English
12 januari, 2017

Immunovia: Första data påvisar över 90% träffsäkerhet i att skilja systemic lupus erythematosus (SLE) från andra autoimmuna sjukdomar i ny studie

Professor Wingren, chef för IDEA-center vid Lunds universitet och Immunovias Chief Technology Officer kommenterar: ”Eftersom IMMray™ biomarkörsignatur mäter svaret från hela immunsystemet direkt i blodet, har vi tidigare kunnat urskilja SLE patienter från friska personer med mycket goda resultat. Den här nya studien är särskilt intressant eftersom vi utformat den i samarbete med flera ledande kliniker. Syftet har varit att testa om vi kunde urskilja SLE patienter från patienter med andra vanliga autoimmuna sjukdomar som har överlappande symptom. I och med att träffsäkerheten överstiger 90% redan i denna första differentialstudie visar det tydligt på att IMMray™signaturer har stor potential att kunna diagnostisera SLE med ett enkelt blodprov. Ytterligare studier är redan planerade, för att verifiera och validera de första resultaten i större oberoende kohorter. ”

Immunovias VD Mats Grahn kommenterar: ”Förmågan hos IMMray™ biomarkörsignatur att diagnostisera SLE och särskilja det från andra autoimmuna sjukdomar med en träffsäkerhet på över 90% är ett anmärkningsvärt genombrott. Dessa mycket övertygande resultat uppmuntrar oss att göra fortsatta satsningar inom autoimmunitet för att expandera IMMray™ pipeline. På kort sikt kommer vi att slutföra pågående studier, etablera samarbeten med ledande opinionsbildare och inleda ytterligare kliniska studier för att fortsätta optimera prestanda samt validera dessa resultat. ”

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Grahn
VD, Immunovia
Tel.: +46-70-5320230
Email: mats.grahn@immunovia.com 

Om Immunovia
Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray™, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray™ PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray™ SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com

Denna information är sådan information som Immunovia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg. 

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com 

About Centre of IDEA, Lund University

Centre of Innovative Decoding of Autoimmunity, or Centre of IDEA, is a new cross-disciplinary research centre at Lund University (LU). The centre performs translational research, going from the “bed-to-bench and back again, to resolve unmet clinical needs within the field of autoimmunity.  The overall objective is to perform innovative decoding of autoimmunity, delivering an extended and refined understanding of human autoimmune diseases at a molecular level, as well as setting a novel standard for diagnosis, prognosis, and classification. The centre spans three faculties at LU, including the Faculty of Engineering, Faculty of Sciences, and Faculty of Medicine. The centre, headed by Prof Wingren, is composed of six PIs, each with unique expertise within the field of autoimmunity, bioinformatics and biomarker discovery.

Om Lupus:
Lupus är en autoimmun sjukdom genom vilken kroppen börjar att attackera sin egen friska vävnad och dess organ. Patienter med lupus lider av värk i leder och muskler, plötslig feber, håravfall och trötthet bland många andra diffusa symptom. I vissa fall uppkommer utslag i ansiktet, runt näsan och kinderna men det förekommer även fall utan dessa symptom. Fler kvinnor än män drabbas och det finns ingen given källa till sjukdomens uppkomst, även om forskningen pekar på att gener kan ha betydelse. Sjukdomen utlöses ofta av en infektion, något läkemedel eller till och med exponering för solen.  Det finns ingen bot även om symptomen kan lindras. Eftersom lupus symptom härmar andra reumatiska sjukdomar har det historiskt varit svårt att ställa en korrekt diagnos. Aktuella studier visar att så manga som 51% av patienterna med misstänkt autoimmunitet eller störning av immunsystemet initialt får fel diagnos, delvis beroende på mångtydiga resultat från laboratorietester. Kliniskt arbetande läkare menar att feldiagnosticering av systematiska autoimmuna sjukdomar kan medföra allvarliga konsekvenser. 

Ladda hem som PDF

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter