English
20 december, 2016

Immunovia inleder PANFAM-1 – världens hittills största prospektiva multicenterstudie för tidig upptäckt av cancer i bukspottskörteln

LUND, Sverige, och MADRID, Spanien – Immunovia AB kan idag tillkännage starten av PANFAM-1, en mångklinisk prospektiv studie för att validera tidig diagnos hos familjära bukspottkörtelcancer högriskpatienter. Det första forskningscentret som nu börjat insamling av blodprov är Ramon y Cajal Institute for Health Research (IRYCIS) i Madrid. Studien ska validera blodprov från Immunovias IMMrayTMPanCan-d. Den kommer att pågå under tre år på olika platser i både USA och Europa som erbjuder screening av cancer för familjära bukspottkörtelcancer högriskpatienter.

Cancer i bukspottskörteln är en av de cancertyper som har lägst överlevnadsgrad bland de som diagnostiseras. Det är allmänt erkänt att tidig upptäckt är det som skulle kunna förbättra prognos och potentiellt framgångsrik kirurgisk behandling. Efter många års forskning har Immunovia utvecklat det första testet som använder en blodbaserad biomarkör som kan valideras för patienter som genomgår årlig screening för tidig upptäckt av cancer i bukspottskörteln.

”Sedan 2015 har vi genomfört ett övervakningsprogram för familjära bukspottkörtelcancer högriskpatienter i vårt center”, säger professor Carrato, chef för Medical Oncology Departement och Scientific Director på IRYCIS. ”Erfarenheterna har visat att tidig upptäckt kan innebära att kirurgiska ingrepp och patienthantering kan bli mer framgångsrik. Därför behövs det en pålitlig testmetod. Vi är glada över att påbörja valideringen av IMMrayTMPanCan-d som en del av vårt program för övervakning av familjära bukspottkörtelcancer högriskpatienter och vi ser fram emot resultatet.”

”För Immunovia blir valideringen av IMMrayTMPanCan-d en avgörande milstolpe som kommer att ge oss kliniska bevis för testet. Denna långtidsstudie som ska analysera 1000 familjära bukspottkörtelcancer högriskpatienter under en treårsperiod kommer att spela en viktig roll för den framtida regulatoriska och ersättningsbaserade användningen av vårt test”, säger Mats Grahn, VD, Immunovia.

Andra bekräftade PANFAM-1 partners, som inom kort kommer att påbörja en provsamling är Mount Sinai i New York och Knight Cancer Institute vid Oregon Health and Sciences University, Portland, USA och University of Liverpool, Storbritannien. Immunovia är också i diskussioner med andra övervakningsprogam för familjära bukspottkörtelcancer högriskpatienterna från Europa och USA angående deras deltagande.


För mer information, vänligen kontakta:

Mats Grahn

VD, Immunovia

Tel.: +46-70-5320230

Email: mats.grahn@immunovia.com 

Soraya Pérez

Kommunikation, Hospital Ramón y Cajal (HRC)

Tel.: +34 91 336 89 32 / +34 91 336 90 67

Email: soraya.perez@salud.madrid.org / comunicacion.hrc@salud.madrid.org 

Om Immunovia

Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray™, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray™ PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray™ SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com) 

Denna information är sådan information som Immunovia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg. 

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com 

### 

Ladda hem som PDF

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter