English
9 december, 2016

Immunovia inleder samarbete med NCI avseende utveckling och validering av biomarkörer för cancer i bukspottskörteln hos riskgruppen diabetespatienter

LUND, Sverige – Immunovia AB inleder ett samarbete med EDRN, ”The Early Detection Research Network”, ett program inom NCI (National Cancer Institute, en amerikansk statlig organisation). Programmet har till uppdrag att upptäcka, utveckla och validera biomarkörer för riskbedömning, upptäckt, och molekylär diagnos och prognos av tidig cancer. Det övergripande målet för EDRN är att validera cancerbiomarkörer så att de kan användas i storskalig klinisk testning, för att förbättra tidig cancerdiagnos.

I en avsiktsförklaring som undertecknats avser NCI EDRN och Immunovia att:

– Upprätta en struktur för samarbete mellan Immunovia och NCI för valideringsprojektet som syftar till att förbättra tidig cancerdiagnos, särskilt när det gäller tidig upptäckt av cancer i bukspottskörteln, i riskgruppen nya diabetespatienter över 50 år.

– Utbyta vetenskaplig information om relevanta biomarkörer angående validering.

– Identifiera andra gemensamma möjligheter som är relevanta för bägge parter.

Pankreascancer, dvs. cancer i bukspottskörteln, har en av de lägsta överlevnadsgraderna i jämförelse med de vanligaste cancerformerna. Nyckeln till att förbättra prognosen ligger i tidig upptäckt. Immunovia har identifierat det första blodbaserade biomarköretestet som nu kommer att valideras i högriskindivider med arvsanlag. De genomgår en årlig screening för att det tidigt ska kunna gå att upptäcka pankreascancer.

”Immunovias avsikt är att utöka valideringsstudierna av IMMrayTM PanCan-d till riskgruppen som avser nya patienter över 50 år med diabetesdiagnos och samarbetet med EDRN på National Cancer Institute i USA är ett mycket viktigt steg för att uppnå detta,” kommenterar Mats Grahn, VD för Immunovia.

”Både NCI EDRN och Immunovia önskar utvidga vårt samarbete och partnerskap för utveckling och validering av cancerbiomarkörer. Vi ser ett stort värde i ett partnerskap mellan det offentliga och privata för att göra framsteg inom cancerforskningen. Tidig upptäckt av cancer i bukspottskörteln i högriskgrupper, såsom patienter som nyligen diagnostiserats med diabetes, är en nyckel till ökade chanser för överlevnad. Vi är glada att arbeta tillsammans med Immunovia för att uppnå dessa mål”, kommenterar Dr Sudhir Srivastava, chef på Cancer Biomarkers Research Group, Division of Cancer Prevention, NCI.

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Grahn

VD, Immunovia

Tel.: +46-70-5320230

Email: mats.grahn@immunovia.com 

Om NCI, National Cancer Institute
National Cancer Institute (NCI), en del av National Institutes of Health och en organisation inom Förenta staternas regering, är en institution med ett uppdrag att stödja program som är involverade i diagnos, prevention och behandling av cancer. The Early Detection Research Network (EDRN) har till uppdrag att upptäcka, utveckla och validera biomarkörer för riskbedömning, upptäckt, och molekylär diagnos och prognos av tidig cancer. Det övergripande målet för EDRN är att upprätta validerade cancerbiomarkörer som är redo för storskalig klinisk testning, för att förbättra tidig cancerdiagnos. 

Om Immunovia

Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray™, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray™ PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray™ SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com) 

Denna information är sådan information som Immunovia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg. 

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com 

### 

Ladda hem som PDF

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter