English
10 februari, 2016

Immunovia och Lunds universitet påbörjar valideringsstudier avseende test för diagnostisering av Lupus (SLE)

LUND, Sverige – Immunovia AB meddelar idag att de expanderar applikationsområdet för IMMray™, deras egenutvecklade antikroppsbaserade teknologiplattform, till autoimmuna sjukdomar.

“Uppskattningsvis lider cirka fem miljoner människor av SLE världen över. Varje år rapporteras 100 000 nya fall. Utmaningen att diagnostisera SLE-patienter rätt gör att det finns ett omedelbart kliniskt behov av ett blodbaserat test såsom IMMray™ SLE”, säger Mats Grahn, VD, Immunovia.

Vid Institutionen för Immunteknik vid Lunds universitet har en ny expertgrupp bildats för ett stort autoimmunitetsprogram. Programmet leds av professor Christer Wingren, som tillsammans med Immunovias grundare professor Carl Borrebaeck utvecklat IMMray™-teknologin. Under de senaste åren har de utfört autoimmunfokuserad forskning på SLE, som är en av de svåraste autoimmuna sjukdomarna att diagnostisera och monitorera, och är därför även känd som “den stora imitatören”, då symptomen liknar andra sjukdomar såsom reumatoid artrit (RA), fibromyalgi, sköldkörtel- och blodsjukdomar och diabetes etc.

I enlighet med vad som tidigare kommunicerats i prospektet täcks de initiala stegen i IMMray™ SLE-programmet hos Immunovia av ett bidrag på 2 miljoner kronor från Vinnova, den svenska statliga myndigheten för innovation.

“Så vitt vi vet finns det ännu inget enskilt serologiskt test och/eller urinprov för att bekräfta eller utesluta SLE. IMMray™-teknologin har designats och utvecklats för att skapa en biologisk ögonblicksbild av en individs immunsvar genom analys av proteiner i blodet som förändras som ett tecken på sjukdom. Mycket specifika och känsliga mönster av proteinmarkörer, s.k. signaturer, kan plockas upp och användas för diagnos, prognos och övervakning av skov i autoimmuna sjukdomar”, säger Christer Wingren, professor vid Institutionen för immunteknik, Lunds universitet.

”Vi är tacksamma över att kunna finansiera de initiala stegen i programmet med anslag från Vinnova. Vi ser fram emot valideringsresultaten och att sedan kunna introducera testet i kliniska tillämpningar”, säger Mats Grahn, VD, Immunovia.


För mer information, vänligen kontakta:

Mats Grahn, VD, Immunovia

Tfn: + 46 (0)70 532 02 30

E-post: mats.grahn@immunovia.com

För media:

Laura Chirica, PhD, Chief Commercial Officer, CCO, Immunovia

Tfn: + 46 (0)70 984 90 35

E-post: laura.chirica@immunovia.com

Läs mer om Immunovia och IMMray™-teknologin: www.immunovia.com


Om Immunovia

Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknik vid Lunds Universitet och CREATE Health – centret för translationell cancerforskning i Lund. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och överföra den till användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar både tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknikplattform, IMMray™, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för att förbereda kommersialisering av IMMray™ PanCan-d som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. (Källa: www.immunovia.com)

Immunovias aktier (IMMNOV) finns listade på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som Certified Adviser. För mer information, vänligen besök: www.immunovia.com

Om Institutionen för immunteknik vid Lunds universitet

Institutionen för Immunteknik bedriver forskning och högre utbildning inom forskningsområden som spänner från avancerad teknologisk utveckling till biomedicin. Huvudsakliga forskningsområden är inom onkologi, allergi- och antikroppstekniker, som utförs med hjälp av avancerad teknik som utvecklats internt. Dessa inkluderar avancerad storskalig masspektrometri, olika typer av microarray-tekniker (affinitetsproteomik), fag-display och bioinformatik. De hjälper också kunder med genomik- och proteomiktjänster, som till exempel andra forskargrupper vid Lunds universitet. Tillämpningen av avancerad teknik för att lösa komplexa biomedicinska utmaningar har gjort att avdelningen befinner sig i framkant i flera av de beskrivna forskningsområdena.

Om Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) även känd som “lupus”

Det uppskattas att fem miljoner människor i världen lider av SLE, med 100 000 nya fall varje år. Svårigheten att diagnostisera SLE-patienter korrekt har gjort att förekomsten av nya rapporterade fall varierat mellan 1 och 10 per 100 000 personer årligen, medan den totala prevalensen varierar mellan 20 och 70 per 100 000. En nyligen utförd amerikansk studie uppskattar att det finns 1 500 000 SLE-patienter i USA (Lupus Foundation of America, Center for disease control and prevention: SLE). Sverige har cirka 5 000 SLE-patienter och årligen diagnostiseras 400 nya patienter.

Om Vinnova

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Deras uppdrag är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation, samt finansiering av behovsprövad forskning.

Vinnovas vision är att Sverige ska vara en världsledande nation inom forskning och innovation, samt att det ska vara attraktivt att investera och göra affärer här. Vinnova främjar samarbete mellan företag, universitet, forskningsinstitut och offentlig sektor, bland annat genom att stimulera en ökad användning av forskning, genom att göra långsiktiga investeringar i starka forsknings- och innovationsmiljöer, samt genom att utveckla givande mötesplatser. Vinnova fokuserar också på att stärka det internationella samarbetet. För att öka sitt genomslag interagerar de även med andra forskningsfinansiärer och innovationsfrämjande organisationer och investerar cirka 2,7 miljarder kronor i olika initiativ årligen.

Vinnova är en svenskt statlig myndighet som arbetar under Näringsdepartementet, Energi och Kommunikation och fungerar som nationell samordnare för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. De är också den svenska regeringens expertmyndighet inom området innovations policy. Vinnova grundades i januari 2001.

Ladda hem som PDF

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter