English
4 mars, 2019

Immunovia offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2018

Några av årets höjdpunkter:

 • Immunovia godkändes för notering på Nasdaq Stockholms huvudlista.
 • Immunovia genomförde en riktad nyemission om cirka 324 miljoner SEK.
 • Journal of Clinical Oncology publicerade resultaten av den retrospektiva kliniska valideringsstudien som utförts av svenska, danska och amerikanska forskare. Studien visade att IMMray® PanCan-d serumbiomarkörs mikroarray upptäcker tidig bukspottkörtelcancer med 96 procents noggrannhet.
 • Det spanska Universitetssjukhuset i Santiago de Compostela anslöt under året som ny samarbetspartner i Immunovias blodbaserade test, IMMray® PanCan-d. Andra samarbetspartners som tillkom under året var Massachusetts General Hospital, NYU School of Medicine, Universitetssjukhuset i Linköping, Karolinska Institutet samt det spanska universitetssjukhuset Clínica Universidad de Navarra. Ytterligare fyra nordamerikanska kliniker inriktade på ärftlig bukspottskörtelcancer (FPC), McGill, Yale och universiteten i Pennsylvania och Massachusetts, gick med i Immunovias prospektiva studie PanFAM-1, som därmed blev världens största prospektiva studie.
 • Immunovia ingick avsiktsförklaring för ett samarbete avseende en bukspottkörtelcancerstudie på diabetespatienter med Dansk Center for Strategisk Forskning i Type 2 Diabetes (DD2). Avsikten är att DD2-centret ska medverka i den banbrytande prospektiva studien PanDIA-1 som undersöker typ-2 diabetiker över 50 års ålder och risken att dessa utvecklar bukspottkörtelcancer. Immunovias biomarkör-signatur, IMMray®
  PanCan-d, för diagnos av bukspottkörtelcancer erhöll patent i Japan.
 • Immunovia meddelade att IMMray®-plattformen kan skilja prover med icke-småcellig lungcancer från friska kontroller med 95 procents noggrannhet enligt en studie utförd i samarbete med ett globalt topp 10 läkemedelsföretag.
 • Nya data framkom som visar att den provinsamlingsrutin som blir gällande kommersiellt och för Immunovias slutliga valideringsstudier påverkar produktens algoritmer. Immunovia beslutade sig därför för att optimera IMMray® PanCan-d för att säkerställa kvaliteten på testsvaren innan release, vilket försenar säljstarten.
 • Immunovia offentliggjorde en ny studie som bekräftar att en ny biomarkörsignatur baserad på IMMray®-teknologin framgångsrikt hanterar en av de största utmaningarna vid autoimmun testning. Studien, som gjordes i samarbete med Linköpings universitet, visade att IMMray®-teknologin kan identifiera patienter med reumatoid artrit (RA), trots att dessa testat negativt för antikroppar mot cykliska citrullerade peptider (CCP).
 • Immunovias kliniska studie PanFAM-1 registrerades på ClinicalTrials.gov, världens största databas för kliniska studier.
 • Baserat på de lovande resultaten från tidigare discoverystudier beslutade Immunovia att lägga strategiskt fokus på IMMray® blodbaserade biomarkörssignaturer för Reumatoid artrit.
 • Som del av förberedelserna för kommande kommersialisering slutfördes utbyggnaden av produktionsanläggningen och det kliniska laboratoriet vid huvudkontoret i Lund, IMMray® Dx Laboratories. Den här toppmoderna anläggningen tillsammans med Immunovias kliniska laboratorium vid dotterbolaget i Marlborough, MA, USA, har nu förmåga och kapacitet att producera inte bara för det behov av kommersiella tester som vi kan förutse idag, utan också för att genomföra de tester som behövs för de omfattande prospektiva studierna när Immunovia når sin kommersiella fas.

Årsredovisningen finns tillgänglig på Immunovias hemsida: immunovia.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/ och bifogas även nedan.

För mer information, vänligen kontakta:

Julie Silber
Director of Investor Relations
Email: julie.silber@immunovia.com
Tel.: +46 7 93 486 277

Om Immunovia
Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray®, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray® PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. (Källa:www.immunovia.com)

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besökwww.immunovia.com.

                                                                                                 ###


Ladda hem som PDF

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter