English
24 augusti, 2018

Immunovia delårsrapport, januari-juni 2018

Nyckeltal

Nyckeltal (TSEK om inget annat anges)1 apr–       30 jun  20181 apr–       30 jun    20171 jan-       30 juni 20181 jan-       30 juni 2017Helår2017
Nettoomsättning446815695149
Rörelseresultat–27 232–10 645–44 608–18 515-45 520
Resultat före skatt–26 147–10 554–43 473–18 325-45 232
Nettoresultat–26 154–10 554–43 480–18 325-45 232
Resultat per aktie före och efter utspädning (kr/aktie)–1,47–0,63–2,47–1,09-2,67
Soliditet, %9696969694
Antal aktier vid periodens utgång19 480 85316 804 05919 480 85316 804 05917 318 059
Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning17 846 74216 804 05917 582 40016 804 05916 932 559

Denna kvartalsrapport har upprättats enligt IFRS och avser koncernen Immunovia som består av Immunovia AB samt de helägda dotterbolagen Immunovia Inc och Immunovia GmbH.

Framtidsutsikter
Immunovia inriktar sig på att fundamentalt förändra diagnostisering av komplexa cancerformer och autoimmuna sjukdomar. Den antikroppsbaserade plattformen IMMray® är ett resultat av 15 års forskning vid CREATE Health – Strategiskt Centrum för Translationell Cancerforskning vid Lunds Universitet.

IMMray® är en teknologiplattform för utveckling av diagnostiska tester, och bolagets första produkt IMMray® PanCan-d är det första testet i världen för tidig diagnostisering av bukspottkörtelcancer.

Bolagets finansiella mål kvarstår, men har senarelagts i jämförelse med vad som kommunicerats tidigare kvartal till följd av de optimeringsstudier som behöver utföras. Bolaget förväntar sig de första intäkterna från self-pay-försäljning under senare delen av 2019.

Följande finansiella mål har ställts upp:

• Immunovias mål är att nå en omsättning om 250-300 MSEK år 2022 baserat på self-pay för IMMray®
PanCan-d.

• Immunovias mål är vidare att nå en total omsättning, inkluderande betalning via self-pay samt kostnadsersättning från försäkringssystemen om 800-1 000 MSEK år 2024.

Denna information är sådan information som Immunovia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti kl 08:30. 

För ytterligare information, kontakta:
Mats Grahn, VD Immunovia AB
Telefon: +46 (0)70-532 02 30
E-post: mats.grahn@immunovia.com 

Om Immunovia 

Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray®, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray® PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. (Källa: www.immunovia.com

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com. 

Ladda hem som PDF

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter