English
20 april, 2017

Immunovia Delårsrapport januari-mars 2017

”En betydelsefull studie som visade vår förmåga att med IMMray™ skilja mellan SLE och andra vanliga autoimmuna sjukdomar rapporterades under kvartalet. Studiens mycket goda resultat som innebär att SLE kunde särskiljas med en noggrannhet på 96 procent mot en blandning avfriska, Reumatrid Artrit, Sjögrens syndrom och Vasculitis patientprover ger oss en mycket stark anledning att vidare investera i det autoimmuna området.”

”Under kvartalet har vi identifierat retrospektiva biobanker som innehåller relevanta och väldokumenterade blodprover från personer som drabbats av pankreascancer efter diabetesdiagnos och vi kommer nu att slutföra avtal om tillgång till dessa för den retrospektiva studie vi tidigare annonserat att vi vill genomföra.”

”Vi detaljplanerarar nu vårt marknadsaccessprogram och förbereder de marknadsaktiviteter som på bästa sätt kommer skapa medvetenhet hos viktiga beslutsfattare om pankreascancerproblemet kopplat till diabetes och möjligheterna till förbättrad överlevnad med vårt test.”

Nyckeltal

Nyckeltal (tkr om inget annat anges)1 jan-31 mars 20171 jan-31 mars 2016Helår 2016
Nettoomsättning280177
Rörelseresultat-7 870-2 435-14 978
Resultat före skatt-7 771-2 406-14 723
Nettoresultat-7 771-2 406-14 723
Resultat per aktie före och efter utspädning (kr/aktie)-0,46-0,17-0,98
31 mars 2017 31 mars 2016 31 dec. 2016
Soliditet, %979798
Antal aktier vid periodens utgång16 804 05914 291 21616 804 059
Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning16 804 05914 291 21614 985 688

Denna kvartalsrapport har upprättats enligt IFRS och avser koncernen Immunovia som består av Immunovia AB samt det helägda dotterbolaget Immunovia Inc.

Framtidsutsikter*
Immunovia inriktar sig på att fundamentalt förändra diagnostisering av komplexa cancerformer och autoimmuna sjukdomar. Den antikroppsbaserade plattformen IMMray™ är ett resultat av 15 års forskning vid CREATE Health – Strategiskt Centrum för Translationell Cancerforskning vid Lunds Universitet. IMMray™ är en teknologiplattform för utveckling av diagnostiska tester, och bolagets primära test IMMray™ PanCan –d är det första testet i världen för tidig diagnostisering av pankreascancer.

  •  En introduktion av IMMray™ PanCan –d på den amerikanska och på den europeiska marknaden planeras till egenbetalande kunder så kallade out-of-pocket kunder, med start då ackrediteringar och produktionsuppskalning slutförts, intäkter från detta förväntas under 2018. IMMray™ PanCan –d adresserar en marknad som kan uppskattas till runt 30 miljarder kronor.
  •  Immunovia ser stor potential inom utveckling av tester för andra olösta problem inom cancer och autoimmunitet via sin teknologiplattform IMMray™. Närmast i tiden ligger tester inom SLE, med bas i de positiva resultat som kommunicerats i inledningen av 2017.

För ytterligare information, kontakta:
Mats Grahn, VD Immunovia AB
Telefon: +46 (0)70-532 02 30
E-post:
mats.grahn@immunovia.com 

Om Immunovia 

Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray™, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray™ PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray™ SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com) 

Denna information är sådan information som Immunovia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg. 

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterad på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com. 

###

Ladda hem som PDF

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter