” säger Prof. Leif Groop, LUDC.

* Se pressmeddelande från 20 december 2016 för mer information. 


För ytterligare information, kontakta:

Mats Grahn,

VD Immunovia AB

Telefon: +46 (0)70-532 02 30

E-post: mats.grahn@immunovia.com

Om Immunovia

Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray™, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray™ PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray™ SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com)

Denna information är sådan information som Immunovia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 september 2017 kl. 15.30 CET. 

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterad på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

Om Lunds universitets Diabetescentrum (LUDC)

LUDC är ett konsortium av forskargrupper vid Lunds universitet, lett av Professor Leif Groop, vars mål är att klargöra patogenesen och behandlingen av diabetes mellitus. LUDC bildades 1 juli 2006 efter att i hård inhemsk konkurrens ha erhållit finansiering från Vetenskapsrådet, efter en inbjudan att söka Linnéstipendier. LUDC forskar i ett flertal olika områden inom diabetesforskning. Målet är att identifiera genetiska faktorer bakom utveckling av diabetes, och hur de samverkar med miljö och livsstil, för att kunna förbättra behandlingen och i bästa fall hitta en bot mot sjukdomen. (http://www.ludc.lu.se)

Ladda hem som PDF

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter