English
9 december, 2016

Immunovia offentliggör samarbete med det välrenommerade Ramon y Cajal Institute for Health Research (IRYCIS) i Madrid

Överlevnadsgraden bland patienter som drabbas av pankreascancer är bland de lägsta jämfört med alla andra vanliga typer av cancersjukdomar. Nyckeln till att förbättra prognosen ligger i tidig upptäckt. Immunovia har identifierat det första blodbaserade biomarkörtestet som nu kommer att valideras hos högriskindivider som genomgår en årlig pankreascancer-screening.

I nära samarbete med flera ledande auktoriteter på pankreascancer-området har Immunovia identifierat tre huvudkriterier för medverkan i den prospektiva studien. IRYCIS uppfyller alla tre: bred patienträckvidd, välrenommerad global klinisk kompetens inom onkologi samt specifikt fokus rörande pankreascancer. Universitetssjukhuset Ramón y Cajal (HURyC), kärnan i IRYCIS, är ett universitetssjukhus med 1200 sängar i Madrid och är ett av de största i Spanien, med över 8000 anställda, varav 1312 är läkare. Förvaringen av proverna kommer att förvaltas av biobanken i Ramon y Cajal Institute for Health Research (IRYCIS), som en del av den nationella sjukhusbiobanks-plattformen.

Enligt avtalet kommer IRYCIS tillsammans med de andra institutionerna i nätverket att bidra till utvecklingen av den prospektiva kliniska studien och ansvara för nödvändiga godkännanden för att rekrytera högriskförsökspersoner. De kommer även att följa upp dem under en period av tre år med imaging tekniker, samt tillhandahålla blodprov för analys och slutligen förmedla resultaten till läkare och patienter.  

”Vi är mycket glada över att ha kunnat bygga ett nätverk av några av de mest kvalificerade pankreascancer-centra runt om i världen. Därför välkomnar vi IRYCIS, som har mångårigt forskningsfokus på cancer i bukspottkörteln, till nätverket som vi sätter ihop för den första prospektiva studien av IMMrayTM PanCan-d-testet, för tidig upptäckt av cancer i bukspottskörteln. Vi räknar med att om vi når ett lyckat resultat, kommer data från dessa prospektiva kliniska prövningar att bana väg för både bolagets regulatoriska och ersättningsmässiga ansökningar ”, kommenterar Mats Grahn, VD, Immunovia

”Cancer i bukspottskörteln är en av de mest aggressiva och svåra neoplastiska sjukdomarna att diagnostisera, med hög dödlighet hos patienter i sent skede,” säger professor Carrato, chef för medicinska onkologiavdelningen och vetenskaplig chef vid IRYCIS, som även leder övervakningen av det pågående pankreascancerprogrammet i Madrid. ”Lyckligtvis har vår erfarenhet från att vara behandlingscenter för bukspottkörtelcancer lärt oss att tidig upptäckt kan leda till framgångsrika kirurgiska ingrepp. Av denna anledning är ett pålitligt testverktyg avgörande. Vi tror att IMMrayTM PanCan-d har potential att bli ett sådant verktyg och är glada över att delta i studienätverket”, avslutar professor Carrato. 

Andra partners som redan ingår i PANFAM-1, den prospektiva valideringsstudien av Immunovias IMMrayTM PanCan-d, är Mount Sinai i New York, Knight Cancer Institute vid Oregon Health and Sciences University, Portland, USA samt University of Liverpool, Storbritannien. Immunovia bedriver diskussioner avseende samarbetsavtal med flera andra program i både Europa och USA för att kunna lägga till dem i PANFAM-1-deltagarlistan.

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Grahn

VD, Immunovia

Tel.: +46-70-5320230

Email: mats.grahn@immunovia.com

Soraya Pérez

Kommunikation, Hospital Ramón y Cajal (HRC)

Tel.: +34 91 336 89 32 / +34 91 336 90 67

Email: soraya.perez@salud.madrid.org / comunicacion.hrc@salud.madrid.org

Om Immunovia

Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray™, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray™ PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray™ SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com) 

Denna information är sådan information som Immunovia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg. 

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com 

### 

Ladda hem som PDF

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter