20 december, 2016

Immunovia bjuder in till telefonkonferens idag 20/12 kl 16:00

Datum: 20 december 2016
Tid: 16:00 (CET)

Telefonnummer:
CH: +41225675541

DE: +4969222229046

UK: +442030089808

SE: +46856642694

Uppge ditt förnamn och efternamn samt företag om du vill lyssna på telefonkonferensen. För att ställa en fråga under Q&A tryck 01. 

För frågor samt för tidsbokning av intervjuer:

ir@immunovia.com 

På Immunovias hemsida under Investerare/Nyhetsarkiv/Ljud- och videoinspelningar (http://immunovia.com/sv/investerare/nyhetsarkiv/ljud-och-video-inspelningar/) kommer det att finnas en MP3 fil för den som vill lyssna av telefonkonferensen i efterhand, filen är tillgänglig inom två timmar efter telefonkonferensens slut.

Bakgrund
Den prospektiva studien PANFAM-1 som har startats som planerat, är en av de viktigaste aktiviteterna för Immunovia för att validera IMMray™ PanCan-d för tidig detektion av pankreascancer. Studien som är den största prospektiva studien hittills kommer att övervaka 1000 individer med genetisk ärftlighet för pankreascancer över en tre-års period. Denna sk familjära grupp har den högsta risken att utveckla pankreascancer vilket har lett till att flera center i USA och Europa har påbörjat screeningprogram de senaste åren och IMMray PanCan-d kommer att ingå som en del av dessa program. Studien kommer att generera bevis för den regulatoriska och ersättningsbaserade användningen av vårt test och kommer i förlängningen att leda till att IMMray PanCan-d inkluderas i nationella guidelines. Andra bekräftade PANFAM-1 partners, som inom kort kommer att påbörja en provsamling är Mount Sinai i New York och Knight Cancer Institute vid Oregon Health and Sciences University, Portland, USA och University of Liverpool, Storbritannien. Immunovia är också i diskussioner med andra högriskövervakningsprogam från Europa och USA och om deras deltagande. 

Telefonkonferensen

Under telefonkonferensen kommer VD Mats Grahn att behandla följande punkter:  

  •  Bildandet av ett nätverk med olika cancercenter som redan nu screenar högriskindivider inom den sk familjära pankreascancergruppen och hur Immunovias test för tidig detektion av cancer, IMMrayTM PanCan-d kommer att användas i dessa program
  •  vägledning kring studiens omfattning vad gäller patientantal,
  •  vägledning kring studiens multi-site koordinering och dokumentering, tidsramarna för studiestart samt,
  •  Immunovias kommersiella slutmål som är att genom medverkande i denna kraftfulla stora prospektiva studie som omfattar patienter från USA och Europa skapa väsentliga data till stöd för försäkringssystemens betalningsbeslut för testet, stöd för nya nationella guidelines gällande övervakning av den familjära högriskgruppen för pankreascancer, myndighetsstöd för detta samt tidig acceptans och införande i de deltagande sjukhussystemen.

Om Immunovia

Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray™, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray™ PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray™ SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com) 

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com 

### 

Ladda hem som PDF

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter